E-õppe keskuse käsutuses on loengute videosalvestamise süsteem ECHO360Näidissalvestus. 

Eesmärk on teenindada seadmega kogu ülikooli ja võimaldada üliõpilastel veel ühe võimalusena loengutest osa saada. Seadme vahendusel jõuab loeng internetti kohe, kui loeng on lõppenud, kuid olemas on ka otseülekande võimalus. Üliõpilased saavad loengut vaadata, kui õppejõud on lingi loengule avalikustanud, näiteks e-kirja saatnud või e-õppekeskkonda üles pannud.

Loengusalvestust ECHO seadmega saab tellida e-õppe keskusest:

ECHO360 seade on paigaldatud Astra majas ruumi A-543.

Kui soovite enne näha ECHO360 seadme võimalusi, siis tutvustav esitlus võtab aega u 15-30 min, samaaegselt saame demonstreerida töös olevat seadet. 

Kontakt: 

multimeedia@tlu.ee