Kuna mitmete kolimiste tõttu on paljud TLÜ muuseumi materjalid kaduma läinud ja kahjustunud, palume abi ülikooli muuseumi kogude täiendamisel. TLÜ muuseum kogub esemeid, fotosid, raamatuid ja teisi materjale, mis kajastavad Tallinna Ülikooli ja tema eelkäijate ajalugu alates 20. sajandi algusest kuni tänapäevani. Muuseum kogub teemasid, mis on seotud ülikooli teadustegevuse ja selles õpetatud erialadega ning ka õppetöövälise tegevusega. Kui leiate, et teie valduses on materjali, mis võiks pakkuda huvi ülikooli ajaloo seisukohast ja vääriks säilitamist ning jäädvustamist tulevastele põlvedele, võtke ühendust muuseumi projektijuhiga.

 

 

fotokogu108

 

esemekogu215

 

väiketrükised327

 

raamatukogu509