kontoritarbed, pliiatsid, värvilised märkmepaberid

Kasutajakeskse disaini ja prototüüpimise valikkursuse õpetamine gümnaasiumi informaatika ainekavas

Digitehnoloogiate instituut

Koolituse eesmärk on tutvustada informaatika valikkursuse “Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine” sisu, õppevara, ülesandeid ja õpetamismeetodeid.

- 14.00 - 17.15

Registreerimise tähtaeg

Maht 0,5EAP, kontaktõpe 8 tundi, iseseisev õpe 5 tundi

Minimaalne osalejate arv 18

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus

Koolitajad Maia Lust Mart Laanpere

Koolitusjuht

Kursuse sihtgrupp

Kursuse sihtgrupp on gümnaasiumi informaatikaõpetajad.

Kursuse sisu

  • Valikkursuse “Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine” eesmärgid, sihtrühm, õpiväljundid ja õppevara
  • Näited ja eeskujud õpilaste toestamiseks valikkursusel “Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine”
  • Tagurpiditunni meetodi rakendamine “Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine” valikkursusel
  • Kujudav ja lõpphindamine valikkursusel “Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine”

Kursus leiab aset veebipõhise kontaktõppena Zoom-i keskkonnas. 

 

Informaatikaõpetajate väljaõpet toetab IT-Akadeemia

IT Akadeemia logo

Sarnased koolitused