ruubiku kuubik

Mängustamine ettevõtluses

Digitehnoloogiate instituut

Kursuse eesmärk on omandada teadmised ja oskused, kujundada hoiakud mängustamise ja mänguelementide kasutamiseks ettevõtte ärieesmärkide saavutamiseks.

- 10.00 - 17.00

Koolituse kood DTC0065/1

Registreerimise tähtaeg

Maht Kontaktõpet 40 tundi

Minimaalne osalejate arv 20

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus

Koolitajad Martin Sillaots Mikhail Fiadotau

Koolitusjuht

Kellele on koolitus kasulik?

Sihtgrupp on ettevõtete töötajad, kelle põhitegevus ei ole mängude loomine, kuid kes on huvitatud mänguelementide rakendamisest oma mittemängulises keskkonnas. Kursusel osalemise eelduseks on huvi ning vajadus mänguelementide ning mängustamise kasutamiseks oma valdkonnas, vähemalt B2 tasemel inglise keele oskus.

Milline on õpitulemus?

Koolituse läbinu rakendab mängustamist ning mänguelemente oma valdkonnas. Loengud ja paraktiline töö on põimunud. Õppimine toimub projektõppemeetodil. Praktilise kursuse käigus valmib mänguelementide kasutamise prototüüp.

Kuidas ja mida õpitakse?

Õppesisu:

  • osalejate tausta ja huvide kaardistamine;
  • mängustamise olemus ja protsess; 
  • mängustamise näited ja ideede genereerimine;
  • mängustamise eesmärkide defineerimine ja sihtgrupi analüüs;
  • mänguliste väljakutsete ja sisemise motivatsiooni kavandamine;
  • väliste motivaatorite disain ning tagasiside ja edenemise kavandamine;
  • meelelahutuslike elementide ja muude mänguelementide kavandamine;
  • prototüübi arendamine, testimine ja esitlemine.

 

 

Koolitus on väikeettevõtajatele TASUTA. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

ESF logo

Sarnased koolitused

Prototüüpide loomine

Digitehnoloogiate instituut

-

Prototüüpide loomise koolitus väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete töötajatele, kes puutuvad oma töös kokku toote- ja teenusearendusega, disaini- ja arendusmeeskondade liikmetele, tooteomanikele.

Inglise keel
Vaata koolitust