Koolitused

Sorteeri

Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab osalejalkujundada arusaama teadliku juhtimise mõjust organisatsioonile, mõtestada juhi rolli mentori ja grupiprotsesside mõjutajana; omandada vajalikud oskused teadlikuks stressijuhtimiseks.

 

Eesti keel

Õpetajatele: Võimestav kommunikatsioon õpetaja heaolu suurendamiseks

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

- 10.00 - 16.15

Koolituse eesmärk on teadusuuringutele ja osalejate kogemustele toetudes töötada projekti raames välja lahendused, kuidas õpetaja saab suurendada enda heaolu, parandada suhteid, vältida stressi, läbipõlemist ning võimestada ennast ja kõiki õppeprotsessi huvipooli.

Eesti keel

Ekspertarvamus meedias ja sotsiaalmeedias

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

- 14.00 - 16.15

Koolituse eesmärk on arendada kirjalikku väljendusoskust avalikkusega suhtlemiseks; osata vormistada mõjusa arvamust artiklina, repliigina, sotsiaalmeedia postituses.

Eesti keel
10
180

Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab osalejal mõtestada kutseaastat ja mentorlust kui töökohal õppimise võimalust, mõista enda rolli ja tegevusi mentorina ning osata toetada algaja õpetaja kohanemist ning professionaalset arengut. 

 

Sihtrühm

Koolitusele ootame mentoreid.

Eesti keel

Figuuri- ja moejoonistamine värvidega

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

- 17.30 - 19.30

Katsetamine eri vahenditega (tint, süsi, tindipliiatsid, vildikad, akvarell, akrüül, pastell, lõikenuga). Keerulisemate moepooside visandamine. Erinevad tekstuurid ja mustrid. Moekollaažid eri võtmes. Kiiruse ja osavuse arendamine joonistamises. Modellirollid ja moepoosid.

Eesti keel
15
135

Supervisioon õpetaja töös

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine annab oskused esmärgistada ja mõtestada enda tegevust õpetajana, teadlikustada enda tugevusi ning osata ennast ja teisi inimesi jõustada.

Eesti keel

HTML5 bänneri loomine

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

13.00 - 17.00

Koolituse eesmärk on õppida looma HTML5 bännerit.

Eesti keel
325

Videotöötlustarkvara Adobe After Effects kasutamine

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

- 18.00 - 20.15

Koolituse eesmärk on tutvuda videotöötlustarkvara Adobe After Effects teoreetilise taustaga, õppida Adobe After Effectsi võimalusi praktiliste ülesannete abil, õppida kasutama programmisiseseid efekte.

Eesti keel
720

Biovaigust toodete valmistamine

Haapsalu kolledž

- 18.00 - 21.00

Mis on biovaik ehk uue põlvkonna epoksüültoode. Biovaigu omadused ning kasutamisvõimalused. Ideed ja oskused edaspidiseks biovaigu rakendamiseks. Kolme ehte või ühe kohvitassialuse ja ehte valmistamine.

 

Eesti keel
50

Arenguprogramm - Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine

Avatud akadeemia

-

Pakume organisatsioonide ja asutuste esindajatele võimalust oma teadmisi täiendada arenguprogrammis, mille eesmärk on vanemaealiste esindusorganisatsioonide koostöökogemuse ja -võimekusega võrgustiku loomine ning muutuste elluviimine

Eesti keel
638.00 = 10 moodulit kokku

Õpperobootika ja STEAM vahendid huvitegevuses

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine annab oskused STEAM valdkonna õppemeetodite rakendamiseks.

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse eesmärk on kujundada juhendajana oma valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste uute STEAM valdkonna õppemeetodite rakendamiseks.

Eesti keel

Tõenduspõhine kooliarendus. Kogupäevakooli mudeli uurimine koolis

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab kooli meeskonnal kujundada tõenduspõhist muudatuste juhtimist.

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse eesmärk on kujundada tõenduspõhiste muudatuste juhtimise kultuuri kooliarenduses ning analüüsida kogupäevakooli eri mudeleid.

Eesti keel

Kunstiteraapia eakatega

Loodus- ja terviseteaduste instituut

10.00 - 17.15

Tule koolitusele ja saa teada kuidas läbi kunstiteraapia toetada eakate s.h dementsusega eakate toimetulekut ja kohanemist.

