Koroonaviirus

Tulenevalt Eesti Vabariigi valitsuse korraldusest on ülikool alates laupäevast, 14. märtsist 2020 suletud. Loe, kuidas on edaspidi korraldatud õpe, teadus- ja administratiivtöö.

Õppetöö eriolukorra ajal Terviseamet Eriolukorrast riigis

Reisimine

 • Alates 12. märtsist 2020 on tühistatud kõik Tallinna Ülikooli töötajate töölähetused välisriikidesse. Erandjuhul võib rektor anda eriloa töötaja välisriiki töölähetusse saatmiseks, arvestades lähetuse prioriteetsust, vältimatust ning muid erandlikke asjaolusid. Tühistatud töölähetuste kulude osas on reisibürooga Reisiekspert suhtlemisel koordinaatoriks rektoraadi büroo (Kätlin Keinast, katlinke@tlu.ee). Uute planeeritavate töölähetuste puhul palume vältida kulutuste tegemist kuni teistsuguse korralduse tegemiseni.
 • Kõik alates 1.märtsist Eestisse välisreisilt saabunud ja saabujad viibivad kaks nädalat pärast reisi lõppu kodus ja tööle ei tule ning informeerivad reisist oma vahetut juhti.
 • Eraviisiliste välisreiside korral palume teavitada töötajal enda vahetut juhti ning viibida kaks nädalat pärast reisi toimumist kodus, leppides vahetu juhiga kokku tööülesannete täitmise nimetatud perioodil. Vahetu juht informeerib sellisest töötajast personaliosakonda.

 • Välisõppejõud peavad Eestisse saabumisest kahe nädala jooksul viibima ülikoolist eemal ning viima õppetööd läbi e-õppe vormis.
 • Ülikool soovitab kõigil töötajatel hoolega kaaluda kõigi välisreiside vältimatust. Võimalusel tuleks planeeritud reis tühistada, kuna reisimisel on suurem tõenäosus ise nakatuda. 

Töölähetuste tühistamine

Töölähetused, mis peaksid toimuma peale 01.05.2020, kuid perioodile planeeritud üritus tühistatakse või lükatakse edasi, siis tuleb reisi broneerijal võtta ühendust Reisieksperdiga reisi tühistamiseks või muutmiseks.

Oleme Reisieksperdiga kokku leppinud, et lähetusi tühistatakse ajalises järjekorras ehk kõige lähemad lähetused esimeses järjekorras. Sellega seoses palun teil edastada oma töötajatele järgnev info:

 • Kui teil ei ole tehtud WD-s töölähetuskorraldust, võtke palun ühendust Reisieksperdiga 5 päeva enne oma lähetuse toimumist. Palun ärge pöörduge nende poole hetkel lähetustega, mis peaksid aset leidma aprillis. Sama kehtib ka reiside kohta, mida olete planeerinud siia kutsutud külaliste jaoks.
 • Kui te olete teinud oma reisikulud ilma Reisieksperdita, palun suhelge otse vastavate ettevõtetega
 • Kui te ei ole saanud infot oma WD-s registreeritud töölähetuse kohta 5 päeva enne reisi toimumist, palun võtke ühendust Reisieksperdiga (vaadake palun enne WD-st, kas sinna pole infot lisatud)
 • Palun säilitage kogu kirjavahetus ning salvestage WD-sse oma lähetuskorralduse juurde
 • Lennupileteid ei tühistata koheselt, vaid enne reisi toimumist 
 • Majutusasutused antud olukorras ei pruugi juba ettemakstud broneeringu eest raha tagastada, iga juhtum on case-by-case

Palume mõistvat suhtumist, kui te ei saa kohe Reisieksperdilt oma lähetuse kohta tagasisidet. Ka nemad on praegu täielikult ülekoormatud ja teevad antud olukorras parima. Just seetõttu on neid oluline mitte koormata lähetustega, mis pidid toimuma alles paari nädala pärast. Küsimuste korral palun võtke julgelt ühendust rahvusvahelise koostöö juhi Kätlin Keinastiga kas emaili (katlin.keinast@tlu.ee) või telefoni (514 4265) teel. Palun jagage seda infot oma kolleegidega!

