laps

Õppijale tähenduslikumad muuseumikülastused kunstitundide osana

Haridusteaduste instituut

-

Koolituse kood HRC0329/3

Registreerimise tähtaeg

Maht 36 akadeemilist tundi (kontaktõpe 18 tundi, iseseisev õpe 18 tundi)

Koolituse hind 175

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus

Koolitajad Ilona Kroon

Koolitusjuht

Koolitus annab õpetajale teoreetilised teadmised ja praktilise kogemuse, et iseseisvalt muuseumikülastuste eel- ja järeltegevusi planeerida ja neid oma töös kasutada. Iga koolitusel osaleja saab endale ühe Kunsta+ kaartide komplekti, mida on hiljem mugav kasutada oma õpetajatöös.

Loe koolitusega seotud artiklit siit

Kellele?

Koolitusele ootame kunsti õpetavaid õpetajad (kunstiõpetajad, klassiõpetajad, lasteaiaõpetajad).

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse eesmärk on tutvuda tervikliku kunstiõppe mudeli põhimõtetega ning muuseumitunni eel- ja järeltegevustega (Kunsta+ kaardid), et õpetaja saaks iseseisvalt planeerida ja rakendada neid õppijale tähenduslikuma tervikliku õppeühiku loomisel õppeasutuse keskkonnas.

Koolituse õpitulemused

Koolituse tulemusel õppija:

  • mõistab avatud õpikeskkondade kasutamise vajalikkust;
  • mõistab tervikliku kunstiõppe- ja tunnijaotusmudeli põhimõtteid;
  • viib läbi praktilisi tegevusi oma töökeskkonnas ja oskab planeerida eel- ja järeltegevusi töökavasse/kooli õppekavasse;
  • reflekteerib õpitut ja kogetut;
  • loob õppijale tähendusliku tervikliku õppeühiku, mis sisaldab muuseumitundi ning selle eel- ja järeltegevusi;
  • oskab rakendada Kunsta+ metoodilisi kaarte oma töös.

Teemad

  • Avatud õpikeskkonnad, terviklik kunstiõppe- ja tunnijaotusmudel, muuseumitund kunstiõppe osana, eel- ja järeltegevuste ideestik, Kunsta+ kaardid, õppematerjalid muuseumite kodulehtedel;
  • Iseseisva töö analüüs, eel- ja järeltegevuste praktikum I, tervikliku õppeühiku loomise põhimõtted;
  • Iseseisvate tööde esitlus ja analüüs, tööplaani koostamine, eel- ja järeltegevuste praktikum II, refleksiooni mudelid.

Ajakava

05.01.2022    11:00-16:00            Zoom
06.01.2022    11:00-16:00            Zoom
17.01.2022    13:00-17:30            Zoom
 

pilt

pilt

 

Küsi lisa    Ole kursis haridusuuenduse uudistega