Eesti keel
95 € (hind sisaldab käibemaksu)

Kollaažtehnikad ja muudetud raamatud kunstiteraapias

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Tule praktilisele e-kursusele! Kuigi koolituse formaat on internetipõhine, kasutatakse selle raames erinevaid kollaažmaterjale, mida iga osaleja õpetaja juhiste järgi oma kasutuseks varub.

Eesti keel
200 €

Loovainete lõimitud õpetamine

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus annab praktilised oskused erinevate loovainete lõimimiseks.

 

Sihtrühm

Koolitusele ootame üldhariduskoolis töötavaid kunsti, muusika, tantsu ja filmi õpetajad ning õpetajaid nii põhikoolist, gümnaasiumist kui ka huvikoolist.

Eesti keel

„Treeni teadlikult“ loengusari - sügis 2020

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 18.00 - 19.30

Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut kutsub harrastussportlasi, perearste ja -õdesid, treenereid, lapsevanemaid jt, kes on huvitatud enesetäiendamisest tervislikult sportimise ja vigastuste ennetamise valdkonnas osalema loengusarjas „Treeni teadlikult“.

8 EUR loengu kohta

Мотивация в спорте: как создать мотивирующую среду для достижения целей?

Loodus- ja terviseteaduste instituut

10.00 - 15.15

 

23.10.2020  Мотивация в спорте: как создать мотивирующую среду для достижения целей? 

Успех в спорте начинается с мотивации: это движущая сила спортсмена в те моменты, когда сложно, когда надо преодолевать препятствия, когда надо бороться.  

Vene keel
65 EUR

Kuidas edastada head halba sõnumit?

Avatud akadeemia

12.00 - 13.30

 

Veebiseminar EDUSPACE  stuudiost.


Räägime riski- ja kriisikommunikatsiooni põhimõtetest sise- ja väliskommunikatsioonis. Kuidas infot edastada ja mida arvestada meediaga suhtlemisel? Mis on kommunikatsiooni põhireegel, et info ei valguks laiali?

Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

Humanitaarteaduste instituut

"Käesolevaga teatame, et antud küsimusele vastuse leidmiseks kokku kutsutava koosoleku teie-poolne aeg ei osutunud meile sobivaks." Tuleb tuttav ette? Just selliseid ametlikke kirju saame iga päevaga üha enam. Kuidas aga vältida keerukaid lauseid ja väljendada end selgelt ning korrektselt?

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Hispaania keel A1.1

Rahvusvaheliste eksamite keskus

- 18.00 - 19.30

Keelekursus on heaks võimaluseks oma keeleoskuse tõstmiseks vastavalt A1 taseme nõuetele.

 

Sihtgrupp

Kooliõpilased, üliõpilased ja täiskasvanud õppijad.

Inglise keel
350

Vanemaealiste digimentori koolitus

Digitehnoloogiate instituut

- 10.00 - 17.00

Veebipõhise koolituse eesmärgiks on valmistada ette digitaalse kirjaoskuse ja digipädevuse arendamise spetsialiste ehk digimentoreid, kes suudaksid juhendada erialaliitude, vanemaealiste organisatsioonide, kogukondade vanemaid liikmeid ja teisi täiskasvanud huvilisi.

Eesti keel
60€

Klassiõpetaja I kooliastmes II

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine toetab alagajat klassiõpetajat ning aitab mõista tänapäevase õpetamise põhimõtteid.

Eesti keel
930

Riigiabi alused

Ühiskonnateaduste instituut

Koolitus annab ülevaate riigiabi reeglitest ning nende rakendamisest.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Lepitusmenetlus laste huvide kaitsel

Ühiskonnateaduste instituut

Koolitus annab ülevaate lepitusmenetluse läbiviimisest. Koolituse läbinu oskab näha õiguslikke probleeme lasteõiguste kaitseks toimuvas kohtumenetluses ning tunneb kohtupraktikas tõusetunud õiguslikke küsimusi ja teab lepitusmenetluse põhimõtteid.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Kuidas koolitada täiskasvanut?

Ühiskonnateaduste instituut

Koolitus tutvustab koolitaja tööd ning sellega kaasnevaid väljakutseid. Koolituse läbinu oskab kavandada koolitusi ning juhtida grupiprotsesse ja efektiivselt teadmiste omandamist.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Inimene kui bränd

Ühiskonnateaduste instituut

Koolitus annab ülevaate inimbrändi olemusest ja selle kujundamisest. Koolituse läbinu oskab analüüsida iseennast, leida üles oma tugevused ja oskab neid rakendada oma isiksuse arendamisel.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Eurotoetuste taotlemine: kuidas, millised ja kellele?

