Koolitused

Sorteeri

Praktiline haridustehnoloogia distantsilt

Haapsalu kolledž

- 15.30 - 17.00

Koolituse eesmärgiks on arendada digipädevusi õpetaja digipädevuse mudelist lähtuvalt, omandada uusi teadmisi ja oskusi õppetegevuseks digitaalsete vahenditega nii kontakt-, hübriid- kui ka distantsõppes, rakendada õpitud teadmisi ja oskusi tööalaselt.

Eesti keel
320

3D modelleerimine ja praktilised projektid lasertöötluspingil

Haapsalu kolledž

- 12.00 - 17.30

Koolituse eesmärk on anda ülevaade toodete digitaliseerimise olulisusest, 3D mudelite olemusest ja konstrueerimise eri võimalustest; arendada oskust teadmisi praktiliselt rakendada võimaldamaks teha iseseisvaid otsuseid toodete digitaliseerimise vahendite valikuks ja kasutamiseks.

Eesti keel

Ülevaade psühhoteraapiatest

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 10.00

Tule ja võta osa koolitusest, kus saad ülevaate psühhoteraapia olemusest. Antud kursus on ka eelduspädevuseks kunstiteraapiate magistriõppesse astumisel.

Eesti keel
280 €

Informaatikaõpetaja lisaeriala

Digitehnoloogiate instituut

-

Koolituse eesmärgiks on anda mingi muu aine õpetajatele, haridustehnoloogidele, ringijuhendajatele või näiteks kooli juhtkonna liikmetele, kellel on varasemalt omandatud pedagoogiline kõrgharidus, teadmised, oskused ja hoiakud uue ambitsioonika põhikooli ja gümnaasiumi informaatika ainekava ellu rakendamiseks.

Eesti keel
Sihtgrupile tasuta

Maskide valmistamine ja kunstiteraapiline rakendamine eneseavastamiseks

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 10.00 - 17.00

Erineva kunstimaterjalide ja tehnikatega maskid turvalises terapeutilises keskkonnas aitavad väljendada erinevaid tundeid, uurida iseenda kujunemislugu, tugevusi ja ressursse, elutarkust ja väärtushinnanguid. Maski, kui sümboli kaudu saab avastada tegelikku ja teistele näidatavat mina.

Koolitus sobib enesearenguks ja enese tundmaõppimiseks ja ka kunstiteraapia olemusega lähemalt tutvumiseks.

Eesti keel
192 €

Loengusari „Toitumine, treening ja tervis“ suvi 2021

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 17.00 - 18.30

LOENGUSARJAGA VÕIMALIK JOOKSVALT LIITUDA. TAGASIULATUVALT VÕIMALIK SALVESTUSI JÄRELE VAADATA.
Osale toitumise ja treeningu teemalisel loengusarjas "Toitumine, treening ja tervis". Loengusarja eesmärk on pakkuda praktilist teavet nii igapäevaelu kvaliteedi edendamiseks kui kehalise aktiivse tegevuse tõhustamiseks, sest toitumine mõjutab tervist ja töövõimet mitmel viisil. Võimalus kuulata loengu kaupa või terve loengusarjana.

Eesti keel
Üksik loeng 19 €; Terve loengusari 85 €

Põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala

Digitehnoloogiate instituut

-

Koolituse eesmärk on anda pedagoogilise kõrgharidusega või õpetajakoolituse läbinud aga erialase matemaatikaõpetaja kvalifikatsioonita õpetajatele teadmised, oskused ja hoiakud põhikooli matemaatika ainekava ellurakendamiseks ning luua eeldused esmaste üld- ja ainedidaktiliste ning erialaste pädevuste edukaks omandamiseks, mis võimaldab kursuse läbinul töötada põhikooli matemaatikaõpetajana.

Eesti keel
Sihtrgrupile tasuta

Pilates 2x nädalas

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 09.00 - 09.45

 

Liitu pilatesega ning paranda kontrolli oma keha üle!

Kursus toimub igal esmaspäeval ja kolmapäeval kell 9:00-9:45.

Eesti keel
220 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km) Kursuse ühe kuu tasu on 55 eurot, tasutakse igakuiselt arvete alusel.

