Roheline ülikool

Jätkusuutliku arengu prorektor: „Säästva arengu haridus on elukaare pikkune protsess.“

Loe jätkusuutliku arengu prorektori Helen Sooväli-Seppingu esimest blogipostitust ülikooli säästva arengu edendamisest.

Jätkusuutliku arengu prorektori blogi

T

allinna Ülikool on sõnastanud enda missiooniks Eesti jätkusuutliku arengu toetamise. Selgemini kui kunagi varem on ülikool võtnud vastutuse olla ühiskondliku muutuse eestvedaja kestlikuma tuleviku nimel. Kuidas me seda teeme? Teadusuuringute, teadmistepõhise innovatsiooni, õpetamise ning vaimse ja füüsilise heaolu mõtestamise abil.

Ülikooli kui haridusasutuse esmatähtis roll on varustada tudengeid teadmiste, oskuste ja arusaamadega. Täiendavalt soovime tudengitele ülikoolist tööellu liikudes kaasa anda tööriistakasti, mis aitab targalt tegeleda säästva arengu probleemidega. 

Säästva arengu haridus ei ole aga pelgalt akadeemiline distsipliin. See on inimese elukaare pikkune protsess. Kuidas selleni jõuda? 

Selleks oleme astumas ülikoolis esimesi tihedaid samme. Juba lähinädalatel tutvustame TLÜ jätkusuutliku arengu tegevussuundi koos rakendusplaaniga. Üliõpilaskonnal on valmimas kestliku arengu tegutsemise juhend üliõpilastele. Lisaks asub saabuva aasta alguses ülikoolis tööle keskkonnavolinik, kelle roll on ülikooli hooneid kliimatargalt ressursitõhusamaks muuta. Veebruarist käivitub üleülikooliline Rohepöörde foorum, millest saab kestlike ideede andmepank ning elluviimisplatvorm. Kevadel alustame Liikuma kutsuva ülikooliga, et tuua rohkem liikumisrõõmu iga töötaja ja üliõpilaseni. Õige pea on ülikooli linnakus ka kauaoodatud toimiv ja terviklik jäätmekäitlussüsteem. 

Jätkusuutlik areng sünnib koostöös. Ülikool on asunud läbi rääkima partnerite ja mõttekaaslastega teistest Eesti ja välisülikoolidest, riigiasutustest ning kodanikuühiskonna algatustest, et positiivselt ühiskonda koos nügida kestlikuma mõtteviisi suunas. 

Oleme siin Tallinna Ülikoolis maailmaparandajad selle sõna kõige paremas tähenduses. Teaduspõhiste teadmiste edasi andmine on parim viis, et maailma mõtestatult parandada ja ühiskonna jätkusuutlikku arengut toetada. Iga teadlase ja tudengi panus loeb!

Jätkusuutliku arengu prorektori blogi hakkab ilmuma regulaarselt ning selles tutvustab prorektor ülikooli tegevusi ja suuniseid, mis on seotud jätkusuutlikkusega.