jalg

Treeneri võimalus ja oskus lapse või noore seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Tule ja võta osa koolitusest, kus räägime treeneri võimalustest lapse või noore seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks.

10.00 - 14.40

Koolituse kood LTC0352/1

Registreerimise tähtaeg

Maht 6 akadeemilist tundi

Minimaalne osalejate arv 10

Koolituse hind 50 €

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument Tallinna Ülikooli tõend

Koolitajad Brit Tammiste (MA), justiitsministeeriumi nõunik Elina Kivinukk, psühholoog ning spordi- ja esinemispsühholoogia konsultant. Anna Frank-Viron - (MBA), lastemajateenuse juht

Koolitusjuht

Taust

Kuigi spordi kaudu kujundavad lapsed ja noored tervislikke eluviise ning õpivad eluks olulisi oskusi, esineb paraku ka spordi harrastamisel seksuaalset väärkohtlemist. Väärkohtlemise riskiteguriteks spordis on näiteks sagedasem füüsiline kontakt, füüsilise valu ja vigastuste kõrgem taluvus, autoriteetsed liidrid ning ebavõrdsed võimusuhted sportlaste ning treenerite vahel, sobimatut seksuaalkäitumist ning soopõhist diskrimineerimist võidaks aktsepteerida jne.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Väärkohtlemise liigid, põhjused ja tagajärjed.
  • Väärkohtlemise riskitegurid spordis.
  • Väärkohtlemise mõju noorsportlasele ja väärkohtlemise ennetamise olulisus.
  • Väärkohtlemise näited spordis – Eesti ja teiste riikide näited. Väärkohtlemise indikaatorid – kuidas tunda ja lugeda märke?
  • Abivajav ja hädaohus laps – millal ja kuidas sekkuda?
  • Treeneri võimalused sekkumiseks abivajava või hädaohus lapse märkamisel.
  • Abi küsimise barjäärid lapse jaoks. Spordiorganisatsiooni reeglid sekkumiseks.
  • Abivõimalused Eestis väärkohtlemise kahtluse korral.
  • Väärkohtlemise ennetamine ning lapse heaolu tagamine spordiklubi ja treeneri poolt.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud treenerid, spordiorganisatsioonide juhid ja ametnikud, tugipersonal (füsioterapeudid, kohtunikud, instruktorid), kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetajad ja lasteaia kasvatajad.

Koolituse maht

6 ak tundi.

Õpiväljund

Koolituse lõpetanud tunneb lapse seksuaalse väärkohtlemise riski- ja kaitsetegureid, oskab väärkohtlemist ära tunda ning asjatundlikult reageerida. Omab esmaseid oskusi väärkohtlemise ennetamiseks spordikeskkonnas.

Toimumise koht

Veebikeskkond zoom. Registreerinud osalejale saadetakse 2 päeva enne koolituse toimumist veebilink e-postile.

Koolitajad

Brit Tammiste: justiitsministeeriumi nõunik alates 2007. 2018. aastast koordineerinud asutuste ülest laste väärkohtlemise ennetustööd spordivaldkonnas kaasates mitmete asutuste esindajad (sh lastekaitse). Koolitanud spordialaliitude ja -klubide üleselt ning põhiselt treenereid, spordiorganisatsioonide esindajaid. Osalenud rahvusvahelises koostööprojektis StarttoTalk, sh selle eestindamises. Nõustanud spordialaliite ennetustegevuste planeerimisel ning temaatilise teavitustöö tegemisel.

Elina Kivinukk: psühholoog ning spordi- ja esinemispsühholoogia konsultant. Omandanud magistrikraadi sporditeadustes keskendudes sporditreenerite juhendamisstiilidele ning viisidele, kuidas treenerid õpetavad eluks vajalikke oskusi. Lisaks on läbi viinud koolitusi nii vaimse tervise kui psühholoogilise turvalisuse teemadel erinevatele sihtgruppidele ning on Eesti spordikaplanaadi eestvedaja.

Anna Frank-Viron: lastemajateenuse juht, omab EQF tase 7 sotsiaaltöötaja kutset.

Ajakava 

AEG TEEMA
10.00-11.30 Seksuaalse väärkohtlemise mõiste, riski- ja kaitsetegurid (sh spordis). Näited; seksuaalse väärkohtlemise levik, põhjused, seos vaimse ja füüsilise vägivallaga; seksuaalne väärkohtlemine spordis. Näited
11.30-11.40 Paus
11.40-13.10 Abi küsimise barjäärid ja võimalused väärkohtlemise korral; reageerimine väärkohtlemise juhtumi korral: treeneri oskused; väärkohtlemise mõju ja tagajärjed
13.10-13.20 Paus
13.20-14.30 Ennetus: treenerite võimalused ja oskused laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks (lastega töötamise piirang; laste informeerimine ja võimestamine; ennetus kui igaühe ülesanne, võimalus ja kohustus). Toolbox: ennetusmaterjalid ja juhendmaterjalid (sõnumid lapsevanematele; sõnumid lastele ja noorsportlastele).
14.30-14.40 Küsimused, lõppsõnad

Registreerimine 

Koolitusele saab registreerida kuni 14.04.2021. Koolituse hind on 50 €. 

REGISTREERI KOOLITUSELE

Sellele koolitusele on võimalik registreerida ka grupiga.

REGISTREERI GRUPP


Lisainfo: Katrin Soidra-Zujev

PostiaadressRäägu 49, 11311 Tallinn

Telefon(+372) 639 1751