Värsked teosed

ISBN 978-9985-58-962-5
Pehme köide
392 lk
Ilmumisaasta: 2024
ACTA Universitatis Tallinnensis: Humaniora

Breakthroughs in Cultural Psychology
Läbimurded kultuuripsühholoogias (inglise keeles) 

Koostajad: Jaan Valsiner ja Marek Tamm
Autorid: Svend Brinkmann, Nandita Chaudhary, Vladimer Lado Gamsakhurdia, Vlad-Petre Glăveanu, Sven Hroar Klempe, Giuseppina Marsico, Alberto Rosa, Sergio Salvatore, Tatsuya Sato, Danilo Silva Guimarães, Marek Tamm, Luca Tateo, Rama Charan Tripathi, Jaan Valsiner, Brady Wagoner, Tania Zittoun.

Osta e-poest

Kultuuripsühholoogia on uus erinevaid teadmisi sünteesiv valdkond 21. sajandi sotsiaalteadustes. See ühendab psühholoogia – eelkõige arengu- ja sotsiaalpsühholoogia – kultuuriajaloo, antropoloogia, etnograafia, kunsti, muusika, semiootika ja sotsioloogia. Kultuuripsühholoogia teaduslik fookus on tähenduslikel inimkogemustel. Artiklikogumik sisaldab maailma juhtivate teadlaste ainulaadseid isiklikke narratiive, mis tõstavad esile valdkonda edendavaid võtmeideid. Raamat on oluline ressurss nii teadlastele, praktikutele kui ka üliõpilastele.

ISBN 978-9985-58-961-8
Pehme köide
472 lk
Ilmumisaasta: 2024
Bibliotheca Politica

Kriisis demokraatia? Poliitika, valitsetus ja poliitikakujundus
Yannis Papadopoulos

Inglise keelest tõlkinud Erkki Bahovski
Järelsõna Leif Kalev

Osta e-poest

Yannis Papadopoulose raamat „Kriisis demokraatia? Poliitika, valitsetus ja poliitikakujundus“ põhineb mahukal kirjandusel ja annab ajakohase ülevaate demokraatlike riikide poliitikast ning valitsemise nüüdisolukorrast ja suundumustest. Raamat käsitleb selliseid teemasid nagu kodanikuosalus,  esindusdemokraatia, meediastumine, tehnokratiseerumine, aga ka valitsemise ja rahvusvaheliste suhete teisenemine. Juhitakse tähelepanu harjumuspärase modernse esindusdemokraatia ja valitsemise õõnsaks muutumisele ning pakutakse välja võimalusi sellest edasi liikumiseks. Raamat sobib esmaseks lugemiseks nüüdispoliitika mõtestamisel, seda toetab ka autori tasakaalukas käsitluslaad. 

ISBN 978-9985-58-955-7
Pehme köide
511 lk
Ilmumisaasta: 2024
Bibliotheca Politica

Meedia ja poliitiline protsess
P. Eric Louw
Inglise keelest tõlkinud Erkki Bahovski

Osta e-poest

Kuidas on elukutselised suhtekorraldajad poliitikat muutnud? Kuidas kasutavad poliitilised organisatsioonid meediat selleks, et sise- ja välispoliitilisi otsuseid avalikkusele vahendada? P. Eric Louw’ raamat „Meedia ja poliitiline protsess” hindab meediategevuse mõju liberaalsetes demokraatiates, kus suhtekorraldus ja mainekujundus on muutunud poliitilises protsessis peaaegu sama oluliseks kui seadusandlus. Raamat uurib poliitilise protsessi meediastumist, alates Vladimir Putini tõusmisest poliitikaareenile ja lõpetades spinndoktorite tegevusega 2008. aasta USA presidendivalimistel. Teos annab põhjaliku ülevaate poliitilise kommunikatsiooni arengust, toimimisest ja terminoloogiast ning on kasulik käsiraamat nii meediat, politoloogiat, ajakirjandust kui ka suhtekorraldust õppivatele üliõpilastele, aga ka kõigile teemast huvitatuile.

ISBN 978-9985-58-954-0
Pehme köide
327 lk
Ilmumisaasta: 2024
Bibliotheca Controversiarum

Taimmõtlemine. Vegetaalse elu filosoofia
Michael Marder
Inglise keelest tõlkinud Liisi Rünkla

Osta e-poest

Tänapäeva filosoofid hoiduvad enamasti taimse elu kohta ontoloogilisi ja eetilisi küsimusi tõstatamast, aga Michael Marder seab oma raamatus „Taimmõtlemine. Vegetaalse elu filosoofia“ just taimse olemise esiplaanile. Marder käsitleb õhtumaise filosoofia ajalugu ja vaatleb, kuidas on taimede olemist eri aegadel mõtestatud ning milliseid probleeme on mõned püsivad kinnismõtted põhjustanud meie suhetele keskkonna ja iseendiga. Autor kirjeldab taimede elu eksistentsiaalset mõõdet ning näitab inimmõtte taimset algupära, mis seisab vastu üldistavale loogikale ja kitsale otstarbekesksusele.

ISBN 978-9985-58-953-3
Pehme köide
463 lk
Ilmumisaasta: 2024
Bibliotheca Controversiarum

Kuidas mõelda kliimakriisist. Mõistlikuma eluviisi filosoofiline juht
Graham Parkes
Inglise keelest tõlkinud Krista Kallis

Osta e-poest

Kliimakriisiga toimetulek on meie kui liigi suurim väljakutse. Teame, et peamine ülesanne maailma praegusele ja tulevasele elanikkonnale tekitatava kahju minimeerimiseks on vähendada heitkoguseid nii kiiresti kui võimalik. Mida saab küll sellises olukorras pakkuda meile filosoofia? 2020. aastal ilmunud raamatus „Kuidas mõelda kliimakriisist“ kirjeldab filosoof Graham Parkes, millises klimaatilises olukorras me oleme ja kuidas me siia oleme sattunud. Ta selgitab, kuidas me võiksime kliimakriisit uutmoodi mõelda, võttes arvesse asjakohast ajalugu, teadust, majandust, poliitikat, aga ka nende aluseks olevaid filosoofiaid. Parkes näitab, kuidas suurem teadlikkus eelkõige Aasia mõtteloost võib aidata meil tõhusamalt toime tulla kliimamuutusega ning areneda rohelisema tuleviku suunas.