Visuaalkunstiteraapia alused (2021 sügis)

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Tule ja võta osa koolitusest, kus saad õppida ning rakendada visuaalkunstiteraapia tehnikaid. Koolitus annab võimaluse jätkata õpinguid kunstiteraapiate magistriõppes.

Eesti keel
768 €. Koolituse eest on võimalik tasuda neljas osas: september kuni detsember 192.- kuus. Palume oma soovist koolitusele registreerudes kindlasti teada anda märkuste lahtris.

Elurikkust toetavad lahendused linnades

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 09.00 - 15.00

Kursusel saad ülevaate elurikkuse olulisusest linnalises keskkonnas ning milline on looduspõhiste lahenduste roll linnaökosüsteemi toetamisel.
Kursusel osalejad valitakse motivatsioonikirjade alusel ja teavitatakse osalema pääsust personaalselt.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Klassiõpetaja I kooliastmes

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab algajal klassiõpetajal kujundada kutsestandardist lähtuvad klassiõpetajana töötamiseks vajalikud esmased pedagoogilised baaskompetentsid.

 

Sihtgrupp

Koolitusele ootame algajaid õpetajaid, kellel puudub ettevalmistus klassiõpetaja erialal

Eesti keel
1820

Kuidas mõista noori tehnoloogiarikkas keskkonnas noortega töötava ettevõtjana?

Haridusteaduste instituut

-

koolitusel osalemine annab mitmeid praktilisi oskuseid noorte kaasamiseks tehnoloogia abil ning aitab mõista, miks ja kuidas noored tehnoloogiat kasutavad.

 

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

Mängustamine ettevõtluses

Digitehnoloogiate instituut

- 10.00 - 17.00

Kursusel saad mängustamise kohta teadmised ja oskused. Samuti aitame ettevõtte ärieesmärkide saavutamist siduda mängustamise ja mänguelementide kasutamisega.

Inglise keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Innovatsioonilabor - projektipõhise GTL õppe metoodika koosloome ja tõenduspõhine rakendamine

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine aitab kujundada teadmised ja oskused tõenduspõhiste innovatiivsete praktikate arendamiseks, rakendamiseks ja uurimiseks koostöises õpikogukonnas.

 

Kellele?

Tegevõpetajad ja noorsootöötajad

Eesti keel
Koolituse hind individuaal osalejale 50 eurot, kooli meeskonnale 75 eurot (2-5 osalejat) 2 semestri pikkuse koolituse eest.

Kasutajakogemuse hindamine

Digitehnoloogiate instituut

- 11.45 - 15.15

Kursusel saad ülevaate kasutajakogemuse hindamise meetoditest, vahenditest, mõõtmisest ja kriteeriumitest. Samuti õpid tundma inimese-arvuti interaktsiooni "pehmeid" ehk kogemuslikke, afektiivseid ja tähenduslikke väärtusi, mis täiendavad süsteemide kasutuskvaliteedi praktilisi omadusi. Näiteks funktsionaalsust, kasutatavust ja efektiivsust.

Inglise keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Ettevõtluspädevuste ja MATIK vahendite lõimimine alushariduse õppe- ja kasvatustegevustesse

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab arendada oskust ettevõtluspädevuse mudeli lõimimiseks õppe- ja kasvatustegevustesse, saada inspiratsioonide mitmetest näidetest ja kogemustest, mis lähtuvad ettevõtluspädevuse mudelist, kasutada materjalide loomisel MATIK vahendeid (sh õpperobootika), et toetada õpetajate digipädev

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames

„Meie Maailm“ programmi rakendamine

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine aitab õpetajal süvendada teadlikkust lapse sotsiaal-emotsionaalsest pädevusest ning selle arendamise võimalustest ja aitab kujundada oskused sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamiseks klassis.

