Õppekava nimetus

Kood

Õppenõustaja- ja spetsialist

Kontaktid

Kuraator

Organisatsioonikäitumine (spetsialiseerumisega militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele/ tervishoiu organisatsioonidele)

PSOKM

GREETE HORN

S-210; Tel. 6409473; greete.horn@tlu.ee

Kadi Liik

Tervisekäitumine ja heaolu (PhD)

TSTD

Airi Värnik

Psühholoogia (PhD)

PSPSD

Eve Kikas

Analüütiline biokeemia (PhD)

MLBKD

Ruth Shimmo

Ökoloogia (PhD)

MLECD

Tiiu Koff

Füüsika (PhD)

MLFD

    Tõnu Laas

Psühholoogia (psühholoogia suund ja inimeseõpetuse suund)

PSPSB

SILLE SILLUTA

KÄDLI RIITSAAR

S-212; Tel.6409472; sille.silluta@tlu.ee

S212; Tel. 6409470; kadli.riitsaar@tlu.ee

Kadi Liik

Psühholoogia BA

PSPSM

Kadi Liik

Kehakultuur

TSKB

LOTTE-TRIIN TELGMAA

Rä-209; Tel.51970473; lotte@tlu.ee

Saima Kuu

Kehakultuuri õpetaja

TSKOM

Saima Kuu

Rekreatsioonikorraldus BA

TSRKB

KARIN ESOP

 

Rä49-212; Tel.6391750; karin.esop@tlu.ee

Reeda Tuula-Fjodorov

Rekreatsioonikorraldus MA

TSRKM

Reeda Tuula-Fjodorov

Kunstiteraapiad

KUKTM

Eda Heinla

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö KUIKB ANN  OJASTE Rä49-213; Tel. 56204465; 6391745 ann.ojaste@tlu.ee Ene Lind
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja KUIKM Ene Lind
Käsitöö ja kodundus, suletakse 31.08.2020 KUKKB Ene Lind
Käsitöö ja kodunduse õpetaja, suletakse 31.08.2020 KUKKM     Ene Lind
Töö- ja tehnoloogiaõpetus, suletakse 31.08.2020 KUTTB     Andry Kikkull
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, suletakse 31.08.2020 KUTOM     Andry Kikkull

Bioloogia (kõrvalerialaga)

MLBB

MARIANNE PAAPSTEL

A-521; Tel. 6409410; marianne.paapstel@tlu.ee

Kairi Koort

Integreeritud loodusteadused

MLLB

Katrin Laas

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

MLBKM

Kairi Koort

Keskkonnakorraldus

MLKSB

ANNE TIMM

 

 

A-521; Tel, 6409416; anne.timm@tlu.ee

 

Reimo Rivis

Keskkonnakorraldus

MLKSM

Helen Sooväli-Sepping

Linnakorraldus

MLLNM

Helen Sooväli-Sepping

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja

MLGLM

Erkki Soika

Last updated 07.02.2020 kell 12:52