ETIS Käimas oleva projekti nimetus Algus Lõpp Projekti ülikoolipoolsed liikmed Finantseerijapoolne rahastamine
TF3818 Laste areng lasteaiast ellu: järeluuring 01.01.2019 31.12.2021 Eve Kikas 40 000,00 EUR
TF519 Inimese ja looduse mõju urbaniseeruvas maailmas: keskkonna käitumise uurimisrühma ja võrgustiku loomine Tallinna Ülikoolis 01.01.2019 31.08.2021 Helen Sooväli-Sepping 32 000,00 EUR
F1718 Tallinna Ülikooli ja erasektori vahelise koostöö edendamine molekulaarteaduste valdkonnas 01.09.2018 31.08.2021 Rando Tuvikene 30 000,00 EUR
TF1918 (TLÜ uuringufondi nõukogu 18.04.2018 otsus nr 7.1-17/3 ) STARTS@TLU - Kunstide, loodusteaduste, tehnoloogia ja ühiskonna partnerluse uuringuprogramm: uued disaini ja arendustegevuse käsitlused laboriväliste uuringute kaudu 01.07.2018 01.07.2021 Peeter Normak 75 000,00 EUR
TF319 Noorte psühhosotsiaalsete kompetentside arendamisele ja arengukeskkondade kvaliteedi toetamisele suunatud doktoritöö raames tehtava rahvusvahelise koostöö toetus 01.09.2018 30.06.2021 Kristel Kiens 2 800,00 EUR
TRU16133 (LIFE15 CCM/DE/000138 ) Põhja-Euroopa madaliku soode taastamisega CO2 emissiooni vähendamine 01.07.2016 30.06.2021 Mati Ilomets 808 924,00 EUR
TRU19177 Eesti jalgrattakoondiste sportlaste funktsionaalse ja erialase võimekuse hindamine ja jälgimine Tokyo olümpiamängudele kvalifitseerumise ja tiitlivõistlusteks ettevalmistuse perioodil 19.09.2019 10.06.2021 Indrek Rannama 10 000,00 EUR
TÕA18096 Digitaalse toega õppevahendite loomine kodunduse tundideks 15.10.2018 14.04.2021 Jaana Taar 27 686,00 EUR
TKA19127A Õpi-, enesemääratlus- ja suhtluspädevuse elektroonse hindamislahenduse väljatöötamine põhikooli III kooliastmele 01.08.2019 28.02.2021 Eve Kikas 100 000,00 EUR
TÕA19106 Jätkusuutlikud linnad Põhjamaade-Baltikumi regioonis. 01.10.2019 31.12.2020 Helen Sooväli-Sepping 25 705,00 EUR
PUT1406 Funktsionaalsed polüsahhariidid merevetikatest 01.01.2017 31.12.2020 Rando Tuvikene 136 800,00 EUR
TF1619 Psühholoogilise heaolu uuring Eesti Näitlejate Liidu liikmete seas 01.05.2019 30.08.2020   1 108,00 EUR
TRU18027 Põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide ühishaldamine piiriüleses Gauja-Koiva vesikonnas 10.05.2018 09.07.2020 Jaanus Terasmaa 65 000,35 EUR
TKA19179A OSAK: Kopranõre ehk kastooreumi sisaldava kreemi väljatöötamine 01.12.2019 30.06.2020 Rando Tuvikene 4 920,00 EUR
TF3917 (TLÜ uuringufondi nõukogu 27.11.2017 otsus nr 7.1-17/7 ) Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse rannikute uuringute valdkonna laiendamine tõstmaks konkurentsivõimet planeeritavate taotluste esitamisel 15.12.2017 30.06.2020 Hannes Tõnisson 27 150,00 EUR
1-32/12 Nr 5 Inimeste heaolu linnas. Väljakutsed vajaduspõhiste rohealade planeerimisel: metodoloogiad ja võimalikud rakendused 01.06.2018 01.06.2020 Helen Sooväli-Sepping 44 168,00 EUR
TF1713 MLI bioinformaatika arvutusbaasi loomine 01.05.2013 31.05.2020 Kairi Koort 2 000,00 EUR
TF5616 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. a koosoleku otsus nr 9/16) Skisofreenia esmase psühhootilise episoodi genotüübi ja fenotüübi seoste uurimine 01.12.2016 31.05.2020 Ingrid Kalev 1 229,00 EUR