Ühiskonnateaduste instituut

Koolitus annab ülevaate eurotoetuste taotlemisest, Euroopa Liidu erinevatest fondidest ning reeglitest taotluste esitamisel. Koolituse läbinu mõistab Euroopa Liidu toetuse saamise, taotlemise ja andmise reegleid ning oskab neid rakendada.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Andmekaitse ja isikuandmete käitlemine

Ühiskonnateaduste instituut

Koolituse eesmärk on anda teadmisi isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete käitlemise peamistest printsiipidest, et paremini toime tulla töös vajaminevate isukuandmete käitlemise ning jagamisega kolmandatele osapooltele, saada ülevaade uuest isikuandmete kaitse üldmäärusest ja sellega kaasnevatest muudatustest.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Eelkooliealiste laste ujumisõpetus

Loodus- ja terviseteaduste instituut

10.30 - 18.00

Tule ja võta osa "Eelkooliealiste laste ujumisõpetus" koolitusest 27.08.2020 ja saa ülevaade eelkooliealiste laste ujumise algõpetuse teoreetilistest põhialustest koos harjutusvaraga ujumistundide läbiviimiseks.

Eesti keel
2
90€

Etikett ja eetiliste põhimõtete säilitamine töökohal

Ühiskonnateaduste instituut

Koolitus loob teadmised ametialase suhtlemise põhialustest, tutvustab suhtlemisstiile ja eetilisi tõekspidamisi. Koolituse läbinu teab ja oskab rakendada organisatsiooni suhtluse ja etiketi põhireegleid tööalastes suhtlusolukordades ning rollide vahel.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis

Digitehnoloogiate instituut

-

Kursuse eesmärk on saada tuge tehnoloogiapõhise formaalse-​ ​ja​ ​mitteformaalse​ ​õppimise​ ​planeerimiseks, juurutamiseks​ ​ja​ ​hindamiseks organisatsioonis.

Eesti keel
Inglise keel

Prototüüpide loomine

Digitehnoloogiate instituut

-

Prototüüpide loomise koolitus väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete töötajatele, kes puutuvad oma töös kokku toote- ja teenusearendusega, disaini- ja arendusmeeskondade liikmetele, tooteomanikele.

Inglise keel

Spordi üldained - Abitreener, tase 3

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Sihtgrupp

Koolitus on suunatud huvilistele, kellel ei ole kehakultuurialast haridust ja soovivad taotleda Abitreeneri (EKR tase 3) kutsekvalifikatsiooni; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased.

Eesti keel
130 € (täishind)

Ülevaade psühhoteraapiatest

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Tule ja võta osa koolitusest, kus saad ülevaate psühhoteraapia olemusest. Antud kursus on ka eelduspädevuseks kunstiteraapiate magistriõppesse astumisel.

Eesti keel
184 €

Visuaalkunstiteraapia alused

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Tule ja võta osa koolitusest, kus saad õppida ning rakendada visuaalkunstiteraapia tehnikaid. Koolitus annab võimaluse jätkata õpinguid kunstiteraapiate magistriõppes.

Eesti keel
644 €. Koolituse eest on võimalik tasuda kolmes osas: septembris 222 €, oktoobris 222 € ja novembris 200 €. Palume oma soovist koolitusele registreerudes kindlasti teada anda märkuste lahtris.

Ettevõtluspedagoogika

Haridusteaduste instituut

-

Pakume võimaluse osaleda Ettevõtluspedagoogika koolituse moodulites, mis alustavad veebruaris.

Eesti keel
Ühe mooduli hind on 240€

Inseneripedagoogika

Haridusteaduste instituut

-

Pakume võimaluse osaleda Inseneripedagoogika koolituse moodulites, mis alustavad veebruaris.

Eesti keel
Ühe mooduli hind on 240€

Sissejuhatus andragoogikasse

Haridusteaduste instituut

-

Ülikoolieluga tutvumiseks ning erialaselt terviklike teadmiste saamiseks oleme loonud koolitusprogrammid tasemeõppeainetest.

