Tanel Meos

Kosmeetika

1. Kosmeetikatoodete retseptiarendus. Uute kosmeetikatoodete (nt kreemid) katsetamine ja retseptiarendus, mille käigus katsetatakse erinevaid koostisosi ja toimeaineid erinevates vahekordades. Teenus hõlmab ka mitmete testide läbiviimist, nt toote toksilisuse, säilivuse, konsistentsi, vananemisvastaste omaduste määramist.

Eesmärgiks on unikaalse ja/või täiendatud kosmeetikatoote koostise väljatöötamine, mis põhineb kliendi täpsetel spetsifikatsioonidel. Omalt poolt pakume teaduslikke uuringuid modernses analüüsilaboris koos spetsialiseerunud tööjõuga.

Varasemalt on TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut osalenud nt Berrichi OÜ, Turbliss OÜ ja LoondSPA OÜ kosmeetikatoodete arendusprotsessis.

Loe teenusest lähemalt

Rando Tuvikene: Looduskosmeetika tootearendus

 

Seotud artiklid:

2. Kosmeetikatoodete efektiivsuse testimine katseisikutel. Pakume nahapinna rasususe, transepidermaalse veekao, niiskusesisalduse, naha pH, värvuse ja punetuse määramise teste, mis on olulised kõikide kosmeetikatoodete väljaarendamisel, nõuetele vastamisel ja efektiivsuse testimisel.

Loe teenusest lähemalt.


Analüüsid

1. Ioonide määramine veeproovides ioonkromatograafilisel (IC) meetodil

Määratavad ioonid:

  • Anioonid (F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42-)
  • Katioonid (NH4+, Li+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+)

2. Suhkrute määramine vedelikkromatograafilisel meetodil (kõrgefektiivne anioonvahetuskromatograafia elektrokeemilise detekteerimisega, HPAEC-PAD)

Määratavad suhkrud: glükoos, fruktoos, sahharoos, maltoos, isomaltoos, maltuloos, trehaloos, gentiobioos, turanoos, meletsitoos, rafinoos, erloos, maltotrioos, müo-inositool, ksülitool, sorbitool, dulsitool, mannitool

3. Vesilahustuvate polümeersete ainete molekulmasside määramine eksklusioonikromatograafia meetodil (HPLC-RID)

Selle analüüsi abil saame öelda proovis leiduvate ainete molekulmassid kilodaltonites (kDa).

4. Proovi geelitugevuse (sh geelistumise ja geeli sulamise temperatuurid) määramine dünaamilise reomeetriga

Reomeetrilised uuringud aitavad hinnata eksperimentaalselt konkreetse proovi viskoossust ja elastsust.

5. Proovi antioksüdantsete omaduste tuvastamine spektromeetriliselt (ABTS, FRAP, DPPH ja OH-radikaali testid)

Antioksüdantidele omistatakse väga palju häid omadusi, nagu vananemisprotsesside aeglustamine, krooniliste haiguste ennetamine, kasvajate tekkevõimaluse vähenemine jpm. Antioksüdantsete omaduste olemasolu tootes tõstab selle väärtust.

Kuidas antioksüdandid toimivad?

Antioksüdandid aeglustavad või takistavad teiste molekulide oksüdatsiooni. Oksüdatsioon on organismides toimuv normaalne igapäevane keemiline protsess. Kui looduslikus oksüdatsiooniprotsessis esineb häireid (nt stressi mõjul), tekivad väga ebastabiilsed ja potentsiaalselt kahjulikud molekulid, mida kutsutakse vabadeks radikaalideks. Vabad radikaalid võivad alustada kahjulike keemiliste reaktsioonide ahelat. Suurim oht inimesele on nende potentsiaal reageerida rakuliste komponentidega nagu DNA või rakumembraan, põhjustades rakkude halvasti funktsioneerimist või isegi surma. Antioksüdandid on ühendid, mis meid selliste protsesside eest kaitsevad.

6. Preparaatide mikrobioloogiline uuring

Testime teie toodet valitud mikroorganismide peal, et näha preparaadi toimet mikroorganismide kasvule. Lisaks saame määrata mikroobide olemasolu tootes, mis aitab hinnata toote bakteriaalset saastatavust kui ka mikrobioloogilist säilivust.

7. Mikroobikoosluste järjestamine 16S, 18S, ITS meetoditega Illumina MiniSeq sekvenaatoril

Mikroobikooslusi on võimalik tuvastada nii erinevatest keskkonnaproovidest kui ka kliinilistest proovidest.

8. pH määramine

Lisaks tavapärasele pH mõõtmisele oleme võimelised tänu spetsiifilistele pH otsikutele määrama pH-d erinevates maatriksites. Näiteks saame määrata pH-d otse nahalt, agariplaatidelt kui ka paberilt. Tänu olemasolevale pH-mikrosensorile on meil võimalik määrata pH-d väga väikestes proovikogustes, nt viaalides ja mikroplaatidel. Peale selle on meil võimalik määrata pH-d väga viskoossetes proovides nagu seda on kreemid, värvid, liimid. 
Eksperimentides kasutame Mettler Toledo SevenExcellence S475 aparatuuri koos erinevate pH otsikutega.

9. Tundmatu aine identifitseerimine

See analüüs võimaldab tuvastada puhast tahket või vedelat ainet kasutades IR ja Raman spektroskoopiat.

10. Looduslike vete ja vesilahuste (nt jookide) hägususe hindamine turbidimeetriliselt

Hägususe mõõtmine on oluline erinevate vedelike kvaliteedikontrollis, nt joogivee, pinnavee, reovee, mahlajookide.

11. Preparaatide verehüüvet pidurdavate omaduste tuvastamine koagulomeetriga

See analüüs võimaldab tuvastada, milline on teie uuritava preparaadi verehüübimist vähendav toime võrreldes hepariiniga (st tugevam või nõrgem).

12. Proovide töötlus kõrge intensiivse ultraheliga

Tänu Qsonica Q700 ultrahelihomogenisaatorile on võimalik teostada kontrollitud lagundamist, mis on kiire, efektiivne ja ohutu. Nt sobilik ka rakkude lagundamiseks.


Konsultatsiooni teenus

Kõrgetasemeline konsultatsiooniteenus (sealhulgas kosmeetikatoodete arendus ja toime, toidulisandid, probiootikumid, taimsed ekstraktid, biomasside ja loodustoormete väärindamine, (reklaam)tekstide ülevaatamine ja terminoloogia õige kasutuse kontroll, teaduslike ebakõlade tuvastamine videomaterjali stsenaariumites, tehnoloogiliste skeemide ülevaatamine).

Lisainfo: Mari-Liis Leinus, mari-liis.leinus@tlu.ee või Rando Tuvikene, rando.tuvikene@tlu.ee.


Ökoloogia keskuse teenused

Tutvu lähemalt ökoloogia keskuse teenustega.

Last updated 20.05.2020 kell 09.51