Õppetöö

 • Alates 14. märtsist viiakse Tallinna Ülikoolis õppetöö läbi e-õppe vormis. Kontaktõpe ei ole lubatud.
 • Täienduskoolitused lükatakse edasi ja registreerunuid teavitatakse uuest toimumise ajast. 
 • Õppejõud korraldab õppetöö ajutiselt ümber, kasutades tehnoloogilisi vahendeid ja teavitab registreerunud üliõpilasi ümberkorraldustest hiljemalt 16.03.2020.
 • Hiljemalt 23.03.2020 kohandab ja avalikustab õppejõud kursuseprogrammi.
 • Õppeainete osas, mida ei ole võimalik e-õppele üle viia, annab edasisi juhiseid õppejõud.
 • Õppejõud määrab ja avalikustab üliõpilastega suuliseks suhtlemiseks kontaktvahendid (telefon, skype, zoom jne) ja nö kõnetunni ajad.
 • Üliõpilasel, kellel on raskusi tehnoloogiliste vahendite kasutamisel, on kohustus sellest õppejõudu teavitada. 
 • Võimalusel lähtub õppejõud e-õppe korraldamisel tunniplaani järgsest ajakavast.
 • Üliõpilastel soovitatakse iseseisvate tööde, sh meeskonnatööde korraldamisel kasutada tehnoloogilisi vahendeid ja vältida meeskondade füüsilisi kohtumisi.  Võimalused e-vahendite kasutamiseks
 • Üliõpilased suhtlevad ülikooli töötajatega telefoni, e-posti või muul kättesaadava digivahendi kaudu.
 • Välisõppes viibival või välisõppesse siirduvad üliõpilasel, kes soovib välisõpet katkestada või tühistada, pöörduda välisõppe peaspetsialist Nele Dobrõši poole (+372 6409 136). 
 • Raamatukogu on suletud, kasutada on võimalik elektroonilisi materjale.
 • Õppetöö ümberkorraldamine lahendatakse vastavalt kujunenud olukorrale. 
 • Palume kõikidel ülikooli liikmetel, kelle enesetunne on halb, püsida kodus.
 • Üliõpilased, kes saabuvad riskipiirkonnast ja on majutatud üliõpilaselamutesse, jäävad üliõpilaselamusse ning teavitavad oma saabumisest viivitamatult maja juhatajat või saadavad e-kirja: dormitorium@tlu.ee.
 • Ülikool sulgeb kõik spordisaalid.

Töökorraldus

 • Töötajad jätkavad tööülesannete täitmist. Kokkuleppel vahetu juhiga võib töötaja täita tööülesandeid ka kaugtööna, kui töö iseloom seda võimaldab. Kaugtöö tegemisel lepivad vahetu juht ja töötaja kokku, milliseid ülesandeid töötaja täidab kaugtööna, milline on tööajakorraldus, kuidas toimub suhtlus juhi ja kolleegidega jms.
 • Tööülesannete täitmisel ülikooli ruumides arvestatakse järgmist: tööle on oodatud töötajad, kellel endal ja kelle pereliikmetel ei ole ilmnenud haigustunnuseid; tööl viibides järgitakse soovitatud hügieeninõudeid; kokkulepitud kohtumised ja koosolekud toimuvad tavapäraselt, kui korraldaja neid ei tühista; kui töötajal ei ole võimalik ülikooli töö ümberkorralduste tõttu jätkata tööülesannete täitmist, jätkatakse talle töötasu maksmist töölt eemalviibimise ajal.
 • Ülikool soovitab jääda koju kõigil töötajatel, kellel avalduvad hingamisteede nakkuste sümptomid (köha, nohu, kurguvalu, palavik jm) või kes on/või võivad olla kokku puutunud viiruskandjatega.
 • Kõik ülikooli üksused peavad omama valmisolekut töö korraldamiseks kaugtööna. 

