SolidEdge koolituse reklaam

Tooteprototüüpide 3D mudelite loomine ja tootejooniste tootmiseks ettevalmistamine programmiga SolidEdge

Haapsalu kolledž

-

Koolituse kood HKC0114/1

Registreerimise tähtaeg

Maht 1,5 EAP

Minimaalne osalejate arv 15

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus

Koolitusjuht

Koolituse eesmärgiks on mõista 3D mudelite olemust ja konstrueerimise võimalusi; kujundada teadmised ja oskused, mis võimaldavad iseseisvalt otsustada CAD/CAM vahendite valiku ja kasutamise üle.

 

  • Sihgrupp: Väikeettevõtjad, kes vajavad oma töös 3D prototüüpimist või tootejooniste loomist.
  • Toimumise koht: Haapsalu kolledž, Lihula mnt 12, Haapsalu

  • Hind: Koolitus on väikeettevõtjatele TASUTA. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

  • Koolitaja: Heiko Kull

ESF logo

 

*Koolitustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud.