KNT teadusseminarid

Kes on esinejad?

Meie TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse (KNT) teadusseminaridele on kutsutud esinema oma valdkonna professionaalid, nii Tallinna Ülikoolist kui ka meie headest partnerülikoolidest ja teisest asutustest. Põnevat kuulamist! 

Kus saab seminari kuulata?

Seminari saab kuulata otseülekandena 9.00-10.00 meie TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi Facebooki lehelt https://www.facebook.com/TLULTI

NB: Seminari osalemise Zoomi link ning täiendav info saadetakse registreerijatele 2 päeva enne seminari algust (esmaspäeval). Kui registreerid end hiljem või samal päeval, ei pea Zoomi linki ootama jääma, vaid saad kasutada võimalust ning jälgida seminari otseülekannet TLÜ loodus- ja terviseteaduste Facebooki lehelt.

Kas seminari saab järelvaadata?

Jah (kuni järgmise seminarini). Kui te ei saa otseülekandel osaleda, siis salvestust saab Facebookis vaadata kuni järgmise KNT seminari alguseni Facebooki lehelt.

Vaata KNT teadusseminaride kava:

  • 3.02     TÜ afektiivse psühholoogia kaasprofessor Andero Uusberg - „Psühholoogia kasutamine käitumise müksamiseks“. Loe lähemalt.
  • 17.02   Starship Technologies vanem andmeteadlane Valdar Tammik - „Keel ja visuaalne taju“. Loe lähemalt. 
  • 3.03     TÜ psühholoogia instituudi teadur Uku Vainik - „Geneetika võimalused sotsiaalteadustes“. Loe lähemalt. 
  • 17.03   TLÜ eksperimentaalpsühholoogia labori projektijuht Avo-Rein Tereping - „Kuulmistaju uuringud Tallinna Ülikoolis. Digiajastu kuulmiskahjustused ja kuidas neist pääseda“. Loe lähemalt. 
  • 31.03   TLÜ koolipsühholoogia professor Eve Kikas ja käitumisteaduste andmeanalüüsi lektor Kaja Mädamürk - „Laste areng läbi põhikooli - üldised trendid ei seleta kõike“. Loe lähemalt. 
  • 14.04   Teadusajakirjanik Virgo Siil - „(Puust ja punaseks) - kuidas julgustada teadlasi rääkima ebaõnnestumistest oma teadustöös?“. Loe lähemalt.
  • 28.04   TLÜ hariduspsühholoogid Kati Aus ja Grete Arro - „Psühholoogia klassiruumis“. Loe lähemalt. VAATA SALVESTUST (avalik kuni 12.05)
  • 12.05   TLÜ õiguspsühholoogia dotsent Kristjan Kask - „Tõsimänguline lahendus ülekuulamisoskuste treenimisel“. Loe lähemalt.

** korraldajad võivad teha kavas muudatusi.

 


Kontakt: emallene@tlu.ee ja kristjan.kask@tlu.ee