õpilasakadeemia

Rakenduspsühholoogia - vaadates tulevikku

Kiusamine, konflikt ja sellega toimetulek 
Loengus arutletakse kiusamise mõiste üle, uuritakse erinevusi kiusamise ja konflikti vahel ning käsitletakse erinevaid rolle kiusamises. Lisaks tutvustatakse kiusamisega toimetulemise viise ja erinevate inimeste vastutust selles. Räägitakse, millised on kiusamist ennetavad tegevused, kiusamisjuhtumite lahendamise võimalused ja pealtvaatajate roll muutuste tekkimisel.

Motivatsioon ja eesmärkide seadmine 
Loengus räägitakse koolis edasijõudmisest, huvist teadmisi omandada, motivatsioonist õppida ning saavutada. Samuti eneseregulatsioonist ja ”prokkimisest” kui kalduvusest kohustusi viimasele hetkele jätta ehk tänasida toimetusi homse varna lükata. Analüüsime prokkimise või jokutamiskäitumise tagamaid ja mõtleme, millised on head eesmärgid ja kuidas neid endale püstitada.

Karjäärinõustamine
Loengu eesmärgiks on anda lühiülevaade karjäärinõustamise teooriatest ning eneseanalüüsi ja karjäärivalikute erinevatest meetoditest. Mõtiskleme karjääri kui mõiste üle, vaatame karjääriplaneerimise teooriaid, räägime eesmärgi seadmisest, valikutest ja ostustamisest. Loengu käigus teeme läbi mitmeid praktilisi harjutusi, mis aitavad kaasa oma karjäärivalikute tegemisel.

Toitumishäired
Loengus tutvustatakse erinevaid söömishäireid. Räägitakse riskigruppidest ning haiguse arenemise põhjustest, lisaks antakse ülevaade ravivõimalustest. Loengus õpitut näitlikustavad videod ning juhtumianalüüs.

Reproduktiivkäitumine 
Loengus antakse realistlikke teadmisi ja ootusi paarisuhete ja seksuaalkäitumise kohta. Räägitakse pereplaneerimisest, rasedusest ja selle psühholoogilistest aspektidest.

Sõltuvused ja kursuse kokkuvõte 
Loengus räägitakse erinevatest sõltuvustest, mis ohustavad noori. Räägime lähemalt nikotiini, alkoholi, narkootikumide ja sotsiaalmeediaga seotud sõltuvustest. Antakse ülevaade sõltuvusele iseloomulikest tunnustest ning pikaajalise sõltuvuse tagajärjel tekkivatest terviseprobleemidest. Samuti arutletakse võimaluste üle, kuidas sõltuvusest vabaneda.

Registreeri siin

  Noorsootöö - mis, kellele ja milleks

  Noorsootöö olemus ja sisu.

  Mis on noorsootöö? Kes on noored? Loengutes käsitletakse noorsootöö mõistet, seostades need õppijate olemasolevate teadmistega. 

  Kes on noorsootöötaja? Tema töö sisu ja kutse. Kus ta tegutseb? Millised on nõuded ja ootused temale? Tutvutakse noorsootöötaja kutsega, tema tegutsemiskeskkonnaga. Millised on talle esitatud ootused ja nõuded? Õpitakse tundma aktiivõppe meetodeid (koos loomine, dispuut).

  Õppimine noorsootöös. Mitteformaalne õpe, informaalne õpe, formaalne õpe. Õppe eesmärgistamine. Kuidas toimub õppimine noorsootöös? Kogemusõppe abil vaadatakse, milles seisneb õppimine (Twisteri läbitegemisel omandatud õppetunnid), kuidas õppimist planeerida, eesmärgistada ja tunnustada.

  Noorsootöö keskkonnad ja meetodid. Kus ja kuidas noorsootööd tehakse? Noorsootöös kasutatavaid keskkondasid ja meetodeid õpitakse tundma erinevate videoklippide vahendusel. 
   

  Registreeri siin

  Vaata maailma teaduspõhiselt. Uurimistöö alused

  Maailm meie ümber on huvitav – inimesi, nähtusi ja protsesse, mida avastada, leidub kõikjal. Iseseisev uurimine on osa ka iga gümnasisti kooliteest – see on põnev protsess, mis jätkub ka hilisemates õpingutes.

  Kuidas aga teha algust oma esimese teadusliku uurimistööga?

  Kuidas valida endale uurimisteema, kuidas otsida vajalikke materjale ning püstitada uurimiseesmärke ja –probleeme?

  Milliseid meetodeid kasutada?

  Kuidas saada sõbraks andmetega?

  Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse just sellelt kursuselt. Kursus on eriti kasulik gümnasistidele, kel seisab ees oma esimese uurimistöö kirjutamine.  