ISSN 2346-5824 (trükis)
ISSN 2504-7531 (veebis)
Pehme köide
575 lk
Ilmumisaasta: 2023

Slavica Revalensia X (2023) (vene keeles)
Toimetaja: Grigori Utgof
Koostajad: Nikita Ohhotin, Aleksandr Ospovat, Roman Timentšik
Autorid: Irina Belobrovtseva, Arkadi Bljumbaum, Alexander Dolinin, Venjamin Guštšin, Sergei Halturin, Galina Lapina, Oleg Larionov, Aleksandr Lavrov, Yuri Leving, Georgi Levinton, Jekaterina Ljamina, Gleb Morev, Gennadi Obatnin, Alexander Ospovat, Tatjana Pahhareva, Fedor Poljakov, Boriss Ravdin, Marina Salman, Aleksandr Sobolev, Vsevolod Zeltšenko, Roman Timentšik, Andrei Ustinov.

Osta e-poest

Ajakirja rubriigi «Исследования и материалы» („Uurimused ja materjalid“) esimeses osas ootavad lugejat 8 artiklit 18.–20. saj vene kirjandusest (nt Anna Ahmatovast, Aleksandr Blokist, Boriss Pasternakist jt). Sama rubriigi teises osas, mis on pühendatud Gabriel Superfini 80. sünnipäevale ja mille koostajad on Nikita Ohhotin, Alexander Ospovat ja Roman Timentšik, avaldakse 10 artiklit 19. ja 20. saj vene kirjandusest (nt Mihhail Bulgakovist, Vladimir Nabokovist, Aleksandr Puškinist jt), külma sõja ajaloost ja poliitilistest represioonidest Venemaal.

«Критика» („Kriitika“) rubriik käsitleb 2022. aastal ilmunud Mihhail Veliževi raamatut Pjotr Tšaadajevist. Samas rubriigis tutvustakse uut rahvusvahelist filoloogiakonverentsi sarja Graduate Student Conference in Russian Language and Literatures (Helsinki—Tallinn—Tartu), mille korraldajad on Helsingi, Tallinna ja Tartu ülikooli slavistid ja mille eesmärgiks on vene uuringute valdkonna põhjalik ümbermõtestamine.

Number lõpeb järelehüüdega Heildelbergi ülikooli õppejõule ja kirjanikule Mihhail Bezrodnõile (1957–2023), kelle debüütraamat „Tsitaadi lõpp“ (1996) peetakse nüüdisagse vene kirjanduse üheks tippsaavutuseks. 

ISBN 978-9985-58-952-6
Pehme köide
208 lk
Ilmumisaasta: 2023
Bibliotheca Controversiarum

Metamorfoosid
Emanuele Coccia
Prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Lepikult

Osta e-poest

Meid kõiki on võlunud mõistatus, kuidas röövik muutub liblikaks. Kaks keha jagavad üht ja sama elu –
kaks keha, kel pole anatoomiliselt, etoloogiliselt ega ökoloogiliselt mitte midagi ühist. Ometi on nad
üks ja seesama elu, üks ja seesama mina. See raamat kinnitab, et metamorfoos – nähtus, mis
võimaldab samal elul eksisteerida erinevates kehades – on ka suhe, mis seob kõik liigid kokku ning
ühendab elusolendid mineraalidega. Bakterid, viirused, seened, taimed, loomad – me kõik oleme ühe
ja sama elu osa. Iga liik on eelnevate metamorfooside tulemus, kõik, mis elab, moodustab terviku. Iga
üksik elu on omakorda maailma lõpmatu ihu metamorfoos. Oleme liblikas sellest tohutust röövikust,
milleks on meie Maa.

Emanuele Coccia (snd 1976) on itaalia päritolu Prantsuse filosoof, kes on viimastel aastatel maailmas
tähelepanu pälvinud eluslooduse originaalse mõtestajana. Ta mõtestab ümber taimeelu nii üldiselt
kui ka inimeluga seoses. Tema käsitlusviisi võib pidada filosoofia laienduseks bioloogia vallas ja elu
kui sellise tõlgendamises. Coccia loomingut iseloomustab kujundlik keelekasutus ja esseistlik
väljenduslaad.

ISSN 2504-6616 (trükis)
Pehme köide
251 lk
Ilmumisaasta: 2023

Philologia Estonica Tallinnensis 8 (2023)
Keel ja keeled. Õppimine ja õpetamine/Language and Languages. Learning and Teaching
Koostanud ja toimetanud Merilyn Meristo ja Reili Argus
Autorid: Reili Argus, Kristiina Bernhard, Ineta Dabašinskienė, Mare Kitsnik, Birute Klaas-Lang, Aleksandra Ljalikova, Merilyn Meristo, Miina Norvik, Renate Pajusalu, Kristiina Praakli, Helin Puksand, Tiina Rüütmaa, Maris Saagpakk, Elena Samsonova, Anna Verschik, Diana Vender.

Osta e-poest

Ajakirja Philologia Estonica Tallinnensise kaheksas keeleteemaline number „Keel ja keeled. Õppimine ja õpetamine“ on tõukunud eestikeelsele haridusele üleminekuga seoses tekkinud probleemidest. Peamiste teemadena on vaatluse all hoiakud ja suhtumine eestikeelsele õppele üleminekusse, aga ka keele omandamist toetavad tegevused, õppematerjalid ja õpikogemused.

Kogumikus on üheksa artiklit eesti ja inglise keeles. Oma uurimistulemusi tutvustavad keeleõpetajad ja lingvistid Tallinna ülikoolist, Tartu ülikoolist ning Leedust.

