Partnerlus

Erasmus koostööprojekt LEAD sai rahastuse

Tallinna ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut sai Euroopa Komisjoni rahatuse koostööprojekti Learning and digitalisation in home economics education ehk LEAD projekti läbiviimiseks. Projekti vastutavaks täitjaks on TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituudi kodundusõppe lektor Jaana Taar.

erasmus

 

Learning and digitalisation in home economics education ehk LEAD projekti näol on tegu Erasmus projektiga, mis ühendab nelja riigi - Eesti, Soome, Rootsi ja Norra õpetajakoolituse õppejõud ning uurijad. Projekti keskmes on kaasaegne kodundusõpe põhikoolis, mis võimaldab õpilastel seostada eelnevalt (ka teistes õppeainetes) saadud teadmisi ning luua süsteemseid teadmiste struktuure.

Projektil on kaks tihedalt seotud eesmärki. Esiteks, leida uuenduslikud võimalused digitehnoloogiliste vahendite kasutamiseks kodunduse tunnis õppija õppimist toetaval viisil. Teiseks, leida innovaatilisi võimalusi õpitegevusteks, mis eeldaksid õppijate katsetamist ning teadmiste üles ehitamist. Loodud õpitegevusi rakendatakse põhikooli tundides igas partnerriigis ning analüüsitakse nende sobivust. 

LEAD projekti tulemusena arendatakse õpitegevused ning didaktilised selgitused, mis avavad õpitegevusi ning pakuvad aineõpetajatele ideid nende kasutamiseks kodunduse tundides. Tulemusi tutvustatakse aineõpetajatele igas riigis toimuvatel ühepäevastel koolituspäevadel. Lisaks avaldatakse teadusartikleid, mis annavad ülevaate arendatud materjalide rakendamisest põhikooli kodunduse tundides.

Tutvu projektiga lähemalt SIIN.


Uuri projekti kohta lähemalt: Jaana Taar, jaana.taar@tlu.ee