jaan valsiner juubelinädal

Professor Valsineri teadustöö keskmes on inimvaimu ja kultuuri seosed ning inimeste komplekssetes märgisüsteemides toimuvate muutuste mõistmine. Tema kultuuripsühholoogiline lähenemine – uus suund ühelt poolt sotsiaal- ja arengupsühholoogia ning teiselt poolt kultuuriantropoloogia teede ristumispunktis – on katse luua üldist sotsiaalteadust, mis hõlmaks ka inimese püüdu muuta maailma.

Professor Jaan Valsiner on pälvinud mitmeid mainekaid preemiaid (sh. Alexander von Humboldti nimeline preemia, 1995; Hans Kiliani auhind, 2017; Ameerika Psühholoogia Assotsiatsiooni silmapaistva psühholoogi auhind, 2020). Ta on EV Valgetähe IV klassi teenetemärgi kavaler (2001), Tallinna Ülikooli audoktor (al. 2008) ja Eesti Teaduste Akadeemia välisliige (al. 2017).

Aastatel 1997-2013 oli Professor Valsiner USA-s Clarki Ülikoolis psühholoogiaprofessor ning alates 2013. aastast töötab ta Taanis Aalborgi Ülikoolis  kultuuripsühholoogia professorina.

Professor Valsineri valdkondadeülese lähenemise mõju Tallinna Ülikooli sotsiaal- ja humanitaarteaduste õppe- ning teadustegevusele on märkimisväärne. Tema õppetöö ja juhendamine on inspireerinud mitmete põlvkondade tudengeid ja doktorante, kellest nii mõndeki töötavad täna Eestis ja mujal tunnustatud teadlastena. Käesoleva juubelinädala eesmärgiks on tähistada Professor Valsineri juubelit ning seeläbi tõsta esile professor Valsineri panust ja jätkuvat koostööd Tallinna Ülikooliga.

 

12.08 – 10.10 Osale fotokampaanias "Märka märke meie ümber!" 

Rohkem infot ja osalemine

 

14.09 kell 11.30 Tule näituse "Märka märke meie ümber!" avamisele Astra maja aatriumis ning kohtu Professor Valsineriga.

Virtuaalgalerii

 

17.09 kell 15.30 Tule Jaan Valsineri raamatu "Teejuht kultuuripsühholoogiasse" esitlusele.

 

17.09 Osale teadussümpoosionil „Muutuste mõtestamine: kultuuripsühholoogia ja tema liitlased“.

 

Tegevuse läbiviimist toetab Tallinna Ülikooli uuringufond projekti  TF1521  "Jaan Valsineri juubelinädala korraldamine Tallinna Ülikoolis" raames.

SÜMPOOSIONI PROGRAMM

Aeg: 17. september 2021 

Koht: Tallinna Ülikool, Maximum saal

Programm:

9:30 – 10:15 Kogunemine ja hommikukohv

10:15 – 10:30 Sümpoosioni avamine

10:30 – 10:45 Videotervitused

10:45 – 12:15 Paneelarutelu 1: Kultuurimuutused: kuidas mõista kultuurilise tähendusloome dünaamikat?

Paneelarutelu eesmärk on arutada selle üle, kuidas sünnib uus kultuuris, kuidas mõista ja mudeldada kultuurimuutusi ja -dünaamikat. Arutluse lähtekoht on arusaam, et muutuste ja määramatusega kultuuris paremini toimetulek eeldab kultuuri ennustamatute mehhanismide ja kultuuri realiseerimata potentsiaalsuste paremat mõistmist. Paneelis püüame mõtestada ja kontseptualiseerida kultuurilise tähendusloome dünaamikat, st ennustamatuid, katkestuslikke, muteeruvaid ja plahvatuslikke protsesse mitme eri distsipliini vaatenurgast, hõlmates nii humanitaar- kui ka sotsiaalteaduslikke vaatenurki.

Panelistid:

 • Marek Tamm (moderaator) 
 • Kalevi Kull
 • Katrin Kullasepp
 • Rein Raud
 • Peeter Selg
 • Jaan Valsiner

12:15 – 13:15 Lõuna

13:15 – 13:30 Videotervitused

13:30 – 15:00 Paneelarutelu 2: Inimvaimu muutused: mis toimub vanast uue saamise vahepeal ja miks see on oluline?

Paneelarutelu keskseks küsimuseks on inimese käitumise aluseks olevate vaimumehhanismide arengu mõistmine. Arengu olemuseks on olemasolevast uudse asja või nähtuse tekkimise protsess, arengut ei saa mõista uurides vaid arenguprotsessi alguse ja lõpu seisundeid. Enne arengu enda mõistmist on tarvis vastata küsimusele, kas arengut, uudse tekkimise protsessi peab üldse mõistma. Paljud inimvaimu uurivad valdkonnad on saanud toime ka selleta, arengut, uudse tekkimist ei peeta oluliseks teemaks. Taustaks on ka küsimus, millise ülesehitusega teadmist üldse pidada mõistmiseks. Erinevad epistemoloogiad on aluseks hoopis erinevatele arengu määratlustele ja erinevatele arusaamadele arengu mõistmise tähtsusest.

Panelistid:

 • Aaro Toomela (moderaator)
 • Mati Heidmets
 • Mariann Märtsin
 • Mare Pork 
 • Raivo Vetik
 • Jaan Valsiner

15:00 – 15:15 Videotervitused

15:15 – 15:30 Päeva kokkuvõte

15:30 – 16:00 Jaan Valsineri raamatu „Teejuht kultuuripsühholoogiasse“ esitlus

16:00 TLÜ rektori tervitus

Vastuvõtt

KONTAKTID JA LISAINFO

SÜMPOOSIONI ESINEJAD

Heidmets

Mati Heidmets

Sotsiaalpsühholoogia professor, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Tallinna Ülikool

Kull

Kalevi Kull

Biosemiootika professor, Filosoofia ja semiootika instituut, Tartu Ülikool

Kullasepp

Katrin Kullasepp

Üldpsühholoogia dotsent, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Tallinna Ülikool

Märtsin

Mariann Märtsin

Psühhosotsiaalse töö dotsent, Ühiskonnateaduste instituut, Tallinna Ülikool

Pork

Mare Pork

Emeriitprofessor, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Tallinna Ülikool

Raud

Rein Raud

Aasia uuringute professor, Humanitaarteaduste instituut, Tallinna Ülikool

Selg

Peeter Selg

Poliitikateooria professor, Ühiskonnateaduste instituut, Tallinna Ülikool

Vetik

Raivo Vetik

Võrdleva poliitika professor, Ühiskonnateaduste instituut, Tallinna Ülikool

Tamm

Marek Tamm

Kultuuriajaloo professor, Humanitaarteaduste instituut, Tallinna Ülikool

Toomela

Aaro Toomela

Kultuuri- ja neuropsühholoogia professor, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Tallinna Ülikool