ISBN 978-9985-58-950-2
Kõva köide
831 lk
Ilmumisaasta: 2023
ACTA Universitatis Tallinnensis: Humaniora

Muutused, ümberkorraldused, uuendused. Varauusaja arengujooned Eesti- ja Liivimaal 1520–1800 

Koostanud Marten Seppel ja Madis Maasing

Autorid: Andres Andresen, Jürgen Beyer, Meelis Friedenthal, Tiina-Erika Friedenthal, Kairit Kaur, Jüri Kivimäe, Juhan Kreem, Tiina-Mall Kreem, Triin Kröönström, Merike Kurisoo, Lea Kõiv, Enn Küng, Janet Laidla, Mati Laur, Ivar Leimus, Piret Lotman, Marju Luts-Sootak, Madis Maasing, Anu Mänd, Pärtel Piirimäe, Inna Põltsam-Jürjo, Tiiu Reimo, Kristiina Ross, Anti Selart, Marten Seppel, Hesi Siimets-Gross, Kai Tafenau, Ilmar Tammisto, Peeter Tammisto, Kaarel Vanamölder, Kristi Viiding ja Hannes Vinnal.

Osta e-poest

Viimasel kolmekümnel aastal on varauusaeg (16.–18. sajand) ennast Eesti ajaloo periodiseeringus ja historiograafias omaette etapina jõuliselt kehtestanud. Seda on käsitatud ajastuna, mil hakkasid toimuma muutused, ümberkorraldused ja uuendused, millega pandi alus trükikultuurile, konfessionaliseerumisele, modernseeruvale riigile ning lõpuks ka tänapäevasele ühiskonnale ja majandusele. Kogumik aitab mõista varauusaja arengujooni Eesti- ja Liivimaal perioodil 1520–1800 ning peegeldab varauusaja uurimise hetkeseisu Eestis. Raamatu kaante vahel saab sõna 32 varauusaja uurijat, kes tulevad välja oma kõige värskemate uurimistulemustega. Kogumik on jagatud temaatiliselt üheksasse ossa: võim, õigus, kirik, talupoegade olukord, kommunikatsioon, eluolu, Tartu ülikool, kirjandus ja kunst. Samuti püütakse leida vastust küsimusele, kuidas tuleks Eestis varauusaja perioodi määratleda ja dateerida, nii et see oleks kooskõlas uuemate uurimustega. Kogumiku olulisim järeldus on, et Eesti ajaloos on orduaeg, Rootsi ja Vene aeg palju järjepidevamalt omavahel seotud, kui seda on näidanud senine periodiseering. Varauusaeg oli üleminekuperiood, kus Eesti- ja Liivimaal püüti kohaneda ja käia ühte sammu Läänemere ruumi peamiste poliitiliste, ühiskondlike, religioossete ja kultuuriliste arengusuundadega.

ISBN 978-9985-58-951-9
Pehme köide
280 lk
Ilmumisaasta: 2023
Gigantum Humeris

Johannes Aavik ja eesti keeleuuendus
Antoine Chalvin

Prantsuse keelest tõlkinud Heete Sahkai

Osta e-poest

Pariisi Ida Keelte ja Kultuuride Instituudi eesti keele ja kirjanduse professori Antoine Chalvini monograafia „Johannes Aavik ja eesti keeleuuendus“ on kõige täielikum käsitlus eesti keeleuuendusest, millel on olnud väga oluline osa eesti kultuuri, keele, keeleteaduse ja keelekorralduse ajaloos. Teos on autori Pariisis kaitstud doktoritöö täiendatud versioon. Monograafia koosneb kolmest osast. Esimeses osas antakse ülevaade keeleuuenduse ajaloolisest kontekstist ja kronoloogiast: eesti kirjakeele ajaloost, Aaviku elukäigust ja tegevusest, keeleuuendusliikumise ajaloost ja osalistest. Teine osa käsitleb keeleuuenduse teoreetilisi lähtekohti ja seal esitatakse uuendusettepanekute täielik loend. Kolmas osa vaatleb uuendusettepanekute retseptsiooni ja uuenduste levikut ning sellega seotud ajaloolisi, keelelisi, kirjanduslikke ja ühiskondlikke tegureid. Monograafia lisades on esitatud foneetiliste, ortograafiliste ja morfosüntaktiliste uuenduste ning uudissõnade loendid.

ISBN 978-9985-58-945-8
Kõva köide
191 lk
Ilmumisaasta: 2023
Bibliotheca Asiatica

Rohupadi
Sōseki Natsume
Jaapani keelest tõlkinud Maret Nukke

Osta e-poest

„Rohupadi“ räägib maalikunstnikust, kes väsib modernse linnaelu vaimutühjast rähklemisest ja suundub kaugele mägikülla, et tüütutest inimsuhetest eemal imetleda kaunist loodust. Sest ühe kunstniku ellu ei kuulu argimaailma labasus ja tühisus. Tema eesmärk on tajuda ümbritsevat objektiivselt – vältida emotsioone ning kirjeldada ja analüüsida üksnes oma tähelepanekuid, ise sündmustes aktiivselt osalemata. Kuid hoolimata ettevaatusest kistakse ta siiski ohtlikkesse inimsuhetesse. Kummalised kokkupuuted mõistatusliku neiu ja teiste kohalikega viivad selleni, et reaalsus hakkab segunema unenägude ja fantaasiaga. Kunstnik püüab seda väljendada luulevormis, sest maalimiseks ei leia ta õiget motiivi. Kõrvalises kolkakülas kogetu paneb ta mõtlema inimsuhete tähendusele, aga ka kunsti ja luule olemusele.

Sōseki Natsume (1867–1916) on jaapani moodsa kirjanduse suurkuju, kes paigutatakse selliste tuntud kirjanike kõrvale nagu Jun’ichirō Tanizaki, Yasunari Kawabata ja Yukio Mishima. Tema loomingus naeruvääristab Sōseki sageli läänelikku vaimutühjust ja moodsat elukorraldust ning tunneb nostalgiat moderniseerimise-eelse Jaapani järele. Seetõttu leiab Sōseki teostest rohkesti viiteid traditsioonilisele Jaapani kunstile, kirjandusele ja esteetikale. Sōseki tuntuimad teosed on „Mina olen kass“ („Wagahai wa neko de aru“, 1905), „Noorsand“ („Botchan“, 1906), „Rohupadi“ („Kusamakura“, 1906), „Sanshirō“ (1908) ja „Meel“ („Kokoro“, 1914).