 

Eesti keel
960

Hariduse juhtimise alused

Haridusteaduste instituut

-

Ülikoolieluga tutvumiseks ning erialaselt terviklike teadmiste saamiseks oleme loonud koolitusprogrammid tasemeõppeainetest.

 

Eesti keel
Inglise keel
720

Mobiilse STEM-õppe innovatsioonilabor

Haridusteaduste instituut

- 10.00 - 17.15

Kursus, mille fookuses on valmisoleku ja oskuste kujundamine jätkusuutlike ning tõenduspõhiste lõimitud STEAM õpitegevuste loomiseks ja rakendamiseks.

Eesti keel

Õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine

Haridusteaduste instituut

- 10.00 - 15.30

Koolitus aitab kujundada õppeasutuse juhina valmisoleku kavandada õppeasutuse arendustegevusi tõenduspõhiselt ja lähtuvalt sisehindamise tulemustest ning korraldada tõenduspõhist sisehindamist, et toetada arengu kavandamist.

299

Õppimist toetav hindamine

Haridusteaduste instituut

Koolituse tulemusena on osaleja saanud tuge ametialasele arengule õpetajana õppeprotsessi mõtestamise, kujundava hindamise ja selleks sobilike meetodite rakendamise osas. 

 

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Kaasava hariduse rakendamine koolis

Haridusteaduste instituut

Koolituse tulemusena tunneb osaleja kaasava hariduse tänapäevaseid praktikaid põhikooli tingimustes, teadvustab ja reflekteerib oma personaalset õpetamise kogemust ning töötab välja konkreetsetele õppijatele kohandatud õppemeetodid ja - vahendid. 

 

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: digitaalse õpimapi koostamine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade digitaalse õpimapi kasutamise võimalustest õppetöö osana õppija arengu toetamisel.

 

Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate digitaalse õpimapi kasutamisest kui õpilase arengu toetamise meetodist õppetöö läbiviimisel.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Retušeerimine Affinity Photo tarkvaraga

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on saada teadlikuks retušeerimise headest tavadest ja olulisematest töövõtetest ning osata neid iseseisvalt rakendada Affinity Photo tarkvaraga.

 

Koolituse õpiväljund:

Koolitusel osaleja:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Sotsiaalmeedia reklaamide kujundamine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on omandada tehniliselt kvaliteetse sotsiaalmeedia reklaami kujundamiseks vajalikud oskused ja teadmised.

 

Koolituse õpiväljund:

Koolitusel osaleja:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

3D modelleerimine algajatele

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on omandada algtõed 3D modelleerimisest SolidEdge tarkvara abil. Selgitada 3D mudelite olemust ja erinevaid konstrueerimise võimalusi. Aidata kaasa teadmiste ja oskuste praktilise rakendamiskogemuse kujunemisele.

 

Koolituse õpiväljund:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Tantsu- ja liikumisteraapia alused

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Tule ja võta osa koolitusest, kus saad õppida ning rakendada tantsu- ja liikumisteraapia tehnikaid. Koolitus annab võimaluse jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

Eesti keel
644 €. Koolituse eest on võimalik tasuda kolmes osas: oktoobris 222 €, novembris 222 € ja detsembris 200 €. Palume oma soovist koolitusele registreerudes kindlasti teada anda märkuste lahtris.

Alustame aabitsaga algusest

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on tutvuda praktiliselt aabitsaeelse ja aabitsa perioodi metoodiliste võtetega kuulamise, kõnelemise, lugemise ja kirjutamise õpetamiseks; osata näha ja kasutada eesti keele seoseid matemaatika, liikumise, muusika, kunsti- ja tööõpetusega.

 

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Õppetunni vaatlus ja tagasiside õpetajale

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on toetada õppealajuhatajate ja õpetajate ametialast arengut tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, et osata analüüsida õppetundi.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Pädevuspõhine õpe ja õppimist toetav hindamine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on toetada õpetaja ametialast arengut tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, õppida vastavalt sellele õpikeskkonda kujundama ja õppijat aktiviseerivaid õppemeetodeid rakendama; mõtestada koolitervikliku lähenemise

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Lugema ja kirjutama õpetamine alushariduses

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade lapsekesksetest kasvatuse põhimõtetest, sh lugema ja kirjutama õpetamisest alushariduse tasemel.

