Avalik loeng

KNT teadusseminar „Laste areng läbi põhikooli - üldised trendid ei seleta kõike“

31. märtsil kell 9.00 toimub TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse (KNT) teadusseminaride sarja viies seminar. Seminari teemaks on „Laste areng läbi põhikooli - üldised trendid ei seleta kõike“ ning esinejateks on Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi koolipsühholoogia professor Eve Kikas ja Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi nooremteadur ja käitumisteaduste andmeanalüüsi lektor Kaja Mädamürk. TLÜ KNT teadusseminarid toimuvad regulaarselt üle nädala kolmapäeviti kell 9.00-10.00.

Loodus- ja terviseteaduste instituut

31.03.2021 kell 09.00 - 10.00

KNT teadusseminaride sari

 

Registreerige end KNT teadusseminaride sarja kuulama.


Selleks, et sündmusele registreerida töötleb Tallinna Ülikooli (vastutav töötleja, lti@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid:

KNT teadusseminari loengusari

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Tule kuula 31. märtsil kell 9.00 TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse teadusseminari „Laste areng läbi põhikooli - üldised trendid ei seleta kõike“. Esinejateks on Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi koolipsühholoogia professor Eve Kikas ja Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi nooremteadur ja käitumisteaduste andmeanalüüsi lektor Kaja Mädamürk.

Tegemist on virtuaalse seminariga ning kuulama on oodatud kõik huvilised!

Teemast

Tutvustatakse pikaajalise projekti "Lasteaiast kooli" tausta ja põhikooli tulemusi. Keskendutakse matemaatika ja õpistrateegiate arengule. Tuuakse näiteid tunnuse- ja indiviidikesksetest analüüsidest.

Esinejatest lähemalt

Eve Kikas on Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi koolipsühholoogia professor. Rahvusvaheliselt tunnustatud koolipsühholoogia valdkonna liider, kes on panustanud nii akadeemilisse kui rakendusvaldkonda. Eve Kikase teadustöid tsiteeritakse pea 250 korda aastas. Välja andnud toimetaja ja autorina eestikeelseid koolipsühholoogia valdkonna raamatuid, mis on kasutusel õpetajate koolitamisel ülikoolides ja õpetajate täienduskoolitustel. Eve Kika on Eesti Vabariigi presidendilt saanud Valgetähe IV klassi teenetemärgi. 

Kaja Mädamürk on Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi nooremteadur ja käitumisteaduste andmeanalüüsi lektor. Kaja Mädamürgi 2018. aastal kaitstud doktoritöö „Matemaatikaoskuste arenguprofiilid seoses kognitiivsete ja motivatsiooniliste näitajatega“ juhendajad olid professor Eve Kikas Tallinna ülikoolist ja dotsent Anu Palu Tartu ülikoolist.

Vaata KNT tippkeskuse seminaride kavawww.tlu.ee/knt-teadusseminarid

Kus saab seminari kuulata?

Seminari saab kuulata otseülekandena 31. märtsil 9.00-10.00 meie TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi Facebooki lehelt https://www.facebook.com/TLULTI

NB: Seminari osalemise Zoomi link ning täiendav info saadetakse registreerijatele 2 päeva enne seminari algust (esmaspäeval). Kes registreerib end hiljem, saab kasutada võimalust ning jälgida seminari ülekannet TLÜ loodus- ja terviseteaduste Facebooki lehelt.

Kas seminari saab järelvaadata?

Jah (kuni järgmise seminarini). Kui te ei saa otseülekandel osaleda, siis salvestust saab Facebookis vaadata kuni järgmise KNT seminari alguseni.

Vaata kava: www.tlu.ee/knt-teadusseminarid


Lisainfo: signe.pikk@tlu.ee ja kristjan.kask@tlu.ee