Avalik loeng

Tervise ja liikumise ülikooli loeng: "Elukestev õpe - võimalus või väljakutse"

Tule kuulama loengut elukestva õppe võimalustest ja inimesest kui elukestvast õppijast. 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

22.10.2019 kell 17.00 - 18.30

TERVISE JA LIIKUMISE ÜLIKOOL sügis 2019

 

Tule osale TERVISE JA LIIKUMISE ÜLIKOOLI 2019 sügis hooaja loengusarjas! LOENGUD TOIMUVAD teisipäeviti 17.00-18.30, Tallinna Ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones, ruum 406. Ühe loengu OSAVÕTUTASU on 2 eurot. Tasumine kohapeal ja sularahas.

Täiendav info: karin.rohi@tlu.ee.


Selleks, et sündmusele registreerida töötleb Tallinna Ülikooli (vastutav töötleja: karin.rohi@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid:

TERVISE JA LIIKUMISE ÜLIKOOL sügis 2019

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Tule kuulama 22. oktoobril loengut “Elukestev õpe - võimalus või väljakutse“. „Elukestev õpe“ on tänast ühiskonda iseloomustav ja kirjeldav sõnapaar, mis koondab endas olulise idee – inimene on õppiv ja arenev igas vanuses, tema anded, teadmised ja oskused kohanduvad koos muutustega ühiskonnas ja vajadustega selles ühiskonnas hakkama saada. Sellest tulenevalt on elukestvas õppes võimalusi, mis õppivat inimest toetavad, aga ka väljakutseid, kuidas elukestvalt õpitut rakendada ja kas ühiskond meilt seda alati ootab. Loengu keskmes on õppiv inimene oma annete, võimete ja oskustega. Käsitletakse elukestva õppe põhimõtteid ja võimalusi, arutledes samas väljakutsete üle, mis elukestvas õppes osalejatel ette võivad tulla.

Lektorist: Halliki Põlda on Tallinna Ülikooli elukestva õppe lektor, keeleteadlane ja andragoog. Oma doktoriõppes on Halliki uurinud andekuse fenomeni konstrueerimist avalikus kommunikatsioonis, milles uuris, kuidas mõeldakse, räägitakse ning kirjutatakse andekusest, seda nii teadus- kui ka üldkeeles.

“Tervise ja liikumise Ülikooli” sarja loeng toimub Tallinna Ülikooli Räägu 49 Tallinna õppehoones. Loeng algab kell 17.00 ja pikkus on ca 1,5 tundi, osavõtutasu on 2€ (maksmine koha peal ja sularahas).

REGISTREERI SIIN: tlu.ee/terviseliikumise 

Täiendav info: karin.rohi@tlu.ee või telefonil: +372 53467581


Loengusarja toetab: TALLINN LIIGUB

Me ei lakka liikumast seetõttu, et vananeme, vaid vananeme seetõttu, et lakkame liikumast!

logoTallinn Liigub logo