Toodete ja teenuste prototüüpimine/maketeerimine

Toodete ja teenuste prototüüpimine/maketeerimine

Haapsalu kolledž

-

Koolituse kood HKC0115/1

Registreerimise tähtaeg

Maht 52 kontakttundi

Minimaalne osalejate arv 15

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus

Koolitajad Gina Metssalu Raivo Hein

Koolitusjuht

Kursuse eesmärk on arendada tootearendusprojektide kontseptsioonlahenduste projekteerimis- ja visualiseerimisoskusi, kasutades reaalseid 3D mudeleid ja objekte; saada abi 3D modelleerimise teadmiste ja oskuste kasutamiseks toodete projekteerimise protsessides; saada ülevaade ideelahenduste optimeerimisest funktsioonis, tehnoloogias ja materjalide kasutustes.

  • Sihgrupp: Väikeettevõtjad
  • Toimumise koht: Haapsalu kolledž, Lihula mnt 12, Haapsalu

  • Hind: Koolitus on väikeettevõtajatele TASUTA. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

  • Koolitajad: Gina Metssalu, Raivo Hein

*Koolitustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud.  

ESF logo