Konverents

Kolmas rahvusvaheline nägemistaju konverents VisPEP 2021

Tallinna Ülikoolis toimub 12. ja 13. novembril veebipõhine kahepäevane konverents, mis keskendub nägemistaju uuringutele.

Loodus- ja terviseteaduste instituut

-

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Konverents VisPEP 2021 toimub Tallinna Ülikooli, Läti Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koostöös. Konverentsi põhiline eesmärk on nägemistaju erinevate spetsialistide koostöö ja omavahelise kommunikatsiooni suurendamine. Konverentsil keskendutakse nii nägemistajule, nägemise füsioloogiale kui ka keskkondlikele mõjudele nägemisteravuses. Konverentsi raames toimub neli plenaarettekannet, kaks suuliste ettekannete sessiooni ning ka posterettekannete sessioon. Konverentsi plenaarettekandeid teevad teadlased Suurbritanniast, Ameerika Ühendriikidest ja Eestist. Konverentsi raames ilmub ka eelretsenseeritud teadusajakirja erinumber.

Konverentsile registreerumine on avatud, konverentsi esialgne päevakava asub siin. Tallinna Ülikooli poolne koordinaator on õiguspsühholoogia dotsent Kristjan Kask.