kaks meest vaatavad arvutiekraane

Digitaalse informatsiooni haldamine ja kureerimine

Digitehnoloogiate instituut

Kursuse eesmärk on mõista digitaalse informatsiooni rolli tänapäeva ühiskonnas ning kujundada süsteemne teadmine digiajastu infohaldusest ettevõttes. Kursus leiab aset veebi teel.

-

Koolituse kood DTC0061

Registreerimise tähtaeg

Maht 2EAP, kontaktõpet 40 tundi, iseseisvat tööd 12 tundi

Minimaalne osalejate arv 20

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument Tõend

Koolitajad Sirje Virkus Aile Möldre Kädi Riismaa Elviine Uverskaja Silvi Metsar Aira Lepik

Koolitusjuht

Kellele on koolitus kasulik?

Kursuse sihtgrupp on väikeettevõtete töötajad, kes puutuvad igapäevatöös kokku ettevõtte digitaalse infovahetusega ja -kuvandiga. Kursusel osalemise eelduseks on tööalane kokkupuude ettevõtte informatsiooni ja andmete haldamise ning kuvandi loomisega.

Milline on õpitulemus?

Koolitusel osaleja:

 • mõistab, digitaalse info eeliseid analoogvormingu ees;
 • mõistab infosüsteemide vajalikkust ja toimimismehhanisme;
 • teab edukaid suurandmete projekte välismaalt ja Eestist ning oskab ka ise suurandmetest kasu saada;
 • mõistab metaandmete olemust ja vajalikkust;
 • teab andmebaaside koostamise põhimõtteid;
 • oskab vajalikku infot veebist ja andmebaasidest kiiresti üles leida;
 • oskab luua korda asutuse infohulgas ja oma arvutis;
 • teab sisu loomise ja  jagamisega seotud autoriõiguslikke aspekte;
 • mõistab andmekaitse problemaatikat ning kaitsta oma privaatsus;
 • oskab turundada veebikeskkonnas oma firma teenuseid ja tooteid ning teha asutusele reklaami.

Kuidas ja mida õpitakse?

Koolituse käigus saavad vastuse küsimused:

 • milleks mu asutusele digitaalne transformatsioon?
 • kuidas info- ja andmeuputusest kasu saada? Kuidas infokülluses korda luua?
 • kuidas õige info kiirelt üles leida? 
 • kuidas ise sisu luua?
 • kuidas teha vahet tõesel ja võltsinfol?

 • kuidas internetis turundada?

Kursusel käsitletavad teemad:

digipööre; infosüsteemide kujunemislugu; andmeühiskond, suurandmed; metaandmed; andmebaasid; digitaalse informatsiooni haldamine; digitaalse informatsiooni otsimise, kogumise, filtreerimise ja kureerimise metoodikad; infootsing internetist ja andmebaasidest; autorlus, autoriõigus, autorlusega seotud litsentsid, eetilised aspektid digiajastul; muutunud kommunikatsioonimustrid; ettevõtte võimalused ise sisu luua (ettevõtja kui sisulooja ja ajakirjanik) ehk turundamine veebikeskkonnas.

 

Koolitus on väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele TASUTA. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

ESF logo

Sarnased koolitused

Digitaalse ligipääsetavuse töötuba

Digitehnoloogiate instituut

-

Kursuse eesmärk on omandada oskused ja teadmised, mis võimaldavad kavandada, disainida ja arendada eakatele, erivajadustega inimestele ja abistavaid tehnoloogiaid kasutavatele inimestele ligipääsetavaid digitooteid.

Inglise keel
Vaata koolitust