teadus
Lisainformatsiooni saamiseks vajutage palun allolevate uurimisrühmade nimedele.

Kultuuri- ja hariduspsühholoogia uurimisrühm

 

Kultuuri- ja hariduspsühholoogia uurimisrühma peamised uurimisvaldkonnad on seotud kognitiivse, sotsiaalse ja motivatsioonilise arenguga koolis ning indiviidi arenguga sotsiokultuurilises kontekstis. Rakendusuuringute raames töötatakse välja üldpädevuste kontseptiooni ja luuakse hindamisvahendeid õpilaste üldpädevuste hindamiseks.  

Uurimisrühma liikmed: professor Eve Kikas, professor Aaro Toomela, PhD Kätlin Peets, PhD Piret Soodla, PhD Grete Arro, Kati Aus (doktorant), Elina Malleus (doktorant), Kaja Mädamürk (doktorant), Valdar Tammik (doktorant), Hard Sigus (doktorant), Olga Lutova (doktorant), Margit Emberg (doktorant).

Hüdrokolloidide ja merebiomasside analüüsi uurimisrühm

 

Peamised uurimisvaldkonnad:
merevetikates esinevad polüsahhariidid ja nende struktuur-omadus sõltuvused;

 • bioaktiivsed ühendid maismaataimedes ja makrovetikates;
 • mikroelementide dünaamika merevetikates;
 • funktsionaalsed komponendid merelist päritolu biomassidest;
 • polüsahhariide lagundavad ensüümid merebakteritest.

Uurimisrühma liikmed: 

 • PhD Rando Tuvikene – uurimisrühma juht;
 • PhD Kalle Truus – geelistuvate galaktaanide struktuur ja tehnoloogia;
 • PhD Renu Geetha Bai (järeldoktorant) – natiivsete ja modifitseeritud polüsahhariidide bioloogiline aktiivsus;
 • MSc Marju Robal – vetikatest pärinevate polüsahhariide ja pigmentide eraldamine, struktuur ja omadused;
 • Mihkel Saluri – merelist päritolu biomasside väärindamine;
 • Kadri Saluri (doktorant) – vetikapolüsahhariidide degradatsioon ja bioloogilised aktiivsused;
 • Musa Howlader (doktorant) – vetikapolüsahhariide lagundavad merebakterid, nende kultiveerimine ja karakteriseerimine..

Funktsionaalse genoomika ja bioinformaatika uurimisrühm

 

Uurimisgrupi töösuunaks on ülegenoomsed uuringud kliinilistes, bioloogilistes ning ökoloogilistes süsteemides.

Projektide ühisteks nimetajateks on: 

 • genoomika  ja järgmise põlvkonna sekveneerimistehnoloogiad;
 • metaboloomika;
 • bioinformaatika;
 • süsteemibioloogia.

Uurimisrühma liikmed: Kairi Koort, Danilo Mladenovich (doktorant), Maarja Mirjam Rajasaar (magistrant), Aune Altmets (magistrant), Susanna Uusmaa (magistrant), Laura Jaakson (magistrant), Evelin Mutli (magistrant).

Almuni: Triin Palmiste, Siim Iskül, Merlin Matvere, Hanna-Liisa Kappel, Kristiina Sõsa, Kristina Setškova.

Koostööpartnerid: ELIXIR Metabolomics, Ida-Tallinna Keskhaigla Neuroloogiakeskus (TLÜ Käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus, Varajase Parkinsonismi uurimise koostööprojekt), Tartu Ülikooli Bio- ja siirdemeditsiini instituut, Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Hematoloogia osakond, HansaBioMed Ltd, Lonza Ltd, Luksemburgi Ülikool, Uppsala Ülikool, Karolinska Instituut.

Lisainformatsioon: kairi.koort@tlu.ee

Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas uurimisrühm

Interdistsiplinaarsusel ning koostööl põhineva uurimisrühma “Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas” eesmärk on siduda keskonnateadmisi erialade üleselt, kaasates erialasid nagu ökoloogia, keskkonnakorraldus, arhitektuur, linnaplaneerimine, keskkonna sotsioloogia ja antropoloogia. Uurimisteemadeks on rohealad linnaruumis, ökosüsteemide teenused, keskkonnakäitumine ja selle seos keskkonna muutustega, keskkonna õiglus ning jätkusuutlik ja kaasav linnaplaneerimine. Uurimisrühma eestvedaja on Tallinna ülikooli keskkonnakorralduse professor Helen Sooväli-Sepping ning sellesse kuuluvad:

 • Tiiu Koff, PhD (Loodus- ja terviseteaduste instituudi professor ja Ökoloogia keskuse vanemteadur)
 • Bianka Plüschke-Altof, PhD (keskkonna sotsioloogia teadur)
 • Piret Vacht, doktorant (keskkonnakorralduse lektor)
 • Anni Müüripeal, doktorant (nooremteadur)
 • Joonas Plaan, doktorant (keskkonna antropoloogia lektor)

Lisainfo: pluescbi@tlu.ee. Vaata uurimisrühma jooksvaid uudiseid SIIN.

Plasma- ja materjaliuuringute uurimisrühm

 

Plasma- ja materjaliuuringute uurimisrühma peamised valdkonnad:

Kõrgetemperatuurse plasma ja metallide vastastikmõju eksperimentaalsed uuringud: nt pinnakahjustuste areng, õhukeste kilede ja struktuuride tekitamine tahkiste pinnal.

 • Materjalide pinnal ning sisemuses plasma toimel toimuvate füüsikaliste protsesside modelleerimine
 • Materjalide defektide mittedestruktiivsete analüüsimeetodite arendamine, nt multifraktalismi formalism, elektrijuhtivuse mõõtmine jmt.

Uurimisrühma liikmed: prof. Tõnu Laas, dots. Katrin Laas, lektor Jaanis Priimets, doktorandid Jana Paju, Merike Martsepp, Siim Tõkke.

 

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9413

Last updated 19.11.2020 kell 21.04