Koolituse õpiväljund:

Koolitusel osaleja:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Arengutreening liikluskoolituses

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on luua eeldused mootorsõidukijuhi õpetaja ametialaseks arenguks ja arengutreeningu psühholoogia (coaching psychology) rakendamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kujunemiseks.

 

Koolituse õpiväljund:

Koolitusel osaleja:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Milleks on hea CIECA - Road User Education projekt

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade "CIECA - Road User Education" projektis liikmesriikidele antud soovitustest mootorsõidukijuhi koolituse arendamisel.

 

Koolituse õpiväljund:

Koolitusel osaleja:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Tänapäevane õppimine ja õpetamine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on toetada õpetaja professionaalset arengut tänapäevastest õpetamise põhimõtetest lähtuva õppeprotsessi läbiviimise vallas; õppida vastavalt sellele õpikeskkonda kujundama ja õppijat aktiviseerivaid õppemeetodeid rakendama, mõtestada kooli tervikliku lähenemise ja kolleegideg

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: video

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade videost õppetöö osana ja selle koostamise põhimõtetest.

 

Koolituse õpiväljund: Õppija teab, kuidas koostada ekraanivideoid ja ekraaniteste.

Sihtgrupp: Tegevõpetajad

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: esitlustarkvara

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade esitlustarkvarast ja selle efektiivsest kasutamisest.

 

Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate esitlustarkvarast ja selle efektiivsest kasutamisest.

Sihtgrupp: Tegevõpetajad

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: joonistusprogrammid

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade joonistusprogrammide põhifunktsioonidest ning võimalustest joonistusprogrammide kasutamisest õppetöö läbiviimisel.

 

Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate joonistusprogrammide abil töönäidise koostamisest.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: arvuti töövahendina

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade arvutist kui töövahendist: riistvara alused, arvuti kasutamisega seotud terminoloogia.

 

Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate arvutist kui töövahendist, sh riistvarast ja arvuti kasutamisega seotud terminoloogiast.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia: infograafika disainimine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade infograafika (ajaleht, voldik, poster) disainimise põhimõtetest ja võimalustest.

 

Koolituse õpiväljund: Õppija saab ülevaate, kuidas disainida infograafikat (ajaleht, voldik, poster) vastavalt teemavalikule.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia II

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on õpetajate digipädevuste arendamine vastavalt digipädevuste arendamise ISTE standardile.

 

Koolituse õpiväljundid: 

Õppija:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Praktiline haridustehnoloogia I

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on arendada osaleja haridustehnoloogilisi pädevusi, et toetada tehnoloogilisi oskusi õpikeskkonna kujundamisel; õppida rakendama veebipõhiseid keskkondi ja tööriistu; osata luua veebipõhiseid õppematerjale.

 

Koolituse õpiväljundid: 

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Informaatikaõpetajate suvekool

Digitehnoloogiate instituut

-

Informaatikaõpetajate suvekooli on oodatud osalema kõik praegused, endised ja tulevased informaatikaõpetajad ning nende koolitajad.

Eesti keel

Klassiõpetaja I kooliastmes

Haridusteaduste instituut

-

Koolituse eesmärgiks on toetada esmase valmiduse kujunemist tööks I kooliastmes erinevate vajaduste ja isiksuseomadustega õpilastega, pedagoogilis-psühholoogiliste ja ainedidaktika alaste pädevuste kujunemist, soodsa õpikeskkonna loomist ning valmisolekut enesearenguks ja pidevõppeks. 

Eesti keel
1390

Eelkoolipedagoogika

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab kujundada pedagoogilisi kompetentse ning annab oskused laste arengu hindamise, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise, õpikeskkonna loomise ja enesereflektsiooni valdkonnas.

 

Eesti keel
680

Digitaalse esitluse koostamine ja avalik esinemine

Haapsalu kolledž

-

Koolituse eesmärk on õpetada osalejaid iseseisvalt koostama tänapäevaseid, multimeedia elementidega rikastatud, isikupärastatud digitaalseid esitlusi ja valdama avaliku esinemise tehnikaid.

