Õppekava nimetus

Kood

Õppenõustaja- ja spetsialist

Kontaktid

Kuraator

Organisatsioonikäitumine (spetsialiseerumisega militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele/ tervishoiu organisatsioonidele)

PSOKM

GREETE HORN

S-210; Tel. 6409473; greete.horn@tlu.ee

Kadi Liik

Tervisekäitumine ja heaolu PHD

TSTD

Airi Värnik

Psühholoogia PHD

PSPSD

Eve Kikas

Analüütiline biokeemia

MLBKD

Ruth Shimmo

Ökoloogia

MLECD

Tiiu Koff

Psühholoogia (psühholoogia suund ja inimeseõpetuse suund)

PSPSB

SILLE SILLUTA

KÄDLI RIITSAAR

S-212; Tel.6409472; sille.silluta@tlu.ee

S212; Tel. 6409470; kadli.riitsaar@tlu.ee

Kadi Liik

Psühholoogia BA

PSPSM

Kadi Liik

Kunstiteraapiad

KUKTM

POLINA HANENKO

Rä49-213; Tel. 6391 752, polina.hanenko@tlu.ee

Eda Heinla

Kehakultuur

TSKB

LOTTE-TRIIN TELGMAA

Rä-209; Tel.51970473; lotte@tlu.ee

Saima Kuu

Kehakultuuri õpetaja

TSKOM

Saima Kuu

Rekreatsioonikorraldus BA

TSRKB

KARIN ESOP

 

Rä49-212; Tel.6391750; karin.esop@tlu.ee

Reeda Tuula-Fjodorov

Rekreatsioonikorraldus MA

TSRKM

Reeda Tuula-Fjodorov

Käsitöö ja kodundus, suletakse 31.08.2020

KUKKB

Ene Lind

Käsitöö ja kodunduse õpetaja, suletakse 31.08.2020

KUKKM

Ene Lind

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

KUIKB

Ene Lind

Töö- ja tehnoloogiaõpetus, suletakse 31.08.2020

KUTTB

Andry Kikkull

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, suletakse 31.08.2020

KUTOM

Andry Kikkull

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja

KUIKM

Ene Lind

Bioloogia (kõrvalerialaga)

MLBB

MARIANNE PAAPSTEL

A-521; Tel. 6409410; marianne.paapstel@tlu.ee

Kairi Koort

Füüsika (kõrvalerialaga), suletakse 30.06.2019

MLFB

Katrin Laas

Geoökoloogia (kõrvalerialaga), suletakse 31.08.2019

MLGB

Kaija Käärt

Integreeritud loodusteadused

MLLB

Katrin Laas

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

MLBKM

Rando Tuvikene

Keskkonnakorraldus

MLKSB

ANNE TIMM

 

 

A-521; Tel, 6409416; anne.timm@tlu.ee

 

Reimo Rivis

Keskkonnakorraldus

MLKSM

Helen Sooväli-Sepping

Geoökoloogia, suletakse 31.08.2019

MLGM

Reimo Rivis

Linnakorraldus

MLLNM

Helen Sooväli-Sepping

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja

MLGLM

Erkki Soika

Last updated 30.04.2019 kell 16:33