Montaaž vabavaraga DaVinci Resolve

Montaaž vabavaraga DaVinci Resolve

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 10.00 - 14.00

Maht kontaktõpe 40 akadeemilist tundi, iseseisev töö 10 tundi

Koolituse hind Koolitus on ettevõtete töötajatele tasuta. Osalejad valitakse motivatsioonikirja alusel. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardam

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus

Koolitajad Lauri Laasik, montaažirežissöör, BFM koolitaja

Koolitusjuht

 

Kursus toimub esimesel korral esmaspäeval kell 13-17 ja seejärel teisipäeviti kell 10 -14, kokku 7 õppepäeva. Kursuse kuupäevades võib tulla veel mõningasi muudatusi.

Kursusel osalejad valitakse motivatsioonikirjade alusel ja teavitatakse osalema pääsust personaalselt. 
Palume kõigepealt täita motivatsioonikiri.

Täida motivatsioonikiri siin:

Koolitus on ettevõtete töötajatele tasuta. Osalejad valitakse motivatsioonikirja alusel.
Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"

Koolituse eesmärk:

"Hea selgitus, informatiivne, selge, lühike seletus, praktilised näited jne, väga hea juhendaja."

Õppida projekti loomist programmis Davinci Resolve - materjali ettevalmistamine ja korraldamine, montaaži põhimõtted, muusika ja tiitrite lisamine, projekti eksportimine eri platvormidele.

Sisu:

Samm-sammuline peamiste montaažprotsesside analüüsimine, tõhus materjali korraldamine, efektide kasutamine, tiitrite koostamine, animeerimine. Teemad on võimalikult lähedased tegelikele ülesannetele, mis seisavad monteerija ees igapäevaselt ning jäljendavad tööd reaalsete projektidega. Eri võimalused probleemide lahendamiseks ja parima meetodi valimine.
1. Programmi DaVinci Resolve üldine tutvustus. Videomaterjalide importimine ja haldamine. Montaažiprojekti ja  montaažirea (timeline) seadistamine arvestades klipi/filmi vajadusi.  Montaaži tööriistade tutvustus.
2. Erinevate monteerimise tööriistade kasutamine ja praktika.
3. Kaadri kiiruste muutmine. Heli töötlemine montaažis, muusika lisamine. Heli parendused ja efektid. Litsenseeritud või litsenseerimata muusika kasutamine.
4. Efektide animeerimise tööriistade kasutamine, võtmekaadrid / keyframes. Teksti ja graafika lisamine ja animeerimine. Valmis montaaži eksportimise seadistamine. Eri meediakanalite formaadid - film, klipp, facebook, instagram, meem.
5. Loominguline montaaž ja "montaažireeglid"

"Sain väga hästi teadlikuks, kui palju võimalusi selles programmis on ja kui ägedaid asju seal teha saab."

6. Iseseisva töö analüüs. Video/filmi värvimise tutvustus.
7. Värvimise tööriistad DaVinci Resolve-s. Digiefektide tutvustus. Digiefektide kasutamine, pilt pildis, roheekraan.

Õpiväljundid:

Osalenu:

  • oskab kasutada DaVinci Resolve montaažiprogrammi;
  • on tutvunud montaaži teooriaga; 
  • loob eri keerukusega videosid; 
  • rakendab tiitreid ja efekte ning ekspordib valmis projekti eri platvormidele.