 

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Robootika ja MATIK vahendite kasutamine huviringe pakkuvas ettevõttes

Haridusteaduste instituut

-

Kursus aitab kujundada juhendajana oma valmisolekut ja oskusi jätkusuutlike ja tõenduspõhiste uute MATIK valdkonna õppemeetodite rakendamiseks huviringis ning õppija agentsust toetava õpiprotsessi loomiseks huviringis.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

Ringmajandus ja jäätmehoolduse alused

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 10.00 - 17.15

Kursusel saad ülevaate ringmajanduse ja jäätmehoolduse mõistetest, põhimõtetest ja tänapäevastest suundadest ning näha võimalusi ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks elulistes olukordades, nt ettevõtte toodetes, teenustes.
Kursusel osalemiseks vajalik täita motivatsiooniavaldus.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

„Treeni teadlikult“ loengusari - sügis 2021

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 18.00 - 19.30

Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut kutsub harrastussportlasi, perearste ja -õdesid, treenereid, lapsevanemaid jt, kes on huvitatud enesetäiendamisest tervislikult sportimise ja vigastuste ennetamise valdkonnas osalema loengusarjas „Treeni teadlikult“.

Eesti keel
Üks loeng 10 €. Terve loengusaru 99 €

Interaktiivse veebiseminari loomine

Digitehnoloogiate instituut

- 14.45 - 19.15

Kursusel saad teadmised ja oskused interkaktiivse veebiseminari loomise kohta. Aitame ettevõtte ärieesmärkide saavutamist siduda sisekoolitusteks vajalike professionaalsete veebiseminaride läbiviimisega.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Tantsu- ja liikumisteraapia alused

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Tule ja võta osa koolitusest, kus saad õppida ning rakendada tantsu- ja liikumisteraapia tehnikaid. Koolitus annab võimaluse jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

Eesti keel
768 €. Koolituse eest on võimalik tasuda neljas osas: oktoober kuni jaanuar 192 € kuus. Palume oma soovist koolitusele registreerudes kindlasti teada anda märkuste lahtris.

Hajusmeeskondade juhtimine, kovisioon ja meediasuhtlus

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 09.00 - 17.00

Kui sa tegutsed hajus- või hübriidmeeskonnas, tule ja saa osa kaasaegsest teadmisest, mis sind tuleviku tööelus aitab.

Eesti keel
Koolitus on ettevõtetete töötajatele tasuta. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"

Stsenaristika

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 12.00 - 16.00

Koolituse eesmärk: 
Dramaturgia algteadmiste omandamine ja mängufilmi stsenaariumi spetsiifika tundmine

Eesti keel
240 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Kasutajakeskne interaktsioonidisain

Digitehnoloogiate instituut

- 09.00 - 16.00

Kursusel saad oskused ja teadmised kasutajasõbralike IT-toodete tellimiseks ning loomiseks.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Kutseaasta alustavale õpetajale

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine aitab kohaneda õpetaja rolli ja haridusasutusega, väärtustada õpetajaks olemist kui kestvat professionaalset arengut ja ennast kui õpetajat.

 

Kellele?

Koolitusele ootame koolieelse lasteasutuse alustavaid õpetajaid.

Eesti keel
Tasuta

Operaatoritöö

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 18.00 - 20.15

Praktiline kursus harutab kaameratöö lahti kaadriteks, kompositsiooniks, rakurssideks ja muuks oluliseks mõjusa audiovisuaalse sisu loomisel.

Eesti keel
400 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Kellaviie loodustee – eksperimendid loodusteadustes

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 17.00 - 19.00

Kooli füüsikatunnid jäävad sageli igavalt teoreetilisteks ning teemad seeläbi suhteliselt keerulisteks ja elukaugeteks. Käesolev kursus seob olulised loodusseadused ja vastava teooria konkreetsete eluliste eksperimentidega. Seejuures on kogu tegevus lõimitud tänapäevaste digitaalsete mõõteseadmetega ja katsevahenditega.

Eesti keel
16

Koostöine robotkäsi - minu tulevikukolleeg?

Haridusteaduste instituut

- 13.00 - 17.15

Koolitus annab osalejale esmased teadmised, oskused ja valmisoleku koostöörobotite kasutamiseks ning uute MATIK valdkonna õppemeetodite rakendamiseks. 

