Koolitused

Sorteeri

Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab osalejalkujundada arusaama teadliku juhtimise mõjust organisatsioonile, mõtestada juhi rolli mentori ja grupiprotsesside mõjutajana; omandada vajalikud oskused teadlikuks stressijuhtimiseks.

 

Eesti keel

Õpetajatele: Võimestav kommunikatsioon õpetaja heaolu suurendamiseks

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

- 10.00 - 16.15

Koolituse eesmärk on teadusuuringutele ja osalejate kogemustele toetudes töötada projekti raames välja lahendused, kuidas õpetaja saab suurendada enda heaolu, parandada suhteid, vältida stressi, läbipõlemist ning võimestada ennast ja kõiki õppeprotsessi huvipooli.

Eesti keel

Ekspertarvamus meedias ja sotsiaalmeedias

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

- 14.00 - 16.15

Koolituse eesmärk on arendada kirjalikku väljendusoskust avalikkusega suhtlemiseks; osata vormistada mõjusa arvamust artiklina, repliigina, sotsiaalmeedia postituses.

Eesti keel
10
180

Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab osalejal mõtestada kutseaastat ja mentorlust kui töökohal õppimise võimalust, mõista enda rolli ja tegevusi mentorina ning osata toetada algaja õpetaja kohanemist ning professionaalset arengut. 

 

Sihtrühm

Koolitusele ootame mentoreid.

Eesti keel

Figuuri- ja moejoonistamine värvidega

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

- 17.30 - 19.30

Katsetamine eri vahenditega (tint, süsi, tindipliiatsid, vildikad, akvarell, akrüül, pastell, lõikenuga). Keerulisemate moepooside visandamine. Erinevad tekstuurid ja mustrid. Moekollaažid eri võtmes. Kiiruse ja osavuse arendamine joonistamises. Modellirollid ja moepoosid.

Eesti keel
15
135

Supervisioon õpetaja töös

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine annab oskused esmärgistada ja mõtestada enda tegevust õpetajana, teadlikustada enda tugevusi ning osata ennast ja teisi inimesi jõustada.

Eesti keel

HTML5 bänneri loomine

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

13.00 - 17.00

Koolituse eesmärk on õppida looma HTML5 bännerit.

Eesti keel
325

Videotöötlustarkvara Adobe After Effects kasutamine

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

- 18.00 - 20.15

Koolituse eesmärk on tutvuda videotöötlustarkvara Adobe After Effects teoreetilise taustaga, õppida Adobe After Effectsi võimalusi praktiliste ülesannete abil, õppida kasutama programmisiseseid efekte.

Eesti keel
720

Biovaigust toodete valmistamine

Haapsalu kolledž

- 18.00 - 21.00

Mis on biovaik ehk uue põlvkonna epoksüültoode. Biovaigu omadused ning kasutamisvõimalused. Ideed ja oskused edaspidiseks biovaigu rakendamiseks. Kolme ehte või ühe kohvitassialuse ja ehte valmistamine.

 

Eesti keel
50

Arenguprogramm - Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine

Avatud akadeemia

-

Pakume organisatsioonide ja asutuste esindajatele võimalust oma teadmisi täiendada arenguprogrammis, mille eesmärk on vanemaealiste esindusorganisatsioonide koostöökogemuse ja -võimekusega võrgustiku loomine ning muutuste elluviimine

Eesti keel
638.00 = 10 moodulit kokku

Õpperobootika ja STEAM vahendid huvitegevuses

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine annab oskused STEAM valdkonna õppemeetodite rakendamiseks.

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse eesmärk on kujundada juhendajana oma valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste uute STEAM valdkonna õppemeetodite rakendamiseks.

Eesti keel

Tõenduspõhine kooliarendus. Kogupäevakooli mudeli uurimine koolis

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab kooli meeskonnal kujundada tõenduspõhist muudatuste juhtimist.

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse eesmärk on kujundada tõenduspõhiste muudatuste juhtimise kultuuri kooliarenduses ning analüüsida kogupäevakooli eri mudeleid.

Eesti keel

Kunstiteraapia eakatega

Loodus- ja terviseteaduste instituut

10.00 - 17.15

Tule koolitusele ja saa teada kuidas läbi kunstiteraapia toetada eakate s.h dementsusega eakate toimetulekut ja kohanemist.