TUTVU KAUGTÖÖ JUHENDIGA

Ülikooli linnak

 • Ülikooli töötajad pääsevad linnakusse ainult Mare maja kaudu.
 • Ilma erakorralise põhjuseta üliõpilased linnakus ei viibi.
 • Raamatukogu, õpikeskus, arvutiklassid, laborid, stuudiod, auditooriumid ja puhkealad on üliõpilastele suletud.
 • Spordisaalid on suletud. Nais- ja meeskondade trenne ega võistlusi ei toimu.
 • Ülikooli ruumides ei toimu alates 14. märtsist üritusi (sh konverentsid, seminarid, koolitused, kultuurikollektiivide proovid jne).
 • Mare ja Terra maja söögikohad on avatud 9-14, teised kohad on suletud.

Nõuded Tallinna Ülikooli ühiselamutes

Seoses eriolukorra kehtestamisega viirushaiguse leviku ohjeldamiseks tuleb üliõpilaselamute elanikel täita järgmisi nõudeid:

 • Riskipiirkondadest www.terviseamet.ee/riskipiirkonnad saabunud üliõpilased peavad jääma üliõpilaselamusse ning andma endast viivitamatult teada maja juhatajale või meilile dormitorium@tlu.ee.
 • Haigestumise kahtluse korral on soovitatav mitte pöörduda erakorralise meditsiini osakonda (EMO), sest nii võidakse ohustada teisi. End haigena tundes tuleb püsida oma ruumides ja helistada perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220 (kui viibid välismaal, saad helistada +372 634 6630). Haigestumisest tuleb teatada ka dormitorium@tlu.ee.
 • Loobuma peab kogunemistest ning tihedast suhtlusest kaaselanikega. Haigestunud inimesest on soovitav hoida vähemalt kahe meetri kaugusele.
 • Suurt tähelepanu tuleb pöörata hügieeninõuetele, eelkõige käte hoolikale ja regulaarsele pesemisele. Soovitav on majja sisenemisel desinfitseerida käed selleks paigaldatud dosaatorite juures.

Üliõpilaskond

Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond otsustas kontori ajutiselt sulgeda. Tegemist on ennetusmeetmega.

 • Seoses kontori sulgemisega ei saa kontoris tellida ega kätte saada ka ISIC kaarte.
 • Edasi lükkub volikogu hääletamine, sest sedelhääletuse toimumine pole turvakaalutlustel võimalik. Tõenäoliselt toimub hääletamine aprilli alguses.
 • Sõrmuste tellimine on võimalik ainult meili kaudu, kuid oma sõrmuse suuruses peab olema kindel.

Küsimuste korral pöördu isic@esindus.ee

Piisknakkuste ennetusmeetmed

Palume kõigil ülikooli liikmetel võtta südameasjaks jälgida piisknakkuse ennetusmeetmeid.
Allikad: Terviseamet, Sander Poks, erakorralise meditsiini arst

1. Hoia distantsi!

 • Viiruse ülekandumiseks inimeselt inimesele on vajalik lähikontakt. Võimalusel väldi rahvarikkaid kogunemisi – rahvaüritused, kino, teater, külla minekud, ühistrennid, terviseklubid. Uuri, kas saad ajutiselt töötada kodust. Vältimatud väljas käimised (näiteks koju söögi ostmine) tee võimalusel väljaspool tipptunde. Väljas viibides ürita hoida teiste inimestega distantsi ~1,5-2 m. Väldi ühistransporti, lifte, muid olukordi, kus lähikokkupuude teiste inimestega on paratamatu.
 • Kui sind on pandud kodusesse karantiini (oled kokku puutunud koroonahaigega või tulnud reisilt riskipiirkonnast) on eelpool toodud soovituste järgimine sinu jaoks eriti tähtis. Väldi kodust väljumist igal võimalusel – söögi tellimisel kasuta toidukullerit (palu võimalusel toit ukse taha jätta, kasuta vastuvõtmisel maski vms) või lase tuttaval mõne päeva varu ukse taha ära tuua. Ära kutsu kedagi külla. Suhtle inimestega telefoni ja interneti vahendusel.
 • Kui oled tulnud võimalikust riskipiirkonnast on mõistlik ennast esialgu isoleerida ka juhul, kui keegi pole sulle vastavat soovitust andnud. Kui sul riskipiirkonnast naastes viirusega sobivad tervisekaebused või oled kokku puutunud teada oleva koroonahaigega, siis on näidustatud ka sinu testimine. Esialgu konsulteeri sellisel juhul perearsti nõuandetelefonil numbril 1220. Testist olenemata vajad esialgu ikkagi isolatsiooni.