 

NB! Registreerimisel on vajalik esitada motivatsioonikiri.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Mängu peidetud tantsud

Loodus- ja terviseteaduste instituut

10.00 - 17.00

Täiendavad teadmised laste ja noorte liikumistundide või tantsutundide läbiviimiseks, kasutades tantsu baaselemente, loovtantsu tehnikaid, liikumisvahendeid ja loovülesandeid.

Eesti keel
95 €

Ettevõtlusõppe tunnid virtuaalselt mõjusaks

Haridusteaduste instituut

-

koolitus aitab arendada oma pädevust ettevõtlusõpetajana uutes õppevormides kaug- ja hajaõppes mõjusalt õpetamiseks, saada inspiratsiooni näidetest ja kogemustest, mis lähtuvad ettevõtluspädevuse mudelist.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames.

Strateegiline jätkusuutlikkuse kommunikatsioon

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 10.00 - 17.15

Kursusel saad ülevaate elurikkuse olulisusest linnalises keskkonnas ning milline on looduspõhiste lahenduste roll linnaökosüsteemi toetamisel.
Kursusel osalejad valitakse motivatsioonikirjade alusel.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Õppijale tähenduslikumad muuseumikülastused kunstitundide osana

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus annab õpetajale teoreetilised teadmised ja praktilise kogemuse, et iseseisvalt muuseumikülastuste eel- ja järeltegevusi planeerida ja neid oma töös kasutada. Iga koolitusel osaleja saab endale ühe Kunsta+ kaartide komplekti, mida on hiljem mugav kasutada oma õpetajatöös.

Eesti keel
250 (hind sisaldab kohvipause ja lõunat ülikoolis ja muuseumis)

Loovainete lõimitud õpetamine

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab arendada oma pädevust loovainetes ühisosa ja erinevate võimaluste nägemise abil ning aru saades põhiprintsiipidest praktilistes tegevustes ja loomeprotsessides.

 

Eesti keel
450 (Hind sisaldab kohvipause ja lõunaid).

Spordi üldained - Abitreener, tase 3

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Sihtgrupp

Koolitus on suunatud huvilistele, kellel ei ole kehakultuurialast haridust ja soovivad taotleda Abitreeneri (EKR tase 3) kutsekvalifikatsiooni; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased.

Eesti keel
130 € (täishind)

Õppejõu digipädevuse arendamine läbi tõenduspõhiste praktikate

Haridusteaduste instituut

- 09.00 - 11.15

Koolitusel osalemine aitab kujuneda oma õpetamist uurivaks õppejõuks ja annab oskuse kasutada uudseid (tehnoloogiapõhiseid) õppimispraktikaid õppetegevuses.

Eesti keel
Hind tandemile (2 õppejõudu ühest kõrgkoolist) 800 eurot, üksikosaleja hind 450 eurot. Hind sisaldab kohvipause. ** Tallinna Ülikooli õppejõule tasuta.

Õppevideode loomine sisekoolitusteks

Digitehnoloogiate instituut

- 14.45 - 19.15

Kursusel saad teadmised ja oskused õppevideode loomise kohta. Aitame ettevõtte ärieesmärkide saavutamist siduda sisekoolitusteks vajalike professionaalsete õppevideote loomisega.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Kovisiooni metoodika rakendamine koolieelses haridusasutuses

Haridusteaduste instituut

-

Koolituse käigus areneb valmisolek tegutsemaks iseseisva kovisiooni grupi läbiviijana ja käivitajana. Soovituslik on tulla koolitusele haridusasutuse või piirkonna meeskonnana.

 

Kellele?

Koolieelse lasteasutuse õpetajad.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Turunduse juhtimine

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 10.00 - 16.15

 

Eesti keel
840 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu) Ühe mooduli hind 240 EUR (koos käibemaksuga). Neljal moodulil osaledes soodushind 840 EUR (koos käibemaksuga).

Turunduse automatiseerimine

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 10.00 - 16.15

 

Eesti keel
840 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu) Ühe mooduli hind 240 EUR (koos käibemaksuga). Neljal moodulil osaledes soodushind 840 EUR (koos käibemaksuga).