Eesti keel
95 € (hind sisaldab käibemaksu)

Kollaažtehnikad ja muudetud raamatud kunstiteraapias

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Tule praktilisele e-kursusele! Kuigi koolituse formaat on internetipõhine, kasutatakse selle raames erinevaid kollaažmaterjale, mida iga osaleja õpetaja juhiste järgi oma kasutuseks varub.

Eesti keel
200 €

Loovainete lõimitud õpetamine

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus annab praktilised oskused erinevate loovainete lõimimiseks.

 

Sihtrühm

Koolitusele ootame üldhariduskoolis töötavaid kunsti, muusika, tantsu ja filmi õpetajad ning õpetajaid nii põhikoolist, gümnaasiumist kui ka huvikoolist.

Eesti keel

„Treeni teadlikult“ loengusari - sügis 2020

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 18.00 - 19.30

Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut kutsub harrastussportlasi, perearste ja -õdesid, treenereid, lapsevanemaid jt, kes on huvitatud enesetäiendamisest tervislikult sportimise ja vigastuste ennetamise valdkonnas osalema loengusarjas „Treeni teadlikult“.

8 EUR loengu kohta

Мотивация в спорте: как создать мотивирующую среду для достижения целей?

Loodus- ja terviseteaduste instituut

10.00 - 15.15

 

23.10.2020  Мотивация в спорте: как создать мотивирующую среду для достижения целей? 

Успех в спорте начинается с мотивации: это движущая сила спортсмена в те моменты, когда сложно, когда надо преодолевать препятствия, когда надо бороться.  

Vene keel
65 EUR

Kuidas edastada head halba sõnumit?

Avatud akadeemia

12.00 - 13.30

 

Veebiseminar EDUSPACE  stuudiost.


Räägime riski- ja kriisikommunikatsiooni põhimõtetest sise- ja väliskommunikatsioonis. Kuidas infot edastada ja mida arvestada meediaga suhtlemisel? Mis on kommunikatsiooni põhireegel, et info ei valguks laiali?

Hispaania keel A1.1

Rahvusvaheliste eksamite keskus

- 18.00 - 19.30

Keelekursus on heaks võimaluseks oma keeleoskuse tõstmiseks vastavalt A1 taseme nõuetele.

 

Sihtgrupp

Kooliõpilased, üliõpilased ja täiskasvanud õppijad.

Inglise keel
350

Vanemaealiste digimentori koolitus

Digitehnoloogiate instituut

- 10.00 - 17.00

Veebipõhise koolituse eesmärgiks on valmistada ette digitaalse kirjaoskuse ja digipädevuse arendamise spetsialiste ehk digimentoreid, kes suudaksid juhendada erialaliitude, vanemaealiste organisatsioonide, kogukondade vanemaid liikmeid ja teisi täiskasvanud huvilisi.

Eesti keel
60€

Klassiõpetaja I kooliastmes II

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine toetab alagajat klassiõpetajat ning aitab mõista tänapäevase õpetamise põhimõtteid.

Eesti keel
930

Eelkooliealiste laste ujumisõpetus

Loodus- ja terviseteaduste instituut

10.30 - 18.00

Tule ja võta osa "Eelkooliealiste laste ujumisõpetus" koolitusest 27.08.2020 ja saa ülevaade eelkooliealiste laste ujumise algõpetuse teoreetilistest põhialustest koos harjutusvaraga ujumistundide läbiviimiseks.

Eesti keel
2
90€

Prototüüpide loomine

Digitehnoloogiate instituut

-

Prototüüpide loomise koolitus väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete töötajatele, kes puutuvad oma töös kokku toote- ja teenusearendusega, disaini- ja arendusmeeskondade liikmetele, tooteomanikele.

Inglise keel

Spordi üldained - Abitreener, tase 3

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Sihtgrupp

Koolitus on suunatud huvilistele, kellel ei ole kehakultuurialast haridust ja soovivad taotleda Abitreeneri (EKR tase 3) kutsekvalifikatsiooni; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased.

Eesti keel
130 € (täishind)

Ülevaade psühhoteraapiatest

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Tule ja võta osa koolitusest, kus saad ülevaate psühhoteraapia olemusest. Antud kursus on ka eelduspädevuseks kunstiteraapiate magistriõppesse astumisel.

Eesti keel
184 €

Visuaalkunstiteraapia alused

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Tule ja võta osa koolitusest, kus saad õppida ning rakendada visuaalkunstiteraapia tehnikaid. Koolitus annab võimaluse jätkata õpinguid kunstiteraapiate magistriõppes.

