Koolitused

Sorteeri

Arenguprogramm - Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine

Avatud akadeemia

-

Pakume organisatsioonide ja asutuste esindajatele võimalust oma teadmisi täiendada arenguprogrammis, mille eesmärk on vanemaealiste esindusorganisatsioonide koostöökogemuse ja -võimekusega võrgustiku loomine ning muutuste elluviimine

Eesti keel
638.00 = 10 moodulit kokku

Мотивация в спорте: как создать мотивирующую среду для достижения целей?

Loodus- ja terviseteaduste instituut

10.00 - 15.15

 

23.10.2020  Мотивация в спорте: как создать мотивирующую среду для достижения целей? 

Успех в спорте начинается с мотивации: это движущая сила спортсмена в те моменты, когда сложно, когда надо преодолевать препятствия, когда надо бороться.  

Vene keel
65 EUR

Riigiabi alused

Ühiskonnateaduste instituut

Koolitus annab ülevaate riigiabi reeglitest ning nende rakendamisest.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Lepitusmenetlus laste huvide kaitsel

Ühiskonnateaduste instituut

Koolitus annab ülevaate lepitusmenetluse läbiviimisest. Koolituse läbinu oskab näha õiguslikke probleeme lasteõiguste kaitseks toimuvas kohtumenetluses ning tunneb kohtupraktikas tõusetunud õiguslikke küsimusi ja teab lepitusmenetluse põhimõtteid.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Kuidas koolitada täiskasvanut?

Ühiskonnateaduste instituut

Koolitus tutvustab koolitaja tööd ning sellega kaasnevaid väljakutseid. Koolituse läbinu oskab kavandada koolitusi ning juhtida grupiprotsesse ja efektiivselt teadmiste omandamist.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Inimene kui bränd

Ühiskonnateaduste instituut

Koolitus annab ülevaate inimbrändi olemusest ja selle kujundamisest. Koolituse läbinu oskab analüüsida iseennast, leida üles oma tugevused ja oskab neid rakendada oma isiksuse arendamisel.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Eurotoetuste taotlemine: kuidas, millised ja kellele?

Ühiskonnateaduste instituut

Koolitus annab ülevaate eurotoetuste taotlemisest, Euroopa Liidu erinevatest fondidest ning reeglitest taotluste esitamisel. Koolituse läbinu mõistab Euroopa Liidu toetuse saamise, taotlemise ja andmise reegleid ning oskab neid rakendada.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Andmekaitse ja isikuandmete käitlemine

Ühiskonnateaduste instituut

Koolituse eesmärk on anda teadmisi isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete käitlemise peamistest printsiipidest, et paremini toime tulla töös vajaminevate isukuandmete käitlemise ning jagamisega kolmandatele osapooltele, saada ülevaade uuest isikuandmete kaitse üldmäärusest ja sellega kaasnevatest muudatustest.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Etikett ja eetiliste põhimõtete säilitamine töökohal

Ühiskonnateaduste instituut

Koolitus loob teadmised ametialase suhtlemise põhialustest, tutvustab suhtlemisstiile ja eetilisi tõekspidamisi. Koolituse läbinu teab ja oskab rakendada organisatsiooni suhtluse ja etiketi põhireegleid tööalastes suhtlusolukordades ning rollide vahel.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Alustame aabitsaga algusest

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on tutvuda praktiliselt aabitsaeelse ja aabitsa perioodi metoodiliste võtetega kuulamise, kõnelemise, lugemise ja kirjutamise õpetamiseks; osata näha ja kasutada eesti keele seoseid matemaatika, liikumise, muusika, kunsti- ja tööõpetusega.

 

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Õppetunni vaatlus ja tagasiside õpetajale

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on toetada õppealajuhatajate ja õpetajate ametialast arengut tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, et osata analüüsida õppetundi.

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Pädevuspõhine õpe ja õppimist toetav hindamine

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on toetada õpetaja ametialast arengut tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, õppida vastavalt sellele õpikeskkonda kujundama ja õppijat aktiviseerivaid õppemeetodeid rakendama; mõtestada koolitervikliku lähenemise

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Lugema ja kirjutama õpetamine alushariduses

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade lapsekesksetest kasvatuse põhimõtetest, sh lugema ja kirjutama õpetamisest alushariduse tasemel.

Koolituse õpiväljund:

Koolitusel osaleja:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Arengutreening liikluskoolituses

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on luua eeldused mootorsõidukijuhi õpetaja ametialaseks arenguks ja arengutreeningu psühholoogia (coaching psychology) rakendamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kujunemiseks.

 

Koolituse õpiväljund:

Koolitusel osaleja:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Milleks on hea CIECA - Road User Education projekt

Haapsalu kolledž

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade "CIECA - Road User Education" projektis liikmesriikidele antud soovitustest mootorsõidukijuhi koolituse arendamisel.

 

Koolituse õpiväljund:

Koolitusel osaleja:

Eesti keel
Vastavalt hinnapakkumisele

Kriisikommunikatsioon

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Soovid saada ülevaate kriisikommunikatsiooni toimimise põhimõtetest ja –võtetest? Koolitusel saad kogenud ajakirjaniku, pressiesindaja ning diplomaadi juhtimisel harjutada praktiliste ülesannete varal kriisiaegset kommunikatsiooni.

Eesti keel

Kõne ja hääle treening

Humanitaarteaduste instituut

Hääleprobleemid kimbutavad paljusid inimesi, kelle oluliseks töövahendiks on hääl. Kas me tunneme oma hääleaparaati? Kas me teame, kuidas oma häält optimaalselt kasutada ja hoida?

Eesti keel
Kokkuleppel

Kõne ja hääle treening

Humanitaarteaduste instituut

12.30 - 16.15

Hääleprobleemid kimbutavad paljusid inimesi, kelle oluliseks töövahendiks on hääl. Kas me tunneme oma hääleaparaati? Kas me teame, kuidas oma häält optimaalselt kasutada ja hoida?

Eesti keel
95