TKA19094A Gaia hariduse raamistiku eestindatud juhendmaterjali tellimine 01.06.2019 29.05.2020 Mihkel Kangur 15 796,00 EUR
TF1119 Mitteformaalse keskkonnahariduse arendamise interdistsiplinaarse uurimisrühma loomine ja pilootuuringu läbiviimine 01.05.2019 30.04.2020 Grete Arro 5 000,00 EUR
TF1019 Samblad kui Tallinna keskkonnasaaste indikaatorid 01.05.2019 30.04.2020 Elle Rajandu 4 235,00 EUR
TF919 Geofüüsikalise aparatuuri täiendamine ja mitmekesistamine 01.04.2019 01.04.2020 Hannes Tõnisson 15 700,00 EUR
TRU19067 Grupikunstiteraapia rakendamine haigla personali tööstressi leevendamiseks 01.03.2019 31.03.2020 Eha Rüütel 0,00 EUR
TF2718 (TLÜ uuringufondi nõukogu koosoleku 27.11.2018 otsus nr 7.1-17/6) BRICHOS domeeni seostumisspetsiifilisus 01.12.2018 30.03.2020 Helene Tigro 3 000,00 EUR
TRU17019A „Biotehnoloogilised meetodid uute haavaparanemist soodustavate rakenduste väljatöötamiseks koorikloomade toiduainetööstuse töötlusjääkide baasil (CHITOWOUND)“ 15.02.2017 14.02.2020 Rando Tuvikene 100 000,00 EUR
MOBTP27 Tugevad ja võimekad pered? Töö-, pere- ja eraelu ühitamine eelkooliealiste lastega peredes 01.01.2019 31.12.2019 Mariann Märtsin 36 299,50 EUR
MAR15043 Tuumiktaristu "Eesti Keskkonnaobservatoorium" konsortsiumileping 01.08.2011 31.12.2019 Mihkel Kangur 5 546,88 EUR
TRU16039 Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus periood 2014-2020 14.04.2016 31.12.2019 Talis Vare 699 975,02 EUR
TF2618 (TLÜ uuringufondi nõukogu koosoleku 27.11.2018 otsus nr 7.1-17/6 ) Kosmeetikatoodete arenduse infrastruktuuri hankimine ning vastavateemalise labori sisustamine 01.01.2019 31.12.2019 Rando Tuvikene 15 100,00 EUR
TF2818 (TLÜ uuringufondi nõukogu koosoleku 27.11.2018 otsus nr 7.1-17/6) Laktaadi, kinureniinide ja tsütokiinide dünaamika jälgimine spordivõimekuse hindamisel 01.09.2018 31.12.2019 Karmen Reinpõld 3 000,00 EUR
TF5716 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. a koosoleku otsus nr 9/16) Koolikultuuri ja -juhtimise alase teaduskompetentsi koondamine ja võimekuse tõstmine 01.01.2017 31.12.2019 Katrin Poom-Valickis 5 000,00 EUR
TKA18121A Jätkusuutliku arengu teadus- ja arendustegevus: T&A Väätsa kooli sügislaagris 20.08.2018 31.12.2019 Liisa Puusepp 0,00 EUR
IUT18-9 Keskkonnamuutuste mõju rannikutele minevikus, tänapäeval ja tulevikus - ENCHANTED 01.01.2014 31.12.2019 Shinya Sugita 699 600,00 EUR
TRU19014A Meteoroloogilise andmestiku interpreteerimine Toyota Gazoo Racing rallimeeskonnale 2019 aasta Autoralli Maaimameistrivõistluste kõikidel etappidel 15.01.2019 31.12.2019 Hannes Tõnisson 0,00 EUR
TF2918 (TLÜ uuringufondi nõukogu koosoleku 27.11.2018 otsus nr 7.1-17/6) Bariaatrilise lõikuse kasuks otsustanud rasvunud patsientide isiksuseomaduste ja bioloogiliste markerite eripära võrdluses sama kehamassiindeksi ja kaasuvate haigustega mittekirurgilise ravi kasuks otsustavate patsientidega ja nende parameetrite mõju 01.12.2018 01.12.2019 Merit Kudeviita 3 000,00 EUR

Vaata kõiki TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituudi teadusprojekte Eesti Teadusinfosüsteemist.