ISBN 978-9985-58-949-6
Pehme köide
143 lk
Ilmumisaasta: 2023
Bibliotheca Controversiarum

Ajaloolise aja kude
Zoltán Boldizsár Simon, Marek Tamm
Inglise keelest tõlkinud Anti Saar

Osta e-poest

Zoltán Boldizsár Simoni ja Marek Tamme raamat “Ajaloolise aja kude” on algupärane sissejuhatus ajaloolise aja mõiste senisesse uurimisseisu ja peamistesse teooriatesse. Teos pakub välja uue mõistelise mudeli ajaloolise aja mõtestamiseks tänapäeval. Autorid sedastavad, et kuigi tundub viljakas rääkida ajast „koe“ metafoori abil, koosneb see ajaloolise aja kude väga erinevatest ajalisustest ja ajaloolistustest, mis on omavahel väga mitmekesistes suhetes.

Raamat jaguneb kolme alaosa vahel. Esimene pakub ülevaate moodsa ajaloolise aja mõiste kujunemisest alates 18. sajandist, toob välja selle peamised tunnusjooned ja käsitleb põhjuseid, miks see uusaegsest progressivaimust kantud arusaam ühtsest ajaloolisest ajast sobib üha halvemini tänapäeva ajaloolise olukorra mõtestamiseks. Teine osa keskendub uue ajaloolise aja mudeli seletamisele ja põhjendamisele. Uut lähenemist iseloomustab aja sisemine mitmekesisus; autorid rõhutavad vajalikkust mõelda ajaloolisest ajast mitmuses – erinevate ajalisuste keerukast võrgustikust. Raamatu kolmas alaosa arutleb selle üle, kuidas eri ajalisused ja ajaloolisused omavahel suhestuvad ja kuidas neid suhteid analüüsida. Võtmemõisteks on siin sünkroniseerimine.

Kahe autori koostöös sündinud väikesemahuline raamat ilmus algselt Cambridge’i ülikooli kirjastuse raamatusarjas “Elements in Historical Theory and Practice”.

ISSN: 2228-0669
Pehme köide
220 lk
Ilmumisaasta 2023

 

Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat 11 (17), 2021
Estonian Yearbook of Military History 11 (17), 2021 
Vabadussõjad Kirde-Euroopas ja kaugemalgi (inglise keeles)
Independence Wars in North-Eastern Europe and Beyond 

Toimetaja: Toomas Hiio

Autorid: Toomas Hiio, Ants Jürman, Toivo Kikkas, Thomas Rettig, Vasilijus Safronovas, Khachatur Stepanyan, Lars Erikson Wolke

Osta e-poest

Aastatel 2019–2021 tähistasid paljud Ida-Euroopa rahvad oma vabadussõdade sajandaid juubeleid. Sel puhul peeti 2019. aastal Tartus Eesti sõjamuuseumi ja Kaitseväe akadeemia koostöös rahvusvaheline Balti sõjaajaloo aastakonverents „Vabadussõjad Kirde-Euroopas ja kaugemalgi. Rahvusvaheline sõjaajaloo konverents tähistamaks 100 aasta möödumist Eesti Vabadussõjast“. Aastaraamatu neli artiklit põhinevad nimetatud konverentsi ettekannetel käsitledes Leedu sõdurite sõjakogemust, Rootsi vabatahtlikke Eesti vabadussõjas, Pavel Bermondt-Avalovi Lääne-Vene Vabatahtliku Armee tegevust Lätis ja Armeenia 1921. aasta veebruariülestõusu. Lisaks on aastaraamatus veel kaks artiklit, millest üks käsitleb välikohtute ja tšekaa tegevust Eesti vabadussõja ajal ning teine valget ja punast terrorit Kirde-Eestis aastatel 1917–1919. Ingliskeelse väljaande autorid on pärit Armeeniast, Saksamaalt, Leedust, Rootsist ja Eestist. 

 

ISBN 978-9949-29-692-7
Kõvad kaaned
600 lk
Ilmumisaasta: 2023Gigantum Humeris

Teenindusprotsesside juhtimine ja teenusedisain. Kõrgkooliõpik

Autorid: Heli Tooman, Anne Roosipõld, Sirje Rekkor

Osta e-poest

„Teenindusprotsesside juhtimine ja teenusedisain“ annab süsteemse ülevaate teenindusühiskonna ja teenusmajanduse arengust, külalislahkuse olulisusest teenindusvaldkonnas, teenindusmõttelaadi eripärast ja teenindusprotsesside juhtimisest. Teoses mõtestatakse teenust kui terviklikku kogemust: klientide ootusi ja vajadusi ning nende rolli, teenindamise tähendust ning teenindajate vajadusi ja vastutust. Samuti pööratakse tähelepanu suhtlusele, tegutsemisele keerulistes olukordades ning kliendikäitumise mõjuteguritele. Viimastes peatükkides käsitletakse teeninduskvaliteeti, kliendikesksete teenindusprotsesside juhtimist ja disaini ning teenuste turundust.

Tegu on esimese eestikeelse kõrgkooliõpikuga, mis annab keerukast ja mitmetahulisest teenuste valdkonnast tervikpildi. Teenindusprotsessidest ja nende arendusvõimalustest arusaamist toetavad kordamis- ja aruteluküsimused ning ülesanded. Õpiku lõpust leiab mahuka kasutatud kirjanduse nimekirja ning teenindusvaldkonnaga seotud eesti- ja ingliskeelsete terminite loetelu.

Õpikut sobib kasutada mitmete erialade bakalaureuse- ja magistriõppes, aga ka täiendõppes. See on mõeldud valdkonna organisatsioonide juhtidele ja tootmisettevõtete teenindustegevuse korraldajatele ning kõigile, kes soovivad end teenindusega seotud teemadel täiendada.

