Jätkusuutliku arengu prorektori blogi

Tallinna Ülikool paneb viigri hüppama

Märtsikuu keskel tutvustas Eesti peaminister Kaja Kallas Riigikogule uut Euroopa majanduskasvu strateegiat, mille eesmärk on saavutada kliimaneutraalsus. Sellist muutust majanduses kutsus peaminister nimetama Viigrihüppeks.

Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu prorektori blogi

Mis on Viigrihüpe?

Tiigrihüpe oli Eesti riiklik projekt, mille käigus suunati suured investeeringud arvutusvõimsuste suurendamisele ja andmesideühenduste arendamisele, et parandada hariduse infrastruktuuri. Ka Viigrihüppesse suunatakse lähiajal palju ressurssi. Kuid ühiskondlikul tasandil tähendab viigrihüpe enamat kui lihtsalt ressursi suunamist keskkonna valdkonda. Viigrihüpe tähendab mõtteviisi muutust ühiskonna väärtustes ja hoiakutes.

Väärtuste muutus toob omakorda kaasa murrangu inimeste käitumises ja tegevustes. Seda nii isiklikul tasandil kui ka lõppeks ühiskonnas laiemalt. 

Väärtuste muutmise käivitajatest rääkisime ka viimases Tallinna Ülikooli rohepöörde foorumis isiksusepsühholoogia dotsendi Aleksander Pulveriga. Pulver tõdes, et väärtuste ümber kujundamine ei käi ühiskonnas nipsust, vaid võtab teinekord aega rohkem kui sajandi. Seejuures tõdes dotsent, et muutused algavad eeskujudest.

Käitumisteaduste seisukohast on üks oluline mõtteviisi muutuse suunaja organisatsiooni juht. Tema määrab väärtused, mida organisatsioon endas kannab ning kokkuvõttes määravad juhi eeskujud ka kogu organisatsiooni väärtusruumi.

Tallinna Ülikool on enda tunnuslause kohaselt targa eluviisi eestvedaja. See tähendab jätkusuutliku arengu kontekstis, et ülikool kui teadmiste institutsioon võtab vastutuse olla eeskuju ning aidata sellega panna viigri hüppama. Kuidas seda teha, räägime lähemalt juba järgmises rohepöörde foorumis, kus on külaliseks TalTechi rektor professor Tiit Land.

Rohepöörde foorumi järelvaatamine: