Avalik loeng

Ökoloogia keskuse seminar: Jüri Kamenik „Äärmuslikud sademed Eestis“

Ökoloogia keskuse reedene seminar „Äärmuslikud sademed Eestis“, 4. oktoobril kell 9.00, M523.

Loodus- ja terviseteaduste instituut

04.10.2019 kell 09:00 - 10:00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Sel reedel, 4. oktoobril algusega 09.00 räägib Ökoloogia keskuse teadusseminaril (M523) Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi klimatoloogia ja meteoroloogia lektor Jüri Kamenik oma doktoritööst „Äärmuslikud sademed Eestis“.

Ettekande tutvustus:
Globaalne kliimamuutus selle kõikides aspektides on klimatoloogias keskseks uurimisprobleemiks olnud juba aastakümneid. See temaatika hõlmab väga palju uurimisteemasid alates mineviku kliimamuutuste rekonstruktsioonidest kuni tuleviku kliima modelleerimiseni kasutades nii globaalseid kui ka regionaalseid kliimamudeleid. Kui varasemates uuringutes vaadeldi põhiliselt kliima muutusi kliimaelementide keskmiste muutuste kaudu, siis tänapäeval on peamisse uurimisfookusesse tõusnud kliima ekstreemumid ja võimalikud muutused nende tugevuses ja esinemissageduses. See on ka igati arusaadav.

Ei elusloodus ega inimühiskond reageeri kuigivõrd kliima soojenemisega seotud muutustega keskmistes näitajates, näiteks keskmises õhutemperatuuris ja sademete hulgas, vaid need on kõige enam mõjutatud ikkagi muutustest ekstreemumites. Äärmuslikud ilmanähtused, tugevad vihmasajud ja põuad, kuumalained ja külmalained, võimsad tormid ja üleujutused on need tegurid, mille tugevuse ja esinemissageduse võimalikud muutused kliima soojenedes ohustavad kõige enam inimtegevust. Just ekstreemsete ilmanähtuste poolt põhjustatud kahju vastu seismiseks kavandavad riigid kohanemisstrateegiaid.

Kahjuks on Eesti kliima suhteliselt hea uurituse juures jäänud ekstreemumite klimatoloogia täiesti läbi analüüsimata. On vaid mõned tööd, näiteks raamat Eesti ilmariskidest 2008. aastast, kuid see on eelkõige kirjeldav teatmematerjal, mis ei sisalda põhjalikumat kvantitatiivset analüüsi.

Käesolev uurimisprojekt on võtnud endale ambitsioonika ülesande kõrvaldada see teadmiste tühik ning läbi uurida peamiste kliimaelementide ekstreemumite tugevus ja esinemissagedus ning hinnata nende võimalikke muutusi kliimamuutuse tingimustes kuni käesoleva sajandi lõpuni, lähtudes globaalsete kliimamudelite projektsioonidest Eesti jaoks.

Doktoritöös keskendutakse sademete ekstreemumite ajalist ja ruumilist muutlikkust Eestis aastatel 1966-2018. Kasutatakse Riigi Ilmateenistuse jaamades mõõdetud ööpäevaseid sademete andmeid, mis on kogutud aastatel 1966-2005. Mõõtmised on tehtud käsitsi, kasutades Tretjakovi tüüpi sadememõõtureid. Analüüsitakse nii lihtsamaid sademete ekstreemindekseid (nt aasta maksimaalne sademesumma, suurte sademete osakaal kogusademetes, pikim sademetega periood päevades jne), kui ka ekstreemväärtuste teooriat kasutades saadud eriti harva esinevate sündmuste intensiivsusi ning sagedusi (nt kord 2, 5, 10 ja 20 aasta vältel esinevate sademesummade väärtused aga ka 20 mm, 50 mm, 100 mm ööpäevaste sademete esinemise korduvusperioodid).

 

Seminar on avatud kõigile huvilistele.

Ökoloogia keskuse seminare on võimalik jälgida ka otse keskuse Facebooki lehel.