Eesti keel
644 €. Koolituse eest on võimalik tasuda kolmes osas: septembris 222 €, oktoobris 222 € ja novembris 200 €. Palume oma soovist koolitusele registreerudes kindlasti teada anda märkuste lahtris.

Mobiilse STEM-õppe innovatsioonilabor

Haridusteaduste instituut

- 10.00 - 17.15

Kursus, mille fookuses on valmisoleku ja oskuste kujundamine jätkusuutlike ning tõenduspõhiste lõimitud STEAM õpitegevuste loomiseks ja rakendamiseks.

Eesti keel

Õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine

Haridusteaduste instituut

- 10.00 - 15.30

Koolitus aitab kujundada õppeasutuse juhina valmisoleku kavandada õppeasutuse arendustegevusi tõenduspõhiselt ja lähtuvalt sisehindamise tulemustest ning korraldada tõenduspõhist sisehindamist, et toetada arengu kavandamist.

299

Tantsu- ja liikumisteraapia alused

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Tule ja võta osa koolitusest, kus saad õppida ning rakendada tantsu- ja liikumisteraapia tehnikaid. Koolitus annab võimaluse jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

Eesti keel
644 €. Koolituse eest on võimalik tasuda kolmes osas: oktoobris 222 €, novembris 222 € ja detsembris 200 €. Palume oma soovist koolitusele registreerudes kindlasti teada anda märkuste lahtris.

Klassiõpetaja I kooliastmes

Haridusteaduste instituut

-

Koolituse eesmärgiks on toetada esmase valmiduse kujunemist tööks I kooliastmes erinevate vajaduste ja isiksuseomadustega õpilastega, pedagoogilis-psühholoogiliste ja ainedidaktika alaste pädevuste kujunemist, soodsa õpikeskkonna loomist ning valmisolekut enesearenguks ja pidevõppeks. 

Eesti keel
1390

Eelkoolipedagoogika

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab kujundada pedagoogilisi kompetentse ning annab oskused laste arengu hindamise, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise, õpikeskkonna loomise ja enesereflektsiooni valdkonnas.

 

Eesti keel
680

Digitaalse esitluse koostamine ja avalik esinemine

Haapsalu kolledž

-

Koolituse eesmärk on õpetada osalejaid iseseisvalt koostama tänapäevaseid, multimeedia elementidega rikastatud, isikupärastatud digitaalseid esitlusi ja valdama avaliku esinemise tehnikaid.

 

Eesti keel

Toodete ja teenuste prototüüpimine/maketeerimine

Haapsalu kolledž

-

Kursuse eesmärk on arendada tootearendusprojektide kontseptsioonlahenduste projekteerimis- ja visualiseerimisoskusi, kasutades reaalseid 3D mudeleid ja objekte; saada abi 3D modelleerimise teadmiste ja oskuste kasutamiseks toodete projekteerimise protsessides; saada üle

Eesti keel

Helipilt

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Koolitus annab ülevaate kuidas jutustatakse filmilugu helide abil. Näha saab põnevaid ja iseloomulikke helidega kujundatud lõike linateostest. Osalejad saavad ülevaate filmiheli valmimise peamistest etappidest.

Eesti keel
175 (hind sisaldab käibemaksu)

Kõne ja hääle treening

Humanitaarteaduste instituut

12.30 - 16.15

Hääleprobleemid kimbutavad paljusid inimesi, kelle oluliseks töövahendiks on hääl. Kas me tunneme oma hääleaparaati? Kas me teame, kuidas oma häält optimaalselt kasutada ja hoida?

Eesti keel
95

Spordi üldained -Treener, tase 5

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Sihtgrupp

Koolitus on suunatud huvilistele, kellel ei ole kehakultuurialast haridust, on läbinud Nooremtreener, EKR 4 taseme üldainete koolituse, soovivad taotleda Treeneri (EKR tase 5) kutsekvalifikatsiooni; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased.

Eesti keel
260 € (täishind)

Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

Humanitaarteaduste instituut

"Käesolevaga teatame, et antud küsimusele vastuse leidmiseks kokku kutsutava koosoleku teie-poolne aeg ei osutunud meile sobivaks." Tuleb tuttav ette? Just selliseid ametlikke kirju saame iga päevaga üha enam. Kuidas aga vältida keerukaid lauseid ja väljendada end selgelt ning korrektselt?

Eesti keel
192 (koolitus, materjalid, kohvipausid, lõuna)