Sisseastumine

Loodus- ja terviseteaduste instituudis alustab õpinguid 361 õppurit

Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi kõrghariduse esimesel astmel õppima asumiseks kasutas seda võimalust 190, teisel 165 ja kolmandal 6 õppurit.

sisseastumine

Loodus- ja terviseteaduste instituudi (LTI) bakalaureuseastme õppekavadele on õppima tulijaid 190 (avaldusi laekus 1052), neist ligi pooled asuvad õppima kehakultuuri (51) või psühholoogia (40) erialadele. Rekreatsioonikorralduse erialale on tulemas 25 õppurit. Loodusteadustega seotud erialadele tuleb õppima keskkonnakorraldust 24, bioloogiat 17 ning integreeritud loodusteadusi 17 üliõpilast. Õppekavale „Integreeritud tehnoloogia ja käsitöö“ asub sügisest õppima 16 üliõpilast.

LTI magistriõppe erialadele tuleb sügisest õppima 165 (avaldusi laekus 332). Populaarseim õppekava oli jätkuvalt organisatsioonikäitumise eriala, kus kõik 50 õppekohta on täidetud. Psühholoogia õpinguid magistri tasemel alustab 24 tudengit ning kunstiteraapiaid 16 üliõpilast. Rekreatsioonikorralduse erialale tuleb õppima 15, linnakorralduse erialale 14 kandidaati. Väiksemad grupid on tulemas keskonnakorralduse erialale (8) ja molekulaarse biokeemia ja ökoloogia erialale (6).

Õpetaja õpinguid on alustamas 32 tudengit, neist 15 kehakultuuri õpetaja, 6 loodusteaduste õpetaja ning 11 tehnoloogia valdkonna ainete õpetaja õppes.

Doktoriõpinguid on sügisest loodus- ja terviseteaduste instituudis alustamas 6 kandidaati.

Tuletame meelde, et õppelepingud tuleb sõlmida 19. augustiks 2019.

Vaata lähemalt erialade infotundide algusaegasid "STARDIPAUK 2019" lehelt.