 

Eesti keel

Toodete ja teenuste prototüüpimine/maketeerimine

Haapsalu kolledž

-

Kursuse eesmärk on arendada tootearendusprojektide kontseptsioonlahenduste projekteerimis- ja visualiseerimisoskusi, kasutades reaalseid 3D mudeleid ja objekte; saada abi 3D modelleerimise teadmiste ja oskuste kasutamiseks toodete projekteerimise protsessides; saada üle

Eesti keel

Mängustamine ettevõtluses

Digitehnoloogiate instituut

- 10.00 - 17.00

Kursuse eesmärk on omandada teadmised ja oskused, kujundada hoiakud mängustamise ja mänguelementide kasutamiseks ettevõtte ärieesmärkide saavutamiseks.

Inglise keel

Digitaalse ligipääsetavuse töötuba

Digitehnoloogiate instituut

-

Kursuse eesmärk on omandada oskused ja teadmised, mis võimaldavad kavandada, disainida ja arendada eakatele, erivajadustega inimestele ja abistavaid tehnoloogiaid kasutavatele inimestele ligipääsetavaid digitooteid.

Inglise keel

Montaaži (Adobe Premiere) kiirkursus

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Ootame koolitusele kõiki, kes on huvitatud oma materjalide kokku monteerimisest. Varasem kogemus pole oluline.

Eesti keel
Inglise keel
185 eurot (hind sisaldab käibemaksu)

Jooga-ballett

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Tule tutvu klassikalise tantsu alustega, seosta neid jooga elementidega, tugevda keha painduvust, suurenda teadlikkust, paranda lihasmälu, mõjuta positiivselt oma vaimset ja emotsionaalset seisundit.

Eesti keel

Kriisikommunikatsioon

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Soovid saada ülevaate kriisikommunikatsiooni toimimise põhimõtetest ja –võtetest? Koolitusel saad kogenud ajakirjaniku, pressiesindaja ning diplomaadi juhtimisel harjutada praktiliste ülesannete varal kriisiaegset kommunikatsiooni.

Eesti keel

Fotograafia alused

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Algtaseme koolitusele ootame kõiki, kes on huvitatud fotograafiast väljendusvahendina ning soovivad täiendada kaamera kasutamise, loova pildistamise ja fotode digitaaltöötluse praktilisi oskusi.

Eesti keel
250 eurot (hinnale ei lisandu käibemaksu)

Helipilt

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Koolitus annab ülevaate kuidas jutustatakse filmilugu helide abil. Näha saab põnevaid ja iseloomulikke helidega kujundatud lõike linateostest. Osalejad saavad ülevaate filmiheli valmimise peamistest etappidest.

Eesti keel
175 (hind sisaldab käibemaksu)

Loovkirjutamine

Humanitaarteaduste instituut

Selge ja väljendusrikas keel on keeruliste olukordade parim lahendaja. Tallinna Ülikooli loovkirjutamise koolituse läbinu oskab koostada selge ülesehitusega korrektselt vormstatud tekste, mis arvestavad stiili, konteksti ning adressaati.

Eesti keel
Kokkuleppel

Kõne ja hääle treening

Humanitaarteaduste instituut

Hääleprobleemid kimbutavad paljusid inimesi, kelle oluliseks töövahendiks on hääl. Kas me tunneme oma hääleaparaati? Kas me teame, kuidas oma häält optimaalselt kasutada ja hoida?

Eesti keel
Kokkuleppel

Kõne ja hääle treening

Humanitaarteaduste instituut

12.30 - 16.15

Hääleprobleemid kimbutavad paljusid inimesi, kelle oluliseks töövahendiks on hääl. Kas me tunneme oma hääleaparaati? Kas me teame, kuidas oma häält optimaalselt kasutada ja hoida?

Eesti keel
95

Spordi üldained -Treener, tase 5

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Sihtgrupp

Koolitus on suunatud huvilistele, kellel ei ole kehakultuurialast haridust, on läbinud Nooremtreener, EKR 4 taseme üldainete koolituse, soovivad taotleda Treeneri (EKR tase 5) kutsekvalifikatsiooni; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased.

Eesti keel
260 € (täishind)

Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

Humanitaarteaduste instituut

"Käesolevaga teatame, et antud küsimusele vastuse leidmiseks kokku kutsutava koosoleku teie-poolne aeg ei osutunud meile sobivaks." Tuleb tuttav ette? Just selliseid ametlikke kirju saame iga päevaga üha enam. Kuidas aga vältida keerukaid lauseid ja väljendada end selgelt ning korrektselt?

Eesti keel
192 (koolitus, materjalid, kohvipausid, lõuna)