ISBN 978-9985-58-944-1
Pehme köide
184 lk
Ilmumisaasta: 2023Bibliotheca Mediaevalis

Isiklikud kirjad 
Pierre Abélard ja Héloïse 

Ladina keelest tõlkinud ja kommenteerinud Kaarina Rein

Osta e-poest

Héloїse᾽i ja Abélardi võib paigutada samasse ritta selliste kuulsate armastajapaaridega nagu Kleopatra ja Antonius, Tristan ja Isolde, Romeo ja Julia, Portugali kuningas Pedro I ja Inês de Castro. Unustuse hõlma vajumisest päästis Pierre Abélardi (1079–1142) ja Héloїse᾽i (1100/1101–1163/1164) traagilise armastusloo nende kirjavahetus, mis siinkohal eestikeelse lugejani jõuab. Nüüdseks on armastajapaari kirju juba ligi 900 aastat uuritud ja tõlgendatud ning neist üha uusi nüansse leitud. Eriliseks teeb Héloїse᾽i ja Abélardi loo asjaolu, et tegemist on kahe keskaegse õpetlasega, kelle filosoofiast on nüüdisajalgi õppida. Mõlemad vaimustusid antiigipärandist ning avaldasid mõtteid armastuse, sõpruse, abielu, usu ja moraali teemadel. Héloїse᾽i ja Abélardi elu pöördepunktiks oli ilmalikust elust loobumine. Kas ja kuidas kloostrisse minek mõjutas armastajate maailmavaadet, jääb lugeja otsustada, nagu seegi, kas juhtunu taga oli jumalik ettemääratus või pigem inimlik ekslikkus.

Raamatu on saatesõnastanud ja põhjalike kommentaaridega varustanud Tartu Ülikooli raamatukogu teadur ja klassikaline filoloog Kaarina Rein.

ISBN 978-9985-58-943-4
Pehme köide
496 lk
Ilmumisaasta: 2023Gigantum Humeris

Sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia. Õpik kõrgkoolidele

Koostanud ja toimetanud Aet Annist ja Maarja Kaaristo
Autorid: Katrin Alekand, Aet Annist, Carlo A. Cubero, Marje Ermel, Toomas Gross, Kirsti Jõesalu, Ehti Järv, Maarja Kaaristo, Ken Kalling, Eeva Kesküla, Helleka Koppel, Katre Koppel, Ene Kõresaar, Elo Luik, Triinu Mets, Liivo Niglas, Joonas Plaan, Riina Raudne, Terje Toomistu, Marko Uibu, Laur Vallikivi, Mart Viirand. 

Osta e-poest

Esimene algupärane eestikeelne sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia õpik koondab kokku antropoloogia olulisemad teemad, lisades ülevaatele maailma antropoloogidest ja klassikalistest antropoloogilistest uurimustest näiteid Eestist ja Eesti uurijatelt. Algselt 2017. aastal ilmunud õpikut on 2023. aastal täiendatud ja ajakohastatud. Viidatakse aastate jooksul eestindatud tekstidele, kasutatakse väljakujunenud termineid, ent luuakse ka uusi. Tulemus on seetõttu õpiku toimetajate, autorite ja Eesti nüüdse uurimisseisu nägu: siinsed rõhuasetused peegeldavad seda, milliste teemadega Eesti antropoloogid ja etnoloogid praegu tegelevad. 

Õpik on kirjutatud pidades silmas esmajoones bakalaureusetaseme üliõpilasi mitmetel erialadel: sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia, etnoloogia, folkloristika, kultuuriuuringud, sotsioloogia jpt. Antropoloogiaga tutvumiseks sobib see aga kõigile huvilistele, sealhulgas abituuriumis ühiskonnaõpetuse täienduseks.

Igapäevasemalt annab antropoloogiline lähenemine võimaluse leida analüütilist meelerahu tulistes vaidlustes ja olukordades, kus on kerge ehmatada ligimeste käitumise või arusaamade üle või nende pärast nördida. Antropoloogi ülesanne on selle asemel samm  kõrvale astuda ja olla põnevil, püüda mõista kaasinimeste kummastavaid sõnumeid või tegusid. Selle teekonna alustamiseks, aga ka lihtsalt antropoloogiahuvilistele ja neile, kes teistest aru tahavad saada, ongi mõeldud käesolev õpik.

ISBN 978-9985-58-942-7
Kõva köide 
600 lk
Ilmumisaasta: 2023
Bibliotheca Lotmaniana

Zara Grigorjevna Mints: dokumendid, kirjad, mälestused (vene keeles)
Зара Григорьевна Минц: документы, письма, воспоминания

Toimetanud ja koostanud Tatjana Kuzovkina, Mihhail Lotman ja Maja Halturina

Osta e-poest

Kogumik on pühendatud Tartu ülikooli professorile, silmapaistvale vene hõbeajastu kirjanduse uurijale Zara Mintsile (1927–1990). Zara Mints oli veendunud, et kultuuri ülesanne on säilitada mälu. Tänasel päeval, kui praeguse Venemaa režiimi algatatud kuritegelik sõda Ukraina vastu varjutab iga meie tegevust ja mõtet, mõjuvad kultuuriuurija Zara Mintsi moraaliõppetunnid eriti väärtuslikena. Ta sisendas oma õpilastele ja noorematele kolleegidele usku tõe ja õigluse puutumatusse, armastust vabaduse vastu ja kindlust vabaduse alalhoidmisel, mida ta ise näitas üles ka kõige raskematel ja selleks ebasobivamatel aastatel.

ISBN 978-9916-9702-1-8
Pehme köide 
418 lk
Ilmumisaasta: 2023
Gigantum Humeris

Vanemaealiste treeningu juhendamine. Õpik juhendajatele ja kõrgkoolidele
Toimetanud Debra J. Rose
Inglise keelest tõlkinud Marina Maran

Osta e-poest

„Vanemaealiste treeningu juhendamine“ on seni kõige põhjalikum käsitlus sellest, kuidas kavandada ja rakendada tõhusaid, ohutuid ja lõbusaid kehalise aktiivsuse programme erinevate funktsionaalsete võimetega vanemaealistele. Raamat seob omavahel teooria, praktika ja üksikasjalised juhendid.

