digimentor abistab vanemat arvutikasutajat

Digimentor kogukonnas

Digitehnoloogiate instituut

Digioskused on ammu kuulutatud üldoskuseks, nagu seda on nt lugemine ja kirjutamine. Süsteemne lähenemine, kuidas täiskasvanud uut üldoskust omandada saavad, seni puudub. Lahendus peab olema digioskuste õppija jaoks sõna otseses mõttes käeulatuses. Veebipõhise koolituse eesmärgiks on valmistada ette digioskuste ja digipädevuse arendamise spetsialiste ehk digimentoreid, et tulemuslikult juhendada erialaliitude, (vanemaealiste) organisatsioonide, kogukondade (vanemaid) liikmeid ja teisi täiskasvanud huvilisi.

- 09.00 - 17.00

Koolituse kood DTC0128/2

Registreerimise tähtaeg

Maht 2EAP, kontaktõpet 26 tundi, iseseisvat tööd 26 tundi

Minimaalne osalejate arv 20

Koolituse hind 72€, sh käibemaks

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus

Koolitajad prof Mart Laanpere Tiina Tambaum

Koolitusele on oodatud inimesed, kes soovivad juhendada erialaliitude, vanemaealiste organisatsioonide ja kogukondade (vanemaid) liikmeid eesmärgiga arendada individuaalselt nende digioskuseid ja digipädevusi. Koolituse läbinutest võivad saada ka digimentorite võrgustike asutajad kogukondades. Digitaalse kirjaoskuse spetsialistidel ehk digimentoritel on asumites, alevikes ja külades tähtis töö teha ja see töö ei lõpe kunagi. Ootame kõiki huvilisi, sõltumata vanusest.

Koolituse läbinud õppija:
 • teab ja kasutab digioskuste juhendamiseks ja digioskuste arendamiseks sobivaid tehnikaid, loob õppevahendeid; 
 • tunneb mentorluse põhimõtteid ning kasutab vanemaealiste õppimise põhimõtteid; 
 • kaardistab ja arendab (vanemaealise) digitaalset kirjaoskust ja digipädevusi; 
 • oskab otsingutehnikaid, teab digimaailmas turvalise käitumise viise, tutvustab riigi e-teenuseid; 
 • modereerib arutelu veebikeskkonnas.
Koolituse sisu:
 • Kogukondliku digimentorluse vajadus
 • Digilõhe perspektiivid
 • Kogukonnaõppe (learning cities) kontseptsioon ja digimentori koht selles
 • Vanussurve
 • Mentorluse põhimõtted, motiveerimine
 • Individuaalse juhendamise tehnikad, juhendamistehnikate praktiseerimine
 • Vanemaealiste õpetamise põhimõtted
 • Digipädevuste kaardistamine
 • Digitaalsete õpiampsude kasutamine ja loomine
 • Turvaline käitumine internetis
 • Info otsimine ja haldamine 
 • Info- ja andmekirjaoskus 
 • Turvaline suhtlus veebikeskkonnas
 • Kasutatavus
 • Riigi e-teenused
Kuidas toimub õppimine?

Koolituspäevad toimuvad veebis 20. septembril, 04. oktoobril ja 19. oktoobril 2022 (täpsema info saab osaleja e-kirja teel enne koolitust). 
Esimesel kontaktpäeval omandatakse teadmised ja oskused (vanemaealiste) digioskuste arendamiseks; iseseisva töö käigus rakendatakse õpitut (õppija juhendamine vastavalt tema digioskuste õppimise vajadusele, vähemalt kahe juhendamisepisoodi läbiviimine). Õppija koostab praktilise juhendamiskogemuse analüüsi, toetudes mentorluse ja/või vanemaealiste õppe põhimõtetele. Teisel kontaktpäeval peegeldatakse juhendamise kogemust. Räägitakse sellest, mis on pädevus, digipädevus, pädevusmudel, digipädevuste enesehindamise küsimustik, kuidas toimub digitaalsete õpiampsude kasutamine ja loomine. Õppija koostab vähemalt ühe õpiampsu vabalt valitud veebifunktisonaalsuse õppimiseks. Kolmandal kontaktpäeval on teemade käsitlemise kõrval iseseisvate tööde (digitaalsete õpiampsude) tutvustus ja reflektsioon, hindamine. Räägitakse riigi e-teenustest, andmekirjaoskusest ja turvalisest käitumisest digimaailmas.

Koolitajad

Koolitajateks on Tallinna Ülikooli teadur Tiina Tambaum ning professor Mart Laanpere.

Koolitus on osa Sotsiaalministeeriumi rahastatud projektist "Noored-vanad võrgustuvad koos (NOVA)", mida viib läbi MTÜ Kuldne Liiga koos Tallinna Ülikooli ja teiste partneritega. Projekt on rahastatud Euroopa Liidu struktuurivahenditest. 

Kontakt: Kersti Maidra, dti-koolitus@tlu.ee, 640 9428