Hajusmeeskondade juhtimine, kovisioon ja meediasuhtlus

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 09.00 - 17.00

Kui sa tegutsed hajus- või hübriidmeeskonnas, tule ja saa osa kaasaegsest teadmisest, mis sind tuleviku tööelus aitab.

Eesti keel
Koolitus on ettevõtetete töötajatele tasuta. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"

Figuuri- ja moejoonistamine värvidega

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 17.30 - 19.30

Katsetamine eri vahenditega (tint, süsi, tindipliiatsid, vildikad, akvarell, akrüül, pastell, lõikenuga). Keerulisemate moepooside visandamine. Erinevad tekstuurid ja mustrid. Moekollaažid eri võtmes. Kiiruse ja osavuse arendamine joonistamises. Modellirollid ja moepoosid.

Eesti keel
135

Ringmajandusliku mõtlemise toetamine rohemajandusele üleminekul

Loodus- ja terviseteaduste instituut

- 10.00 - 17.15

Ringmajanduse uuringu (KKEM, 2021) tulemused näitavad, et kõige enam on puudus ettevõtjatel teadmistest, kuidas korraldada ümber oma majandustegevus selliselt, et nende tegevus vastaks ringmajanduse põhimõtetele. Selle toetuseks on ettevõtjatel vaja ennekõike mõista keskkonnast ning sotsiaalmajanduslikest teguritest tulenevaid põhjuseid, miks ringmajandusele üleminek on vältimatu ning kuidas ringmajanduse komplekssust integreerida oma tegevustesse.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

Spordi üldained - Nooremtreener, tase 4

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Sihtgrupp

Koolitus on suunatud huvilistele, kellel ei ole kehakultuurialast haridust ja soovivad taotleda Nooremtreener, tase 4 kutsekvalifikatsiooni; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased. Eelduseks on Abitreeneri 3. taseme kutse või vastavate baasteadmiste olemasolu.

Eesti keel
185 € (täishind)

Kuidas lõimida ettevõtlus- ja karjääriõpet üld- ja erialaainetega koolis?

Haridusteaduste instituut

- 13.00 - 16.30

Koolitus annab ülevaate ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimimise võimalustest üld- ja erialaainetega ning oskused rakendada lõimitud õpet.

 

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames

Õpetajatele: Võimestav kommunikatsioon õpetaja heaolu suurendamiseks

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 10.00 - 17.15

Koolituse eesmärk on teadusuuringutele ja osalejate kogemustele toetudes töötada koolituse raames välja lahendused, kuidas õpetaja saab suurendada enda heaolu, parandada suhteid, vältida stressi, läbipõlemist ning võimestada ennast ja kõiki õppeprotsessi huvipooli.

Eesti keel
Koolitus on töötavale õpetajale tasuta, osaleja peab kajastuma töötava õpetajane EHISe registris. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö

Haridusteaduste instituut

-

Koolitus aitab osalejal mõtestada kutseaastat ja mentorlust kui töökohal õppimise võimalust, mõista enda rolli ja tegevusi mentorina ning osata toetada algaja õpetaja kohanemist ning professionaalset arengut. 

 

Sihtrühm

Koolieelsete lasteasutuste õpetajad.

Eesti keel
Tasuta

Stsenaristika

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 12.00 - 16.00

Koolituse eesmärk: 
Dramaturgia algteadmiste omandamine ja mängufilmi stsenaariumi spetsiifika tundmine

Eesti keel
240 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Muusikaõpetus ülikooli sisseastujatele

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 18.00 - 19.30

 

Kursus on abiks, et oleks kergem muusikaerialadele sisseastumiskatseid teha.
Veebis õpe võimaldab enesetäiendamist mugavalt igast paigast.

 

 

 

 

Eesti keel
60 EUR

Loovkirjutamine ja -jutustamine

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 14.15 - 15.45

Lugude jutustamine on parim viis inimeseni jõuda. Kuidas aga lugu mõjusalt jutustada? Mis on loo mehhaanika? Kui soovid selle saladuse lahti muukida, oled oodatud koolitusele!

Inglise keel
220 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Fotograafia alused

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

- 10.00 - 14.00

Algtaseme koolitusele ootame kõiki, kes on huvitatud fotograafiast väljendusvahendina ning soovivad täiendada kaamera kasutamise, loova pildistamise ja fotode digitaaltöötluse praktilisi oskusi.