  Registreeri siin

  Antropoloogia: uurides kaasaegseid kultuure

  Kursuse jooksul tutvustatakse antropoloogia eriala tähendust ja olulisust kaasaegses maailmas. Erinevad õppejõud ja endised tudengid jagavad oma kogemusi ning nägemust sellest, miks just antropoloog on üha hinnatum spetsialist erinevatel töökohtadel. Arutletakse, miks just  antropoloogina on meil juurdepääs inimeste väga isiklikele eluaspektidele, samas aga oskus märgata ja analüüsida laiemaid ühiskonnaprobleeme

  Õppejõud käsitlevad erinevaid teemasid, sidudes neid oma spetsiifiliste välitöökogemustega mitmetes maailma paikades. Näiteks arutletakse inimese ja keskkonna vaheliste suhete üle ning selle üle, milline on inimese roll keskkonnaprobleemide tekkes ning nende lahendamisel erinevates ühiskondades. Samuti arutletakse, kuidas uurida inimese kogemust, sealhulgas religioosset kogemust. Uuritakse, kuidas kasutada etnograafilist filmi ja ka helisalvestusi erinevate ühiskondade uurimisel. Avastatakse, kuidas uurida arvutimänge ning nende mängijaid  antropoloogiliselt. Arutletakse ka osalusvaatluse kui peamise antropoloogilise meetodi tähenduse üle ning lõpuks räägivad ka antropoloogia vilistlased, kuidas antropoloogiaõpe on aidanud  neil põnevaid töökohti leida.

   

  Registreeri siin
   

  Filosoofia

  Filosoofia kursus kutsub mõtlema filosoofilistel teemadel ning arutlema filosoofiliste küsimuste üle. Mõtleme üheskoos, millised filosoofilised küsimused on olnud või on meie ajastul jätkuvalt aktuaalsed. Aga ka seda, millised uued küsimused on tekkinud või tekkimas. Näiteks mida on võimalik teada? Mis on informatsioon? Kas maitse üle on mõtet vaielda? Kas maailm meie ümber on tõeline või illusoorne? Kas moraalinormid on suhtelised? jne.

  Kursus annab lühiülevaate filosoofia olulisematest valdkondadest ning tutvustab küsimusi, millega filosoofid nende distsipliinide sees igapäevaselt tegelevad. Kursust viivad läbi Tallinna Ülikooli filosoofia õppejõud, kes teevad nendel teemadel ka ise aktiivselt teadustööd

  Registreeri siin
   

  Itaalia ja prantsuse keel ja kultuur

  Sissejuhatus romaani keeltesse. Romaani keelte levik ja tänapäev. 

  Loengute raames keskendutakse kahele keelele ja kultuurile: Itaalia ja prantsuse. Tehakse tutvust itaalia- ja prantsuskeelsete väljenditega suhtlemiseks tüüpilises olukorras. Milline on Itaalia ning Prantsusmaa ajalugu, kultuur ja kaasaegne ühiskond. 

  Registreeri siin
   

  Mida meile räägivad Jaapani traditsioonidest, tänapäevast ja tulevikust anime ja manga?

  Manga ja anime on populaarsed nii Jaapanis kui ka väljaspool seda. Kas tahaksid ka teada, kuidas mangas ja animes tõlgendatakse Jaapani folkloori ja religioone, mida nende autoritel on sulle öelda Jaapani mineviku ja tuleviku kohta?

  See loengukursus aitab sul sügavamalt mõista mangas ja animes käsitletud teemasid.

  Registreeri siin

  Venekeelne kirjandus lõpukirjandis (vene keeles)

  Meie elame tekstide vahel… Meie ise loome tekste… Kuidas ehitatakse tekst? Kuidas kirjutada? Milleks luua? Millest rääkida? Kelle jaoks rääkida? Milleks on minu vene keele ja kirjanduse õpetajale minu kirjandid? Sellistest ja paljudest teistest asjadest saab rääkida Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi õppejõuga.

  Мы живем среди текстов… Мы сами создаем тексты… Как строится текст? Как писать? Для кого говорить? Зачем моему учителю русского языка и литературы мои сочинения? Об этом и о многом другом можно поговорить с преподавателями Института гуманитарных исследований Таллиннского университета.

  Registreeri siin
   

  Rahvusvahelised suhted ümber maailma (inglise keeles)

  What is going on in this world? How does Estonia fit in all of this?
  This course will look at different global processes, who does what and how does it affect Estonia.

  1.    Introduction to the course and International Relations. United States.
  2.    Rising world of Asia: China and India
  3.    Migration and population worries: Central America and Europe
  4.    Distant worlds: Africa and Pacific islands
  5.    Russia, Europe and Estonia in the middle.
   

  Registreeri siin

  Sotsiaalteadused: mis toimub ühiskonnas

  Kas sulle tundub, et poliitikud teevad valesid otsuseid ja tahaks neile paremat nõu anda? Oled alati mõelnud, et mis asi on täpselt sotsioloogia? Sinus peitub tulevane jurist? Sul on palju mõtteid, kuidas ühiskonda paremaks muuta? Või tahaks niisama natuke teada, et millega need sotsiaalteadlased ikkagi tegelevad? Tule meie kursusele, leiad kindlasti endale midagi sobivat. 

