Sotsiaalmeedia reklaamide kujundamise koolitus

Sotsiaalmeedia reklaamide kujundamine

Haapsalu kolledž

-

Koolituse kood HKC0116/1

Registreerimise tähtaeg

Maht 40 kontakttundi

Minimaalne osalejate arv 16

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus

Koolitajad Laura Hein

Koolitusjuht

Sotsiaalmeedias reklaamimine teeb hetkega õigete klientideni jõudmise lihtsaks. Täpselt sihitud ja uudisvoogu sobiva kujundusega reklaamid annavad tulemuseks soodsa klikihinna ning laekuvad päringud. Head reklaamkujundused annavad visuaaliga edasi soovitud mulje ning neil olev sõnum kutsub sihtgruppi kuuluvat inimest üles sihistatud tegevuseks.

  • Sihgrupp: Väikeettevõtjad, kes tegelevad turundusega sotsiaalmeedias.
  • Toimumise koht: Haapsalu kolledž, Lihula mnt 12, Haapsalu

  • Hind: Koolitus on väikeettevõtjatele TASUTA. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

  • Koolitaja: Laura Hein

*Koolitustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud.  

ESF logo