Eesti keel
250 eurot (hinnale ei lisandu käibemaksu)

„Meie Maailm“ programmi rakendamine

Haridusteaduste instituut

-

Koolitusel osalemine aitab õpetajal süvendada teadlikkust lapse sotsiaal-emotsionaalsest pädevusest ning selle arendamise võimalustest ja aitab kujundada oskused sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamiseks klassis.

 

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Õpetaja võimalused toetada õpilaste, õpetajate ja lastevanemate juurdekasvuuskumuse kujunemist

Haridusteaduste instituut

-

Õppeprotsessi käigus saadud tagasiside, õppimisele antava kiituse ja kriitika alusel, kujunevad lastel uskumused enda võimekuse kohta, mis mõjutavad oluliselt nende soovi pingutada ja tulemuslikkust.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel

Innovatsioonilabor - projektipõhise GTL õppe metoodika koosloome ja tõenduspõhine rakendamine

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine aitab kujundada teadmised ja oskused tõenduspõhiste innovatiivsete praktikate arendamiseks, rakendamiseks ja uurimiseks koostöises õpikogukonnas.

 

Registreerumine avaneb novembris 2021.

Eesti keel
Koolituse hind individuaal osalejale 50 eurot, kooli meeskonnale 75 eurot (2-5 osalejat) 2 semestri pikkuse koolituse eest.

Ainedidaktilised võimalused õpitahet ja õpirõõmu toetava õpikeskkonna kujundamiseks

Haridusteaduste instituut

Koolitus keskendub õpetaja ainealaste pedagoogiliste teadmiste ja oskuste arendamisele, mis on vajalikud tähenduslikku õppimist ja enesejuhtimist toetava õpikeskkonna kujundamiseks. Tegeleme tõhusate lahenduste leidmisele konkreetsetes ainetundide raames.

 

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel

Positiivsed koolisuhted ja koostöise õpikeskkonna loomine

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine annab oskuse luua erinevaid võimalusi positiivse mikrokliima kujundamiseks, enda heaolu ja tööga rahulolu tagamiseks ning kööstöisete suhete arendamiseks koolis.

 

Koolitus algab oktoobris 2022. Täpsed kuupäevad on selgumisel.

Eesti keel
Vene keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. ​​Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Robootika ja MATIK vahendite kasutamine huviringe pakkuvas ettevõttes

Haridusteaduste instituut

Kursus aitab kujundada juhendajana oma valmisolekut ja oskusi jätkusuutlike ja tõenduspõhiste uute MATIK valdkonna õppemeetodite rakendamiseks huviringis ning õppija agentsust toetava õpiprotsessi loomiseks huviringis.

 

Koolitus toimub kevadel 2022.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine

Haridusteaduste instituut

koolitusel osalemine aitab mõista tervikliku õppimist toetava suhtlusruumi loomise eeldusi ning õppida rakendama selleks vajalikke sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskusi.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Meeskonnatöö koolieelses lasteasutuses

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine loob eeldused ühe õpetaja ja kahe assistendi koostööoskuste kujunemiseks; toetab osalejate suhtlemis- ja meeskonnatöö oskuste reflekteerimist õppe- ja kasvatustegevuse kontekstis.

 

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. ​​Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Supervisioon õpetaja töös

Haridusteaduste instituut

Koolitusel osalemine annab oskused esmärgistada ja mõtestada enda tegevust õpetajana, teadlikustada enda tugevusi ning osata ennast ja teisi inimesi jõustada.

Eesti keel
Koolitus on sihtgrupile tasuta. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Klassiõpetaja I kooliastmes

Haridusteaduste instituut

Koolituse eesmärgiks on toetada esmase valmiduse kujunemist tööks I kooliastmes erinevate vajaduste ja isiksuseomadustega õpilastega, pedagoogilis-psühholoogiliste ja ainedidaktika alaste pädevuste kujunemist, soodsa õpikeskkonna loomist ning valmisolekut enesearenguks ja pidevõppeks. 

Eesti keel
1820