  Iga teemat tutvustab pikaajalise õpetamiskogemusega ja oma valdkonna ekspert  
   

  Registreeri siin

  Mobiilirakenduse disain

  Kursuse eesmärgiks on tutvustada, kuidas disainitakse mobiilirakendusi. Disain ei ole ainult värvid, vaid ka sammud, mida kasutaja peab tegema, et jõuda eesmärgini. Disain võtab arvesse ka nuppude ja muude osade asetust lahenduses. Rakenduse loojale tulus rakendus on hästi läbimõeldud ja kasutaja jaoks mugav.

  Kursuse jooksul arendatakse rühmatöö projekti ideest kuni interaktiivse prototüübi tasemeni. Kursus sobib hästi ka siis, kui osaletakse mõnes ettevõtlusprogrammis ja tarvis on teha rakenduse prototüüp. Osalenu saab teadmised ja oskused, mis toetavad tema ideede teostamist tulevikus.

  Registreeri siin

  3D mudel, disain ja printimine

  Tänapäeval  on arvutimaailmas üheks olulisemaks eesmärgiks innovaatilistele ja edumeelsetele ideedele rakenduse leidmine.
  Eesti koolides on selle peale mõeldud. Üle 50 kooli kasutab Tehnotiigri projekti raames hangitud CNC freespinke, veelgi suurem arve koole omab 3D printereid.

  3D printerid ei ole veel päris tavaliseks koduseks seadmeks, aga kindlasti ei ole see aeg väga kaugel. Samuti jõuab tõenäoliselt peagi kätte aeg, kus igaüks võib olla disainer, tootearendaja, kunstnik ning valmistada oma loomingut ise. Mõne vajaliku detaili asendamine kodustes oludes enda looduga, võiks olla jõukohane igaühele.

  3D printerit on paljud näinud. Kindlasti mõned ka kasutanud. Ei olegi nii keeruline kui alguses võib tunduda. 

  Näiteks kommunismiohvrite memoriaali kaunistavad 12 000 3D prinditud mesilast.
  Tavaliselt proovitakse printida mõnda internetist leitud mudelit.
  Äkki oleks otstarbekam soovitud ese ise luua. Saab just selle mida tahetakse. Kuidas tekib fail, mida saab printida?

  Koolituse käigus:

  • Luuakse mudelauto;
  • skaneeritakse töö autor, ning lisatakse autosse;
  • luuakse video;
  • prinditakse loodud mudel.

  Registreeri siin

  Kommunikatsioon: reklaam, suhtekorraldus, ajakirjandus

  Kursus võtab vaatluse alla tänase meediapildi, keskendudes ajakirjandusele, reklaamile, suhtekorraldusele, nende seotusele ning erisustele.

  Kui kursuse läbinu hakkab uue ja teadlikuma pilguga vaatlema ning mõtesatama neid valdkondi, kui ta saab aru nende toimemehhanismidest (näeb ekraani taha) ning rollidest, on kursus õnnestunud.

  • Tänases maailmas ei saa keegi hakkama ilma kommunikatsioonialaste teadmiste- ja oskusteta. Ajakirjandus, suhtekorraldus, reklaam – nüüdseks on need valdkonnad tugevalt lõimitud ning teenivad eraldi ja koos nii erasektori kui kogu ühiskonna huvisid. Vaatame lähemalt ka kriisikommunikatsiooni, mis on üks suhtekorralduse olulisi teemasid, sest kriis on täiuslik näide sellest, kuidas kommunikatsioonijuhtimine reaalses elus toimib.

  • Püüame mõista, mis on kaasaegne reklaam, milliste kanalite kaudu ja kuidas see meieni jõuab. Vaatame palju näiteid ning mõtestame kaubakommunikatsiooni

  • Tänapäevase meedia suhe traditsioonilise meediaga ning selle kasutusvõimalused ajakirjanduslikus töös. Mis on uudis? Mis on arvamus? Kuidas tuvastada tõepõhjata ajakirjandust?

  • Sotsiaalmeedia kasutamine on muutunud nii laialdaseks, et see on hakanud paljude jaoks asendama traditsioonilist meediat. Üha enam saavad inimesed uudiseid just sotsiaalmeedia kaudu. Mis on selle arengu plussid ja miinused? Kas meedia ja sotsiaalmeedia sulanduvad? Milles poolest need omavahel üldse erinevad?

  • Tekst seob omavahel ajakirjandust, suhtekorraldust ja reklaami. Oskus teksti koostada lähtudes selle eesmärkidest, sihtrühmast ja meediast on oluline osa kommunikatsioonitöötaja kompetentsist.

  Registreeri siin