Kelle poole millise küsimusega pöörduda?

Õppekorraldus
Küsimuste teemad:  õppekavad, õppekoormused, ainepunktid, akadeemiline puhkus, kõrvalaine, võõrkeeled, vabaained, eriala vahetamise protseduur, ainete korduskuulamine, õpingute pikendamine jne.
Kelle poole pöörduda?  Oma instituut, osakond, kolledž, õppejõud, osakonna õppetöö koordinaator

Eriala valik ja vahetamine
Küsimuste teemad:  Milline eriala valida? Millised on sisseastumistingimused? Ma ei soovi praegusel õppekaval jätkata aga ei tea ka veel täpselt, millist uut eriala soovin õppima hakata.
Kelle poole pöörduda?  Karjäärinõustaja

Õpingute rahastamine, õppetoetused 
Küsimuste teemad:  Milliseid õppetoetusi saan taotleda ja mida selleks pean tegema? Soodustused õppeteenustasu maksmisel.
Kelle poole pöörduda?  Õppekorralduse spetsialist, Üliõpilaskonna esindaja, oma instituudi direktor

Õppetöö korraldus 
Küsimuste teemad:  Auditooriumite ligipääsetavus, sobivas vormis õppematerjalid, eksamite ja praktika korralduse kohandamine.
Kelle poole pöörduda?  Oma osakonna/instituudi õppetöökoordinaator, aine õppejõud, erivajadustega tudengite nõustaja

Füüsilise õpikeskkonna kohandamine
Küsimuste teemad:  Iseseisev ligipääsetavus ja liikumisvabadus õppehoonetes, liikumist lihtsustavad lahendused õppehoonetes.
Kelle poole pöörduda?  Erivajadustega tudengite nõustaja, Üliõpilaskonna esindaja

Stipendiumid 
Küsimuste teemad:  Millistele stipendiumitele saan kandideerida ja mida selleks pean tegema? 
Kelle poole pöörduda?  Erivajadustega tudengite nõustaja, õppekorralduse spetsialist

Võõrkeelte valik, tasemetestimine
Küsimuste teemad:  Milline on minu võõrkeeleoskuse tase? Kuidas seda saab kindlaks teha? Milliseid võõrkeeli saan õppida?
Kelle poole pöörduda?  Merilyn Meristo

Välismaal õppimine
Küsimuste teemad:  Soovin minna vahetusüliõpilaseks välismaale, mida selleks tegema pean? Välisülikoolis õpingute rahastamine jne.
Kelle poole pöörduda?  Erivajadustega tudengite nõustaja, ERASMUS koordinaator ja välisõppe spetsialist

Lisainfo: Õppimine välismaal

Ühiselamukoht 
Küsimuste teemad:  Soovin kohandatud elamisvõimalust ühiselamus. Millised on elamistingimused kohandatud ühiselamutoas?
Kelle poole pöörduda?  Erivajadustega tudengite nõustaja

Lisainfo: www.dormitorium.ee

Minu eriala/osakonna/instituudi tuutor 
Küsimuste teemad:  Kas minu instituudis/osakonnas/erialal on tuutor ja kuidas ma võiksin temaga ühendust saada?
Kelle poole pöörduda?  Üliõpilaskond

Kuulderaamatute laenutamine 
Küsimuste teemad:  Soovin saada õppematerjale audioformaadis. Kas minu soovitud raamat on olemas helifailina? 
Kelle poole pöörduda?  TLÜ Akadeemiline Raamatukogu 

Psühholoogiline nõustamine
Küsimuste teemad:  Õppimises ja isiklikus elus ette tulevad raskused.
Kelle poole pöörduda?  Ülikooli psühholoog