kaks inimest istuvad ja õpivad

Tarkvara analüüsi ja testimise valikkursuse õpetamine gümnaasiumi informaatika ainekavas

Digitehnoloogiate instituut

Kursuse eesmärk on tutvuda informaatika valikkursuse “Tarkvara analüüs ja testimine” sisu, õppevara, ülesannete ja õpetamismeetoditega.

- 14.00 - 17.15

Registreerimise tähtaeg

Maht 0,5EAP, kontaktõpe 8 tundi, iseseisev õpe 5 tundi

Minimaalne osalejate arv 18

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus

Koolitajad Maia Lust Mart Laanpere

Koolitusjuht

Kursuse sihtgrupp

Kursuse sihtgrupp on gümnaasiumi informaatikaõpetajad.

Kursuse sisu

  • Valikkursuse “Tarkvara analüüs ja testimine” eesmärgid, sihtrühm, õpiväljundid ja õppevara.
  • Näited ja eeskujud õpilaste toestamiseks valikkursusel “Tarkvara analüüs ja testimine”.
  • Tagurpiditunni meetodi rakendamine “Tarkvara analüüs ja testimine” valikkursusel.
  • Kujundav ja lõpphindamine valikkursusel “Tarkvara analüüs ja testimine”.

Kursus leiab aset veebipõhise kontaktõppena Zoom-i veebikeskkonnas. Tegemist on praktilise kursusega, mille iseseisva tööna õppija kavandab ja viib läbi valikkursuse “Tarkvara analüüs ja testimine” tagurpiditunni meetodil. 

 

Informaatikaõpetajate väljaõpet toetab IT-Akadeemia

IT Akadeemia logo

Sarnased koolitused