2. Jälgi hügieeni!

 • Pese käsi vee ja seebiga vähemalt 20 sekundi jooksul pärast kodust väljas käimist, nuuskamist, köhimist, aevastamist, teiste haigustunnustega inimestega kokkupuudet. Olukordades, kus kätepesu pole võimalik, võid selle asemel kasutada kätele mõeldud desinfitseerimisvahendit. Väldi käega näo puudutamist, vajadusel pese enne seda käsi. Käte kuivatamiseks kasuta paberrätikut või automaatkuivatit.
 • Jälgi hingamisteede hügieeni! Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Kui sul salvrätikut ei ole, kasuta oma varrukat, mitte paljast kätt. Peale salvrätiku kasutamist, viska see kohe prügikasti ja puhasta käed.
 • Väldi silmade, nina ja suu katsumist, et viirus sinule edasi ei kanduks. Sinu käed puutuvad avalikes kohtades kokku mitmete pindadega, mis võivad olla hiljuti viiruste poolt saastatud.
 • Tuuluta ruume regulaarselt, soovitavalt igas tunnis 10 minutit. 

3. Valmistu ette!

 • Epideemia ajal võivad haiglad olla üle koormatud. Tee kõik endast olenev, et sa ei peaks sinna sattuma. Kui sul on kroonilisi haigusi, siis veendu, et sul jätkub lähimaks ajaks piisavalt ravimeid ja võta neid korralikult vastavalt oma raviskeemile. Maanda oma igapäevaelus terviseriske. Väldi olukordi, millega võib kaasneda erakorraline trauma/terviserike, näiteks alkoholi liigtarvitamine, töötades kaitsevahendite mittekasutamine, ohtlikud sõiduvõtted jms. Tee endale selgeks lihtsamad esmaabivõtted ja täienda oma koduapteeki. Epideemiaga ei kaasne suure tõenäosusega probleeme toidu/vee kättesaadavusega nii, et nende varumisel lähtu tervest mõistusest. Mõne päeva varu on mõistlik, kogu poe tühjaks ostmine mitte. Maskide roll väljaspool kindlat haigestumist on väike ja arvestades nende piiratud varu on need mõistlikum tervisehoiusüsteemile jätta. Maski võiks kasutada nakkustunnustega inimene, kes elab koos teiste inimestega. Ka sellisel juhul tagab maskist parema kaitse lähikokkupuute vältimine ja ruumi tuulutamine. Arvestades võimalikku vajadust viita palju aega koduseinte vahel on mõistlik planeerida selle sisustamiseks sobivaid tegevusi – näiteks lauamängud, raamatud, muusika, filmid jms.
 • Koroonaviirus ohustab enim vanemas eas ja kaasuvate haigustega inimesi. Nende kaitsmiseks on mõistlik hetkel ära jätta kõik välditavad külastused, nii koju külla minekud kui ka hooldekodu või haigla külastamised. See ei tähenda, et neid peaks unarusse jätma. Hoidke tuttavatega kontakti telefoni teel, kui appi on ikka vaja minna, siis tuleb seda teha. Sellisel juhul aga jälgida hoolikalt hügieenireegleid, võimalusel hoida distantsi.

Juhis käitumiseks nakatumise kahtluse korral

 • COVID-19 kahtlustatakse patsiendil, kellel on äge respiratoorne nakkus (esineb vähemalt üks järgmistest sümptomitest: köha, palavik, hingamisraskus) ja/või kes oli 14 päeva enne sümptomite ilmnemist lähikokkupuutes COVID-19 nakatunuga või viibis COVID-19 riskipiirkonnas.