Raamat on jagatud neljaks osaks. Iga osa käsitleb ühte või mitut üheksast koolitusmoodulist, mis hõlmavad rahvusvaheliste õppekavade suuniseid vanemaealiste inimeste kehalise aktiivsuse juhendajate ettevalmistamiseks. I osas antakse ülevaade vananemise füsioloogilistest aspektidest ja gerokinesioloogia valdkonnast, et aidata lugejatel mõista regulaarsest kehalisest tegevusest tulenevat psühhosotsiaalset ja kognitiivset kasu. II osa annab juhised, kuidas teha treeningueelset tervisekontrolli ja -hinnangut, kuidas anda klientidele sisukat tagasisidet, kuidas hinnata programmi tulemust ning kujundada lühi- ja pikaajalisi käitumuslikke eesmärke. III osa keskendub tõhusate ja turvaliste treeningkavade ning -meetodite väljatöötamisele. See hõlmab spetsiifilisi tegevusi vanemaealiste vaimseks, emotsionaalseks ja sotsiaalseks kaasamiseks ning hulgaliselt dünaamilisi ja staatilisi painduvusharjutusi liigeste ja lihaste paindlikkuse, lihasjõu, tasakaalu, liikuvuse, vastupidavuse ja jõu parandamiseks. IV osa viib lugeja kurssi õpetamis-, motivatsiooni-, suhtlemis- ja juhtimismeetoditega, mis on vajalikud tõhusate ja ohutute treeningkavade loomiseks, lähtudes treenitava tervislikust seisundist.

Raamat on üles ehitatud nii, et kasutajal oleks lihtsam materjali mõista ja õpitut meelde jätta. Iga peatükk algab eesmärkide loeteluga, mis tutvustab lugejale põhikontseptsioone, mida ta õppima hakkab, ning lõpeb kokkuvõtte ja lugemissoovitustega. Igas peatükis on esile toodud tähtsamad mõisted ja põhipunktid, mis võtavad kokku olulise sisu. Kõigi peatükkide lõpus asuvad kordamisküsimused ja rakenduslikud tegevused aitavad õppijatel olulisi teemasid korrata ja teadmisi praktikas rakendada.

ISBN 978-9985-58-941-0
Pehme köide
256 lk
Ilmumisaasta: 2023Bibliotheca Asiatica

Zhuāngzi sisepeatükid
Hiina keelest tõlkinud ja kommenteerinud Margus Ott 

Osta e-poest

Taostlik mõtleja Zhuāngzi (tradits. 369–286 eKr) on hiina ja kogu maailma mõttepärimuse üks kõige silmapaistvamaid figuure. Temanimeline tekstikogumik „Zhuāngzi“ on Vana-Hiina mõtteloo ja kirjanduse tähtteos, ühtaegu naljakas ja tõsine. Siinne raamat sisaldab selle tekstipõimiku kõige vanemaks peetavat osa „Sisepeatükid“. Teoses on terve hulk värvikaid tegelasi – kokk Vahe, emand Omaette, Lõunaeeslinna Väga, isand Kaarik jmt –, kes oskavad „kulgeda“ ehk muunduda. Kulgemist ei sega seegi, kui jalalabad on maha raiutud või kui ollakse haigusest vaevatud. Väljaanne sisaldab tõlkija Margus Oti kommentaare ja saatesõna, mis aitavad teost meile lähemale tuua.

ISBN 978-9985-58-939-7
Pehme köide
332 lk
Ilmumisaasta: 2023
Bibliotheca Philosophica

Plotinos ja uusplatonism
Jens Halfwassen

Tõlge saksa keelest, kommentaarid ja järelsõna Jaan Lahe
Sisuliselt toimetanud Neeme Näripä
Filosoofilise terminoloogia konsultant Jaanus Sooväli

Osta e-poest

Uusplatonism, millele pani 3. sajandil pKr aluse Roomas tegutsenud filosoof Plotinos (u 205–270), oli antiikaja viimane iseseisev filosoofiasuund. Selle Platoni pärandit tõlgendava ja edasi arendava filosoofia mõju ulatub Rooma keisririigist ajaliselt ja ruumiliselt kaugemale ning on puudutanud paljusid mõtlejaid ja mõttesuundi nii kesk- kui ka uusajal. Uusplatonism on jätnud sügava jälje mitte ainult õhtumaisesse, vaid ka juudi ja islami filosoofiasse. Jens Halfwasseni raamat annab süstemaatilise ülevaate Plotinose elust, teostest ja mõtlemisest ning uusplatonismi esindavatest filosoofidest ja uusplatonismi järelmõjudest hilisemas õhtumaade mõtteloos. Halfwasseni teos, mis on esimene eesti keeles ilmunud raamat uusplatonismist, on mõeldud kõigile, keda huvitab Euroopa mõttelugu ja vaimukultuur.

ISBN 978-9985-58-940-3
Pehme köide
208 lk
Ilmumisaasta: 2023
ACTA Universitatis Tallinnensis: Artes

Loomad keskaegse Liivimaa ühiskonnas ja kunstis
Juhan Kreem, Ivar Leimus, Anu Mänd, Inna Põltsam-Jürjo 

Osta e-poest

Raamatuga on esmakordselt Eesti keskaja ajaloo näitelavale tõstetud loomad – nii reaalselt eksisteerinud kui ka fantastilised elukad. Käsitletakse inimeste suhtumist loomadesse, loomade mitmesuguseid kasutusviise ning loomade kujutamist ja nende sümboolseid tähendusi kunstis. Raamatust saab teada, kuidas reguleeriti loomadega seonduvat keskaegsetes õigusnormides, milline oli hobuste roll Saksa ordus, milliseid eksootilisi ja kodumaiseid loomi valiti diplomaatilisteks kingitusteks, milline oli loomade tähtsus siinsete hansalinnade kaubanduses, millised loomad jõudsid eri seisuste toidulauale ja kuidas neid serveeriti. Eesti ja Läti kunstiteoste näitel käsitletakse loomakujutiste olulisust keskaegse inimese mõttemaailma peegeldajana ning religioossete ja humoorikate-õpetlike sõnumite edastajatena.

