kontoritarbed, pliiatsid, värvilised märkmepaberid

Prototüüpide loomine

Digitehnoloogiate instituut

Prototüüpide loomise koolitus väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete töötajatele, kes puutuvad oma töös kokku toote- ja teenusearendusega, disaini- ja arendusmeeskondade liikmetele, tooteomanikele.

-

Registreerimise tähtaeg

Maht Kontaktõpet 40 tundi, iseseisvat tööd 12 tundi

Minimaalne osalejate arv 20

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument Tõend

Koolitusjuht

Koolituse eesmärk on omandada prototüüpide kavandamise, arendamise ja hindamise oskused. Koolituse läbinud õppija tunneb prototüüpimise võimalusi ja oskab neist valida sobiva, kasutab erinevaid meetodeid prototüüpide hindamiseks ning kavandab, arendab ja hindab prototüüpe.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • avastuslik, eksperimentaalne ja eksperimentaalne prototüüpimine;
  • madala ja kõrgsagedusega prototüüpimine;
  • kavandamise mustrid;
  • kavandamise hindamismeetodid;
  • grupis töötamine ning rollid arendusprotsessis.

Arvestuse raames toimub rühmatöös kavandatud, arendatud ja hinnatud digitaalsete prototüüpide esitlemine ja kaitsmine, kus õppija peab kasutama koolituse käigus omandatud teadmisi erinevate prototüüpimise võimaluste ja hindamise meetodite kohta

Koolitusel osalemise eelduseks on tööalane kokkupuude prototüüpimisega ning inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kontaktõpe toimub hands-on töötoa formaadis. Iseseisva tööna katsetavad osalejad erinevaid prototüüpimise tehnikaid. Kursuse raames grupitööna valminud prototüüp ja selle kaitsmine on arvestuse aluseks.

Koolitaja: Interaktsioonidisaini dotsent Vladimir Tomberg.

Koolitus toimub kaks korda:

  • 19-23. oktoobril
  • 14-18. detsembril

Koolitus on väikeettevõtajatele TASUTA. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

ESF logo

Sarnased koolitused

Digitaalse ligipääsetavuse töötuba

Digitehnoloogiate instituut

-

Kursuse eesmärk on omandada oskused ja teadmised, mis võimaldavad kavandada, disainida ja arendada eakatele, erivajadustega inimestele ja abistavaid tehnoloogiaid kasutavatele inimestele ligipääsetavaid digitooteid.

Inglise keel
Vaata koolitust