Uurimisrühma “Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas” uudised


12.06.2019

Esitlus teemal "Combating environmental injustices with community gardening?” (Bianka Plüschke-Altof, Anni Müüripeal, Helen Sooväli-Sepping) ja paneeli korraldamine teemal ”(Not) my green city? Green spaces in times of urbanization” (Helen Sooväli-Sepping, Bianka Plüschke-Altof) Põhjamaade Geograafia Konverentsis ”Sustainable Geography – Geographies of Sustainability”, 16.-19. Juuni 2019, Trondheim (Norra). Loe rohkem: https://www.ntnu.edu/documents/140166/1277962954/Session+programme.pdf/…

11.06.2019

Valmis Ülikooli aed! ELU projekt (Piret Vacht ja Tiiu Koff eestvedamisel), mis algas kastide joonistamisest ja lõppes kastidesse istutamisega. Loe rohkem:  https://elu.tlu.ee/project/348 ja https://www.facebook.com/ulikooliaed/

08.06.2019

Joonas Plaani arvamus artikkel teemal ”Anname tursale aega kosuda”. Loe rohkem: https://www.err.ee/950121/joonas-plaan-anname-tursale-aega-kosuda

04.06.2019

Helen Sooväli-Sepping esineb Tervisedenduse konverentsil 2019 mis keskendub teemale “Kuidas loome tervist toetavat keskkonda?” (4. Juuni 2019, Kultuurikatlas). Rohkem info: https://tai.ee/et/koolitused-ja-sundmused/event/2172-tervisedenduse-kon…

21.05.2019

Uurimisrühma “Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas” liikmed osalevad Põhjamaade NORDPLUS õppeprogrammis „Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region (2019-20121)“ koostöös Helsingi Ülikooli, Aalto Ülikooli, Stockholmi Ülikooli Stockholm Resilience Centre ning Läti Ülikooliga. Loe rohkem: https://www.tlu.ee/linnakorraldus

16.05.2019

Esitlus teemal "Biodiversity and recreational values of urban brownfields: the case of Tallinn. Studies from Paevälja wasteland" (Piret Vacht, Tiiu Koff) rahvusvahelises sümpoosiumis "Urban wastelands: a form of urban nature?", 21-22. Mai 2019, Tours (Prantsusmaa). Loe rohkem: https://urbanwastelands.sciencesconf.org/

14.05.2019

Bianka Plüschke-Altof ja Anni Müüripeal esitavad MKK seminaril teemal “Roheline oaas keset paneelmaju: Linnaaianduse taaselavdamine post-sotsialistlikus Tallinnas”. Rohkem info: pluescbi@tlu.ee

08.05.2019

Helen Sooväli-Sepping pälvis Tallinna linna teenetemärgi. Loe rohkem: https://www.tlu.ee/lti/uudised/helen-soovali-sepping-palvis-tallinna-li…

07.05.2019

Kajastus Hendrikson & Ko ja Tallinna ülikooli koostöös tänavu ilmunud “Eesti väikeasulate uuringust" ajalehes Sirp. Loe rohkem: https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/vaikeasulate-elujou-nimel/?fbclid=IwAR34NezUSR7kjxuR8x6CX4cpcP79fjvZ1q9eA5gOQmy5z215gDRJUj3TpSY

05.05.2019

CfP “(Not) my green city? Green spaces in times of urbanization” ajakirjas Social Studies, erinumbri toimetajad on Helen Sooväli-Sepping ja Bianka Plüschke-Altof. Loe rohkem: https://journals.muni.cz/socialni_studia/announcement/view/114

23.04.2019

Tartu Ülikooli ajakirja intervjuu Helen Sooväli Seppinguga teemal “Avalik ruum on nii füüsiline kui ka vaimne”. Loe rohkem: https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/3164?fbclid=IwAR2sL9qUAve0H-np99hnAeCptUXsklXD_paACvyMGFalTRsd-oaIn092C74

18.04.2019

Välkloeng Eesti Arhitektuurimuuseumis Kristi Grišakovi- ja Anni Müüripealiga teemal “Võrdõiguslik ruum”. Loe rohkem: https://www.arhitektuurimuuseum.ee/2019/04/67-valkloeng-vordoiguslik-ruum/

01.04.2019

CfA “Future jeopardised: Socialities and creations of the fear of climate change” Association of Social Anthropologists konverentsi session Aet Annisti ja Bianka Plüschke-Altofi eestvedamisel. Loe rohkem: https://www.theasa.org/conferences/asa19/panels#8023

22.03.2019

Creative Mornings Joonas Plaaniga teemal “inimeste igapäeva suhe veega”. Loe rohkem: https://creativemornings.com/talks/joonas-plaan?fbclid=IwAR3xbGUNw3W_Jzq2kZQ-XD_dniNevJ-fD8Hlsq3jIW-Q8fwuQTK_OReiFq4

21.02.2019

Tallinna Ülikooli Looduse Akadeemia töötuba Bianka Plüschke-Altofi ja Helen Sooväli-Seppinguga teemal “Linnaaiandus”. Loe rohkem värskes “Hea Lapse” ajakirjas: https://www.healaps.ee/

13.02.2019

ELU projekt teemal “Ülikooliaed” Tiiu Koffi ja Piret Vachti eestvedamisel. Loe rohkem: https://elu.tlu.ee/project/348 ja https://www.facebook.com/ulikooliaed/

02.01.2019

CfA “(Not) my green city? Green spaces in times of urbanization” Põhjamaade Geograafiakonverentsi sessioon Helen Sooväli-Seppingu ja Bianka Plüschke-Altofi eestvedamisel. Loe rohkem: https://studntnu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marsland_ntnu_no/EQXdN9We2N9Lu41ookpAdtUB0Ubm1VpwqYaB-yZLSHgVFA?rtime=2h1gUu7R1kg