ISSN 2346-5824 (trükiversioon)
ISSN 2504-7531 (veebiversioon)
Pehme köide
392 lk
Ilmumisaasta: 2022

Slavica Revalensia IX (2022) (vene keeles)
Toimetaja: Grigori Utgof
Autorid: Irina Belobrovtseva, Per-Arne Bodin, Aleksandr Dolinin, Sergei Dotsenko, Ben Hellman, Jevgeni Jablokov, Jekaterina Ljamina, Vera Miltšina, Nikita Ohhotin, Aleksandr Ospovat, Valeri Otjakovski, Polina Poberezkina, Fedor Poljakov, Marina Salman, Natalja Samover, Roman Timentšik, Pavel Uspenski, Andrei Ustinov, Grigori Utgof.

Osta e-poest

Tallinna Ülikooli vene kirjanduse ja kirjandusteooria dotsendi Grigori Utgofi eestvedamisel ja Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi toel on ilmunud ajakirja Slavica Revalensia üheksas number. Ajakirja rubriigi «Исследования и материалы» („Uurimused ja materjalid”) esimeses ja teises osas ootavad lugejat kolmteist artiklit vene 19.–21. saj kirjandusest (nt Ivan Krõlovist, Aleksandr Puškinist, Mihhail Bulgakovist, Anna Ahmatovast, Sergei Gandlevskist jt) ning Vene ja Ida-Euroopa ajaloost (muu hulgas ka nõukogude terrorist); sama rubriigi lõpposas avaldatakse Juri Lotmani (1922–1993) seni atributeerimata jäänud lühikirjutis Vladimir Majakovskist ja Sergei Eisensteinist aastast 1970.

Ajakirja «Критика» („Kriitika”) rubriik käsitleb 2021. a ilmunud Galina Babaki ja Aleksandr Dmitrievi raamatut formaalse meetodi retseptsioonist Ukrainas („Nõukogude rahvusmodernismi Atlantis. Formaalne meetod Ukrainas: Kahekümnendad ja kolmekümnendate esimene pool”).

Number lõpeb Andrei Belõi loomingu mainekale uurijale ja kaasaaegse Vene režiimi kriitikule Magnus Ljunggrenile (1942–2022) pühendatud järelehüüdega, mille autorid on Ben Hellman (Helsinki) ja Per-Arne Bodin (Stockholm). 

ISBN 978-9985-58-938-0
Pehme köide
927 lk
Ilmumisaasta: 2022
Gigantum Humeris

Vaimu arheoloogia. Inimemotsioonide neuroevolutsiooniline algupära
Jaak Panksepp, Lucy Biven

Inglise keelest tõlkinud Krista Kallis

Osta e-poest

Neuroteadlase Jaak Panksepa ja psühhoterapeudi Lucy Biveni koostöös sündinud raamat „Vaimu arheoloogia“ kirjeldab uut, afektiivseks neuroteaduseks nimetatavat teadusala, mis seab eesmärgiks valgustada, kuidas meie kõige võimsamad tunded – ürgsed emotsionaalsed afektid – tungivad esile iidsetest närvivõrgustikest, mis paiknevad neokortikaalsest „mõtlemismütsist“ sügavamal asuvates ajupiirkondades. Nood ürgsed neuraalsed territooriumid neokorteksi all moodustavad meie esivanematelt päritud vaimu – afektiivse vaimu, mis on spetsialiseerunud evolutsiooni käigus ning on inimestel ühine paljude loomadega. See on iidne aare, kuna on allikaks meie kõige võimsamatele tunnetele.

Raamat määratleb seitse emotsioonisüsteemi, mis selgitavad, kuidas me elame ja käitume. Need süsteemid pärinevad sügavatest ajupiirkondadest ja on kõigil imetajaliikidel märkimisväärselt sarnased: OTSING, HIRM, RAEV, IHA, HOOLITSUS, KAOTUSVALU ja MÄNG. Tõrked nende toimimises põhjustavad emotsionaalseid häireid. Raamat pakub välja täiesti uue lähenemisviisi psühhiaatriliste häirete raviks.

Nende kaante vahelt avastatu osutub märkimisväärselt tulusaks paljudele, kes soovivad mõista ennast ja teisi, kaasa arvatud loomi, ning saada aru, kui palju ühist on kõigil imetajatel maailmale emotsionaalselt reageerides.

Eestikeelsele väljaandele on Eesti juurtega autorist, väljapaistvast neuroteadlasest Jaak Panksepast (1943–2017), tema pärandist maailma teaduslukku ja kokkupuudetest Eestiga järelsõna kirjutanud Tartu Ülikooli psühhofüsioloogiaprofessor Jaanus Harro.

ISBN 978-9985-58-937-3
Pehme köide
600 lk
Ilmumisaasta: 2022
Bibliotheca Mediaevalis

Jumalik komöödia. Paradiis
Dante Alighieri

Itaalia keelest tõlkinud Harald Rajamets, Ilmar Vene ja Ülar Ploom
Kommenteerinud Ülar Ploom ja Ilmar Vene
Järelsõna: Ülar Ploom

Osta e-poest

Dante Alighieri (1265–1321) „Paradiis“ on „Jumaliku komöödia“ (u 1307/8–1320) kolmas ja ühtlasi viimane osa, milles Dante-tegelane kohtub õndsate vaimudega, kes ilmuvad talle eri taevastes, kuhu ta oma armastatu Beatrice silmadesse vaadates purgatooriumi mäelt maisest paradiisist tõuseb. Kümnendas, puhtvaimses taevas empüüreumis näeb Dante kõiki õndsaid valgusroosis, nende päriskodus. Püha Bernard’i eestkostel ja Neitsi Maarja vahendusel süüvib Dante pilguga jumalikku valguskiirde tungides universumi „valemisse“ ning Jumala ja inimese suhte saladusse. „Jumaliku komöödia“ eestikeelne teekond algas 1910. aastal, kui Villem Grünthal-Ridala tõlkes ilmus poeemi avalaul. Siinse väljaandega on viimaks eesti keeles ilmunud Dante suuteose kõik kolm osa: „Põrgu“, „Purgatoorium“ ja „Paradiis“; kindlasti ei tähista see aga teekonna lõppu, vaid uue algust.

