tantsuteraapia

Tantsu- ja liikumisteraapia alused

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Tule ja võta osa koolitusest, kus saad õppida ning rakendada tantsu- ja liikumisteraapia tehnikaid. Koolitus annab võimaluse jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

-

Koolituse kood LTC0366/1

Registreerimise tähtaeg

Maht 128 akadeemilist tundi

Minimaalne osalejate arv 12

Koolituse hind 768 €. Koolituse eest on võimalik tasuda neljas osas: oktoober kuni jaanuar 192 € kuus. Palume oma soovist koolitusele registreerudes kindlasti teada anda märkuste lahtris.

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument Tallinna Ülikooli tunnistus

Koolitajad Terje Kaldur, MSC, TLÜ tantsu- ja liikumisteraapia lektor Mari Mägi, MSC, loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut Kaire Bachmann, MSC, loovterapeut

Mis on koolituse eesmärk?

Koolitusel osaledes saad teadmised tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, põhialustest, arengutest, rakendamise põhimõtetest ja võimalustest. Saad ülevaate ja praktilise kogemuse tantsu- ja liikumisteraapia peamistest meetoditest ja tehnikatest ning nende eesmärgipärase rakendamise võimalustest. Lisaks annab koolitus terapeutilis-loomingulise rühmakogemuse.

Mis on koolituse sisu?

Koolitus on üles ehitatud eeldusena jätkamiseks tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes. Kursuse jooksul saab ülevaate tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, peamistest taustateooriatest, rakendamise põhimõtetest ja eesmärkidest. Kursus annab ülevaate ja praktilise kogemuse peamistest tantsu- ja liikumisteraapia meetoditest ja tehnikatest ning eesmärgistatud rakendamisvõimalustest. Omakogemuse rühm annab võimaluse osaleda terapeutilis-loomingulises rühmatöös, analüüsida enda kogemust, arengut ja grupiprotsessi.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud kõikidele spetsialistidele, kes on huvitatud tantsu- ja liikumisteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

Koolituse maht

16EAP, 128 kontakttundi.

Õppemeetod

Vastavalt moodulile (iseseisev kirjanduse läbitöötamine, essee, õpimapi koostamine, meetodite ja tehnikate eesmärgistatud rakendamine ja analüüs, protsessipäevik).

Toimumise koht

Räägu 49 Tallinn

Ajakava 

AEG   TEEMA KOOLITAJA + ASUTUS RUUM
08.10.2021 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Terje Kaldu, Mari Mägi Rä-317
09.10.2021 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägir Rä-317
12.11.2021 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
12.11.2021 14:00-17:15 Kehateadlikkus Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
13.11.2021 10:00-13:15 Kehateadlikkus Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-218
13.11.2021 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-218
03.12.2021 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-401
03.12.2021 14:00-17:15 Kehateadlikkus Mari Mägi, Kaire Bachmann Rä-401
04.12.2021 10:00-13:15 Kehateadlikkus Terje Kaldur, Kaire Bachmann Rä-401
04.12.2021 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-401
16.12.2021 17:30-20:30 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Kaire Bachmann ZOOM
21.01.2022 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
22.01.0222 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Terje Kaldu, Mari Mägi Rä-317
18.02.2022 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
19.02.2022 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II Kaire Bachmann Rä-317
11.03.2022 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
11.03.2022 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
12.03.2022 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Kaire Bachmann Rä-317
12.03.2022 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II Kaire Bachmann Rä-317
19.03.2022 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II Kaire Bachmann ZOOM
08.04.2022 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
09.04.2022 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
29.04.2022 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
29.04.2022 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II Terje Kaldur, Mari Mägi, Kaire Bachmann Rä-317

Registreerimine 

Koolitusele saab registreerida kuni 30.09.2021. Koolituse hind on 768 €. Koolituse eest on võimalik tasuda neljas osas: oktoober kuni jaanuar 192.- €, kuus. Palume oma soovist koolitusele registreerudes kindlasti teada anda märkuste lahtris.

Teadmiseks, et Vabariigis kehtestatud korra järgi tuleb täienduskoolitusel osalemiseks esitada üks alljärgnevatest tõenditest: 
a- vaktsineerimispass/immuniseerimise tõend; 
b- või COVID-19 haiguse läbipõdemise tõend (läbipõdemise tõend kehtib positiivsest testist 180 päeva); 
c- või tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud negatiivne COVID-19 testitõend (SARS-CoV-2 antigeen-RTD test peab olema tehtud kuni 48 tundi enne külastust; SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne külastust);

REGISTREERI KOOLITUSELE

Sellele koolitusele on võimalik registreerida ka grupiga.

REGISTREERI GRUPP


Lisainfo: Kadri Herde

PostiaadressRäägu 49, 11311 Tallinn

Telefon(+372) 639 1757