noored teevad projektitööd

Digitaru tarkvaraprojekti juhendamine gümnaasiumis

Digitehnoloogiate instituut

Kursuse eesmärk on tutvustada gümnaasiumis kollektiivse uurimistööna teostatava tarkvara-arendusprojekti juhendamise ja hindamise meetodeid.

-

Registreerimise tähtaeg

Maht 2EAP, kontaktõpet 24 akad./h, isesiesev töö 28 akad./h

Minimaalne osalejate arv 17

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus

Koolitajad Maia Lust Mart Laanpere

Koolitusjuht

Kursuse sihtgrupp

Kursuse sihtgrupp on gümnaasiumi informaatikaõpetajad.

Kursuse sisu

  • Digitaru arendusprojekti seosed teiste informaatika valikkursustega
  • Digitaru projektide näidised, ülesehitus, edutegurid
  • Digitaru projekti-ideede genereerimine ja rühmade moodustamine
  • Tagurpiditunni (Flipped Classroom) meetod Digitaru projektõppes
  • Õpilaste juhendamine Digitaru projektõppes
  • Kujundav ja lõpuhindamine Digitaru projektis

Kursus leiab aset veebipõhise kontaktõppena Zoom-i veebikeskkonnas ning projektitöö keskkonnas Sandstorm. Kursus on üles ehitatud Digitaru arendusprojekti simulatsioonina, milles õpetajad mängivad õpilase rollis läbi projekti peamised tegevused, olles samal ajal teise rühma juhendajaks. 

 

Informaatikaõpetajate väljaõpet toetab IT-Akadeemia

IT Akadeemia logo

Sarnased koolitused