inimene mõtleb töölaua taga

Kasutajakeskne interaktsioonidisain

Digitehnoloogiate instituut

Kursuse eesmärk on anda oskused ja teadmised kasutajasõbralike IT-toodete tellimiseks ning loomiseks

-

Registreerimise tähtaeg

Maht Kontaktõpet 64t, 2EAP

Minimaalne osalejate arv 12

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument Tõend

Koolitajad Mati Mõttus, Phd

Koolitusjuht

Kellele on koolitus kasulik?

Kursuse sihtgrupp on kasutajakogemuse kavandajad disaini- ja arendusmeeskondades, tooteomanikud, disainerid, tarkvara tellijad.

Milline on õpitulemus?

Koolitusel osaleja:

 • eristab kasutajakogemuse põhikarakteristikuid;
 • hindab interaktiivse toote üldist kasutajakogemust lihtsamate meetoditega;
 • teeb teadlikke otsuseid IT toote tellimisel või arendamisel kasutajakogemuse põhjal;
 • mõistab emotsiooni ja tuju rolli kasutajakogemuse hindamisel;
 • kogub psühholoogilisi andmeid iMotion tarkvara ja Neulog andureid kasutades;
 • tõlgendab psühhofüsioloogilisi signaale ning seostab tulemust interaktsioonidisainiga
 • valmistab ette käitumisuuringu eri sünkroonsete andmekogumisvahenditega;
 • valib sobivad seadmed ja viib läbi käitumise jälgimise uuringu;
 • hindab mujalt saadud/kogutud andmete kõlblikkust.
 • valmistab kogutud andmed ette analüüsiks;
 • tunneb kvalitatiivsete andmete peamisi omadusi;
 • tuvastab disainiprobleeme kvalitatiivsest andmetest
 • sorteerib probleeme olulisuse järgi ja kategoriseerib probleeme tähenduslikult;
 • pakub välja disainisoovitusi.

Kuidas ja mida õpitakse?

Koolitus on olemuselt praktiline ning ettevõte saab siseneda disainiprotsessi oma konkreetse disainiprobleemiga. Kursus koosneb neljast kahe päevasest moodulist.

Kasutajakogemuse hindamise alused
 • kliendi vajaduste väljaselgitamine (fookusgrupp) 
 • kasutajakogemus ja disainikontseptsioon (ideede genereerimine)
 • kasutajakogemuse aspektid konkureerivate toodete põhjal (kvalitatiivne analüüs)
 • iseseiseva tööna andmete kogumine
 • kasutajakogemuse kriitilised aspektid tellitava või arendatava toote põhjal (kvantitatiivne analüüs) 
 • toote kasutaja tundmaõppimine (käitumisanalüüs)
Emotsioon ja tuju interaktsioonis tehnoloogiaga

Emotsiooni hindamine objektiivsete meetoditega:

 • EDA (electrodermal activity, eng);
 • kasutajavideol põhineva näoilmete analüüs (iMotions Affectiva tarkvara)
 • kasutaja poolt raporteeritud emotsioonide hindamise meetod
Kasutaja käitumise jälgimine

Kasutajatestimise aspektid:

 • stiimul (ülesandepõhine testimine ja vaba avastamine)
 • osalejad (keda, kuidas ja kui palju valida?)
 • instrumendid (vahendid ja andmed)
 • protseduur (ettevalmistus ning vahendamine)
UX andmete kvalitatiivne analüüs

UX andmete kvalitatiivne uuring. Detailse prototüübi või varases faasis toote (alfa-versioon) kasutusega seotud probleemide tuvastamine käitumisuuringu andmetest lähtuvalt. Kasutaja jälgimise andmete analüüsimise meetodid:

 • kasutaja video
 • kasutajaliidese video
 • visualiseeritud pilguandmed
 • kasutaja ütluste analüüsimine (audiosalvestus)
 • uurija märkmete analüüsimine
Kursuse ajakava
 • DTC0070/1 - Kasutajakogemuse hindamise alused 19.10.2020 - 20.10.2020 kl. 10-17
 • DTC0062/1 - Emotsioon ja tuju interaktsioonis tehnoloogiaga 22.10.2020 - 23.10.2020 kl. 10-17
 • DTC0071/1 - Kasutaja käitumise jälgimine 14.12.2020 - 15.12.2020 kl. 10-17
 • DTC0064/1 - UX andmete kvalitatiivne analüüs 17.12.2020 - 18.12.2020 kl. 10-17

Koolitus on väikeettevõtajatele TASUTA. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

 

Sarnased koolitused

Prototüüpide loomine

Digitehnoloogiate instituut

-

Prototüüpide loomise koolitus väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete töötajatele, kes puutuvad oma töös kokku toote- ja teenusearendusega, disaini- ja arendusmeeskondade liikmetele, tooteomanikele.

Inglise keel
Vaata koolitust

Digitaalse ligipääsetavuse töötuba

Digitehnoloogiate instituut

-

Kursuse eesmärk on omandada oskused ja teadmised, mis võimaldavad kavandada, disainida ja arendada eakatele, erivajadustega inimestele ja abistavaid tehnoloogiaid kasutavatele inimestele ligipääsetavaid digitooteid.

Inglise keel
Vaata koolitust