eco

Projekti eesmärk on edendada ühiste põhjaveevarude säästvat majandamist piiriüleses piirkonnas. Eesmärk saavutatakse: 1) põhjaveekogude seisundi hindamise ühise lähenemisviisi väljatöötamisega, 2) välja töötatud lähenemisviisi rakendamise ja testimisega Läti-Eesti piiriülestes Gauja-Koiva ja Salaca-Salatsi vesikondades, (3) põhjaveest sõltuva ökosüsteemi majandamise kohta ühise mõistmise arendamine, (4) üldsuse teadlikkuse tõstmine ja huvi põhjavee majandamise ja kaitse vastu.

Projekti juhtpartner on Läti keskkonna-, geoloogia- ja meteoroloogiakeskus, hüdrogeoloogia osakond (LV).

Projekti partnerid:

  • Läti keskkonna-, geoloogia- ja meteoroloogiakeskus, hüdrogeoloogia osakond (juhtpartner) (LV)
  • Keskkonnaministeerium (EE)
  • Eesti Geoloogiateenistus (EE)
  • Tallinna Ülikool, Ökoloogia Keskus (EE)
  • Looduskaitseamet, looduskaitseosakond (LV)
  • Läti Ülikool, geograafia ja maateaduste teaduskond (LV)
  • Vidzeme planeerimispiirkond (LV)
  • Keskkonnaagentuur (EE)

Joint actions for more efficient management of common groundwater resources (WaterAct) projekti kohta saab täiendavat infot projekti juhtpartneri kodulehelt (inglise keeles).

Kaks aastat (01.06.2020.-31.05.2022) kestava projekti eelarve on kokku 411 764.76  eurot, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) toetus 350 000 eurot ja partnerite kaasfinantseering 61 764.76 eurot.

Kontaktisik (ökoloogia keskuse poolne projektijuht)
Jaanus Terasmaa, jaanus.terasmaa@tlu.ee.


See lehekülg väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

Last updated 18.01.2021 kell 16.30