 • Kui inimene kahtlustab, et on nakatunud COVID-19-sse, siis tuleb helistada oma perearstile. Perearst hindab patsiendi anamneesi ning vajadusel korraldab haige hospitaliseerimise kiirabiga. 
 • Kui perearsti ei ole võimalik kätte saada, siis helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.
 • Ära mine perearstikeskusesse, nii oled potentsiaalne koroonaviiruse levitaja.
 • Raskes seisus haigestunul tuleks kutsuda kiirabi 112. Sealjuures teavitada tervishoiutöötajat COVID-19 riskipiirkonnas viibimisest ja/või COVID-19 nakatunuga kokkupuutest.
 • Kindlasti ei tohi pöörduda otse EMO-sse ega lastehaiglasse.
 • Kui sa ootad parajasti koroonaviiruse proovi tulemusi või su analüüs osutus positiivseks, tuleb sul nakkushaiguse edasise leviku tõkestamiseks püsida kodus.

Juhis olukorraks, kui on tuvastatud Tallinna Ülikooli üliõpilase või töötaja nakatumine koroonaviirusesse

 • Nakatanud töötaja teavitab viivitamatult otsest juhti ja informeerib teda kokkupuutest teiste töötajatega.
 • Juhul kui nakatanul on kokkupuuteid oma üksuse sees, siis informeerib üksuse juht kõiki ohustatuid.
 • Juhul kui nakatanul on kokkupuuteid ka teiste üksuste inimestega, siis informeerib üksuse juht personali osakonda ja personaliosakond informeerib ohustatuid.
 • Nakatunud ühiselamuelanik teavitab haigestumisest viivitamatult majajuhatajat.

Jälgi infot!

 • Palume töötajatel ja tudengitel pidevalt jälgida ning järgida Terviseameti juhiseid seoses viirushaiguse COVID-19 levikuga. Riskihinnangute muutumisel edastab ülikool jooksvalt värsket teavet ja juhiseid. 
 • Koroonaviiruse haigus COVID-19 iseloomustus ja korduma kippuvad küsimused koos vastustega on Terviseameti kodulehel 
 • Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakond jälgib pidevalt Terviseametist laekuvat teavet ning edastab selle operatiivselt ülikooli sise- ja väliskanalite kaudu meie liikmeskonnale.

Kuidas tulla toime stressiga?

Pineval ajal on oluline säilitada rahulik meel ning vältida stressi. Kuidas seda teha?

Vaata siit ... ja siit

Vajalikud kontaktid

Ametlikud kontaktisikud

Reilika Muuli, töötervise spetsialist
Tel.6409 211
E-post: reilika.muuli@tlu.ee

Eveli Ojamäe-Veider, personalijuht (töökorralduslikud küsimused)
Tel. 640 9210
E-post: eveli.ojamae-veider@tlu.ee

Helen Joost, õppeosakonna juhataja (õppekorralduslikud küsimused)
Tel. 6409 130
E-post: helen.joost@tlu.ee

Kätlin Keinast, rektoraadi büroo juhataja (lähetustega seotud küsimused)
Tel. 51 44 265
E-post: katlin.keinast@tlu.ee

Toomas Henk, MTÜ Dormatorium juhatuse liige
Tel. 501 5903
E-post: toomas.henk@tlu.ee

Lisainfo õppetöö teemadel: instituudi õppenõustajad

Turundus- ja kommunikatsiooniosakond
Üldkontaktid: pr@tlu.ee, 6409 120
Töötajate kontaktid

Ametlikud kõneisikud

Tiit Land, rektor
Tel. 6409 100
E-post: tiit.land@tlu.ee

Helen Sooväli-Sepping, jätkusuutlikkuse prorektor, Covid-19 ennetuskomisjoni juht TLÜ-s
Tel. 6409 466
E-post: helen.soovali-sepping@tlu.ee

Priit Reiska, õppeprorektor
Tel. 6409 104
E-post: priit.reiska@tlu.ee

Sulev Oll, kommunikatsioonijuht
Tel. 6409 142
E-post: sulev.oll@tlu.ee

Ühiselamute majajuhatajad

Karu 17 
Ella Simonova
Tel: 53 018 311
E-post: ella.simonova@dormitorium.ee
 
Räägu 49A 
Lemmi Linna
Tel: 56 892 302
E-post: lemmil@tlu.ee
 
Västriku 8 
Piret Gehrke
Tel: 56 296 776
E-post: piret.gehrke@gmail.com
 
MTÜ Dormatorium üldkontakt: dormatorium@tlu.ee