ÕA kevad 2023 bänner

Õ

pilasakadeemia pakub 2023. aasta kevadsemestril noortele välja 8 kursust.
Sihtgrupp: gümnaasiumi või kutsekooli õpilased, õpingutes vaheaastat tegevad noored.
Registreeruda saad läbi TÕIS süsteemi, registreerimislink on leitav iga kursuse kirjelduse juurest.

Kursuste periood: 04.02. - 06.05.23, täpsed kuupäevad ja asukoht Tallinna Ülikoolis on märgitud kursuse infos.

Tule omanda tulevikuks olulisi uusi teadmisi, kohtu teiste samade huvidega noortega ning koge, kuidas on ülikoolis õppida, teha õpikoostööd meie õppejõududega!

Õpilasakadeemia kursusi viivad läbi Tallinna Ülikooli õppejõud, lisaks praktikud väljastpoolt ülikooli. Kursused kestavad ühe semestri. Õppetöö toimub ülikooli ruumides 5-6 päeval, enamasti laupäeviti

Ühe kursuse maht on 2 ainepunkti (EAP-d). Lõpetaja saab TLÜ täiendõppe tunnistuse, mille alusel on võimalik ainepunkte tulevaste õpingute ajal üle kanda. Lisaks on Õpilasakadeemia kursuseid võimalik arvestada kokkuleppel oma kooliga (gümnaasiumiastmes) ka valikainena.

Ühe kursuse maksumus on 40 eurot (kui ei ole märgitud teisiti). 

2023 KEVADSEMESTRIL TOIMUVAD KURSUSED:
 

Õppeinfo, oluline teada!

Arved kursuse eest väljastame peale registreerimistähtaega.

Küsimuste korral võta ühendust: Kaia Ljaš, kaia.ljash@tlu.ee, tel: 6 409 369

Õpilasakadeemiat toetab Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium logo