Ülikooli teated

In Memoriam: Valdo Liblik (15.12.1941 – 7.09.2019)

Meie hulgast on lahkunud Valdo Liblik. 

In Memoriam

Valdo sündis 15. detsembril 1941. aastal Tapal, kus käis koolis ning lõpetas 1961. aastal Tapa 1. keskkooli. Astus edukalt Tallinna Polütehnilisse Instituuti keemia-mäeteaduskonda, mille lõpetas 1966. aastal. Valdo Liblik jätkas õpinguid Leningradi tehnoloogiainstituudis ja  kaitses 1979. aastal tehnikakandidaadi väitekirja põlevkivitolmu ja -gaaside ja vedelproduktide tule- ning plahvatusohtlikkusest. 

Aastatel 1970–1990 töötas teadurina Põlevkivi teadusliku uurimise instituudis Kohtla-Järvel. 

Kui 1990. aastal loodi tollase Põlevkivi Instituudi ja Skotshinski Mäendusinstituudi baasil Eesti Teaduste Akadeemia Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi koosseisu Kirde-Eesti osakond, asus sinna tööle ka Valdo. Osakond loodi taasiseseisvunud Eesti Kirde-Eesti keskkonnaprobleeme silmas pidades ning üheks eesmärgiks oli ka eestikeelse ja -meelse meeskonna loomine. Algusaegadel töötas seal ligi 15 töötajat, peamiselt TPI lõpetanud keemikud ja mäeinsenerid, kes olid hästi teadlikud Kirde-Eesti keskkonnaprobleemidest ning omasid kõrget teaduskvalifikatsiooni. 

Alates 1994. aasta jaanuarist asus Ökoloogia Instituudi (hiljem nimega Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskus) vastavat osakonda juhtima Valdo Liblik, töötades seal kuni viimase päevani. Osakonna algusaegadel oli peamine suund akadeemilise teaduse edasiarendamisele, mille tunnustuseks oli ka 1995. aastal saadud Eesti teaduspreemia Kirde-Eesti keskkonnaprobleemide uurimisele pühendatud monograafilise uurimistöö eest. Töö üheks autoriks oli ka Valdo. 

Algselt nii baasteaduse kui rakendusuuringutega tegelenud osakond keskendus viimastel aastatel peaasjalikult teadmusteenuse pakkumisele erasektorile. Klientideks on olnud suurettevõtted Eesti Põlevkivi, VKG ja paljud teised üle Eesti, alates Narvast kuni Valgani. 

Valdo Liblik on alates 2007. aastast võitnud viiel korral Tallinna Ülikooli kõige ettevõtlikuma teadlase tiitli. Ta oli missioonitundega teadlane, kes on alati hea seisnud oma kodukandi, Ida-Virumaa, keskkonnaprobleemide lahendamise ja piirkonna keskkonnateadlikkuse edendamise eest. Nagu ta ise ühes oma viimastest intervjuudest on oma töö kohta kodumaakonna hüvanguks öelnud: "Ma ei kujuta ette, et peaksin kusagil mujal töötama. Ida-Virumaa on ilus ja kena koht elamiseks, töötamiseks ja puhkamiseks. Tunnen, et olen saanud oma teadmisi kõige paremini rakendada just siin."

Valdo Liblik lahkus meie hulgast 7. septembril 2019.

Kolleegid ökoloogia keskusest.