eco

Projekti eesmärk on edendada ühiste põhjaveevarude säästvat majandamist piiriüleses piirkonnas. Eesmärk saavutatakse: 1) põhjaveekogude seisundi hindamise ühise lähenemisviisi väljatöötamisega, 2) välja töötatud lähenemisviisi rakendamise ja testimisega Läti-Eesti piiriülestes Gauja-Koiva ja Salaca-Salatsi vesikondades, (3) põhjaveest sõltuva ökosüsteemi majandamise kohta ühise mõistmise arendamine, (4) üldsuse teadlikkuse tõstmine ja huvi põhjavee majandamise ja kaitse vastu.

Projekti juhtpartner on Läti keskkonna-, geoloogia- ja meteoroloogiakeskus, hüdrogeoloogia osakond (LV).

Projekti partnerid:

  • Läti keskkonna-, geoloogia- ja meteoroloogiakeskus, hüdrogeoloogia osakond (juhtpartner) (LV)
  • Keskkonnaministeerium (EE)
  • Eesti Geoloogiateenistus (EE)
  • Tallinna Ülikool, Ökoloogia Keskus (EE)
  • Looduskaitseamet, looduskaitseosakond (LV)
  • Läti Ülikool, geograafia ja maateaduste teaduskond (LV)
  • Vidzeme planeerimispiirkond (LV)
  • Keskkonnaagentuur (EE)

Joint actions for more efficient management of common groundwater resources (WaterAct) projekti kohta saab täiendavat infot projekti juhtpartneri kodulehelt (inglise keeles).

Kontaktisik (ökoloogia keskuse poolne projektijuht)
Jaanus Terasmaa, jaanus.terasmaa@tlu.ee.


See lehekülg väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

Logo krasains

Last updated 10.06.2020 kell 09.29