ISSN 2504-6616 (trükis)
Pehme köide
322 lk
Ilmumisaasta: 2022

Philologia Estonica Tallinnensis 7 (2022)
Uurimusi laste ja noorte mitmekeelsusest/Research in children’s and youth multilingualism
Koostanud ja toimetanud Anna Verschik
Autorid: Triin Aasa, Kristel Algvere, Reili Argus, Piret Baird, Vlada Baranova, Ineta Dabašinskienė, Helen Eriksoo, Kapitolina Fedorova, Inga Hilbig, Oleksandr Kapranov, Victoria V. Kazakovskaya, Elisabeth Kaukonen, Geidi Kilp, Mari-Liis Korkus, Eglė Krivickaitė-Leišienė, Annika Kängsepp, Liina Lindström, Aive Mandel, Merilyn Meristo, Marion Mägi, Çiğdem Sağın-Şimşek, Getri Tomson, Maarja-Liisa Pilvik, Kristiina Praakli, Anna Verschik, Virve-Anneli Vihman, Elena Antonova-Ünlü

Läbi müüdud

Siinse numbri teema on laste ja noorte mitmekeelsus. Mitmekeelsuse uurimine ei saa kunagi otsa: tegelikult esineb mitmekeelsust igal pool ja enamik maailma rahvastikust on mitmekeelne, seetõttu tekib üha uusi lähenemisnurki ja meetodeid. Seekord on vaatluse all varajane kaks- ja mitmekeelsus Eestis ja välismaal; esimese keele tuletiste omandamine; koodivahetus; teise keele õppimine ja omandamine; mitmekeelne suhtlus suulises kõnes, sotsiaalmeedias ja YouTube’is; Eesti noorte keel ja keelehoiakud; perekonna keelepoliitika; keele säilitamine; etnolektid ja aktsendid; võrdlevad uuringut varajasest kakseelsusest. Kasutatud on etnograafilisi, eksperimentaalseid ja kombineeritud meetodeid. Kogumik sisaldab Eesti ja välismaa keeleteadlaste artikleid, autorite hulgas on ka noorteadlasi.

ISBN 978-9985-58-936-6
Pehme köide
598 lk
Ilmumisaasta: 2022
Bibliotheca Mediorum et Communicationis

Digitaalsest semiosfäärist. Kultuur, meedia ja teadus antropotseenis
John Hartley, Indrek Ibrus, Maarja Ojamaa

Inglise keelest tõlkinud Tanel Pern

Osta e-poest

Alles pärast seda, kui globaalne meedia ja digitaalne kommunikatsioon muutusid arvutite ja mobiilseadmete abil kättesaadavaks, on inimestel olnud võimalik kogeda maakera kui tervikut. Mida tähendab olla üks liik planeedil, selmet olla hajutatud, omavahel võistlevate ja vastastikku tõlkimatute kultuuride virvarr? Laiahaardeline mõtleja Juri Lotman (1922–1993) on pakkunud originaalse teooria, mis toetab ka kultuurilise globaliseerumisega toimetulekut. Raamat „Digitaalsest semiosfäärist“ näitab, kuidas Lotmani semiosfääri mudel pakub ainulaadse ja veenva võtme tänapäeva globaliseerunud digitaalmeedia süsteemide dünaamika ja funktsioonide mõistmiseks. Lotmani evolutsionistlikku ja dünaamilist semiosfääri mudelit ajakohastades annavad John Hartley, Indrek Ibrus ja Maarja Ojamaa ainulaadse ülevaate üleilmsetest mehhanismidest, mis kujundavad meediat, tähendusloomet, loovust ja muutusi – nii produktiivseid kui ka hävitavaid. Uues valguses vaadeldakse nende nähtuste selgitamiseks esile kerkinud teadusvaldkondadevahelisi suhteid, püüdes integreeritud kultuuriteadusliku vaatenurga abil kaotada lõhet loodusteaduste ja humanitaaria vahel.

ISBN 978-9985-58-935-9
Pehme köide
199 lk
Ilmumisaasta: 2022
Bibliotheca Mediaevalis

Inimolu viletsusest
Innocentius III (Lotario de’ Conti di Segni)

Ladina keelest tõlkinud Marju Lepajõe

Saatesõna: Marju Lepajõe, Marek Tamm

Osta e-poest

Innocentius III (enne paavstiks saamist Lotario de’ Conti di Segni; 1160/61–1216) oli keskaja mõjukaim paavst (1198–1216), kes ühe vähesena selle pühitsuse pälvinutest jättis sügava jälje ka keskaja kirjanduslukku. Tema kõige tuntum ja hinnatum kirjatöö on noore kardinalina 1195. aastal kirjutatud traktaat „Inimolu viletsusest“. Seda lühikest teost võib pidada vaimseks harjutuseks askeetilise ja monastilise kirjanduse traditsioonis, mille põhiaines on pahede ja vooruste analüüs. Sellise järelemõtluse siht on iseenda seisundis selguse saavutamine, mis peaks viima meeleparandusele, mõtlemisviisi muutmisele. Traktaat on kirjutatud tundliku käega, seda iseloomustavad täpselt valitud kõlad ja rütmid, alliteratsioonid ja assonantsid, mida tõlkija Marju Lepajõe (1962–2019) on meisterlikult edasi andnud. „Inimolu viletsusest“ kujunes keskajal üheks kõige populaarsemaks ja mõjukamaks teoseks, mida näitab säilinud käsikirjade tavatult suur hulk (üle 700), varased tõlked paljudesse keeltesse ning hilisem tsiteerimine kirjasõnas nii otse kui kaude.