Avalik loeng

KNT teadusseminar „Eestlaste identiteedi konstrueerimine"

2. veebruaril kell 9.00 toimub TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse (KNT) teadusseminaride sarja kevadhooaja esimene seminar. Seminari teemaks on „Eestlaste identiteedi konstrueerimine" ning esinejaks on Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi üldpsühholoogia dotsent Katrin Kullasepp. TLÜ KNT teadusseminarid toimuvad regulaarselt üle nädala kolmapäeviti kell 9.00-10.00.

Loodus- ja terviseteaduste instituut

02.02.2022 kell 09.00 - 10.00

KNT teadusseminaride sari

 

Registreerige end KNT teadusseminaride sarja kuulama.


Selleks, et sündmusele registreerida töötleb Tallinna Ülikooli (vastutav töötleja, lti@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid:

KNT teadusseminari loengusari

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Tule kuula 2. veebruaril kell 9.00 TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse teadusseminari „Eestlaste identiteedi konstrueerimine". Esinejaks on LTI üldpsühholoogia dotsent Katrin Kullasepp.

Tegemist on virtuaalse seminariga ning kuulama on oodatud kõik huvilised!

Teemast

Globaliseeruvas maailmas, mida iseloomustab ühtlasi teadlikkus teistsugustest, meist ja nendest, on identiteedi konstrueerimine aktuaalne küsimus. Rahvuslik identiteet on üks teemadest, mis köidab teadlaste tähelepanu, kes on huvitatud keskkonna-indiviidi suhete komplekssusest nii intra- kui interpersonaalsel tasandil. Seminaris käsitletakse rahvuslikku identiteeti kui piiri konstrueerimise nähtust eestlase identiteedi näitel ning läbi kultuuripsühholoogia prisma. Lähtutakse seisukohast, et identiteedi kujunemine on protsess, millega kaasneb üheaegselt mitte-mina, mitte-meie, mitte-X määratlemine. Seminaris tutvustatakse eestlaste kogemusi, mis peegeldavad isiklikku suhestumist rahvusgrupiga ning arutletakse rahvusliku identiteedi dünaamika teemadel.

Vaata KNT tippkeskuse seminaride kavawww.tlu.ee/knt-teadusseminarid

Esinejast lähemalt

Katrin Kullasepp (PhD psühholoogias) on töötanud Tallinna Ülikoolis 20 aastat ning viinud läbi mõjustamispsühholoogia, suhtlemispsühholoogia ja sotsiaalpsühholoogia valdkonda kuuluvatel teemadel kursuseid (sh juhi ja grupi suhete dünaamika, stress ja stressiga toimetulek). Viinud läbi täiendkoolitusi suhtlemise  ja stressi teemadel. Koostanud üldhariduskoolidele õppematerjale, sh sotsiaalpsühholoogilistel teemadel. Katrin Kullasepa uurimise ja õpetamise valdkond on suhtlemispsühholoogia ja identiteedi kujunemine.

Kus saab seminari kuulata?

Seminari saab kuulata otseülekandena 2. veebruaril 9.00-10.00 meie TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi Facebooki lehelt https://www.facebook.com/TLULTI

NB: Seminari osalemise Zoomi link ning täiendav info saadetakse registreerijatele 2 päeva enne seminari algust (esmaspäeval). Kes registreerib end hiljem, saab kasutada võimalust ning jälgida seminari ülekannet TLÜ loodus- ja terviseteaduste Facebooki lehelt.

Kas seminari saab järelvaadata?

Jah (kuni järgmise seminarini). Kui te ei saa otseülekandel osaleda, siis salvestust saab Facebookis vaadata kuni järgmise KNT seminari alguseni.

Vaata kava: www.tlu.ee/knt-teadusseminarid


Lisainfo: emallene@tlu.ee ja kristjan.kask@tlu.ee