Hajusmeeskondade juhtimine

Hajusmeeskondade juhtimine, kovisioon ja meediasuhtlus

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Kui sa tegutsed hajus- või hübriidmeeskonnas, tule ja saa osa kaasaegsest teadmisest, mis sind edaspidi tööelus aitab.

- 09.00 - 17.00

Koolituse kood FKC0134/3

Maht Kontaktõpe 40 tundi, iseseisev õpe 10 tundi

Minimaalne osalejate arv 20

Koolituse hind Koolitus on ettevõtetete töötajatele tasuta. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus

Koolitajad Andres Jõesaar, BFMi meediapoliitika dotsent Katrin Aava, BFMi kommunikatsiooni eriala dotsent Katrin Saks, MA ajakirjandus, TÜ Tiina Maiberg, ajakirjanik, pressiesindaja, diplomaat

Koolitusjuht

Kursusel osalejad valitakse motivatsioonikirjade alusel ja teavitatakse osalema pääsust personaalselt.
Palume kõigepealt täita motivatsioonikri.

Täida motivatsioonikiri siin:

"Mitmekesine teemade valik. Väga põnev seltskond eluliste näidetega."

Sihtgrupp:

Organisatsiooni tegev- ja osakondade juhid

Kursuse eesmärk:

Arendada oskuseid hajus- ja hübriidmeeskondade kaasamiseks ning toetamiseks, motiveerida ühiste eesmärkide saavutamist ning harjutada organisatsioonile vajaliku sõnumi esitamist meedias.

"Aitas mul üle saada hirmust suhtlemises ajakirjanikuga. Õpetas olulist kommunikatsioonis."

Kursuse sisu:

Kaasaegne juhtimisprotsess ja ladus töökorraldus: meetodid hajus- ja hübriidmeeskondade kaasamiseks ja motiveerimiseks.
Kovisiooni ja võimestamine: kuidas võimestada keerulistel aegadel koostööks? 
Kriisikommunikatsioon.
Mõjusa esinemise ja meediaga suhtlemise treening.

Ajakava

AEG   TEEMA KOOLITAJA + ASUTUS  
29.03.2022 09:00-17:00 Kovisioon ja võimestamine Katrin Aava, BFMi kommunikatsiooni eriala dotsent      
08.04.2022 09:00-17:00

Kriisikommunikatsioon

Tiina Maiberg, diplomaat, pressiesindaja, ajakirjanik

 
22.04.2022 09:00-17:00 Mõjusa esinemise ja meediaga suhtlemise treening,
õpe toimub BFMi telestuudios
Katrin Saks, MA ajakirjandus, TÜ  
02.05.2022 09:00-17:00 Hajusmeeskonna juhtimisprotsess ja ladus töökorraldus Andres Jõesaar, BFMi meediapoliitika dotsent

 

Õpiväljundid:

  • on saanud soovitusi ja nippe hajus- ja hübriidmeeskondade kaasamiseks, motiveerimiseks ja meeskonna ladusamaks töökorralduseks;
  • on tutvunud kovisiooni ja võimestamise meetoditega ning harjutanud juhtumi(te) lahendamist;
  • on osalenud meediasuhtluse treeningul ja saanud tagasiside, kuidas edaspidi mõjusamalt esineda;
  • on tutvunud kirjaliku kommunikatsiooni ja sisuloome võimalustega tavapärasest piiratumates tingimustes, näiteks eriolukorras. 

Koolitus on ettevõtte töötajatele tasuta. Osalejad valitakse motivatsioonikirja alusel.
Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"

esf logo