Dokumentaalfilm

Dokumentaalfilm

Dokumentaalfilmi õppides saavad tudengid teadmised eri dokumentaalfilmide žanrite stsenaristikast, tootmisest ja režiist. Õpitakse dokumentaalfilmi keelt ja narratiivi.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Inglise keel

Õppevorm Päevaõpe

Maksumus semestris 2000

Keda ootame õppima?

Ootame vaimult aktiivseid, loomingulisi, sotsiaalsete- ja kultuurihuvidega noori, kellel on eelnev õpi- ja töökogemus televisiooni, dokumentaalfilmi või ristmeedia alal või muudel audiovisuaalmeedia ja/või ajakirjanduslikel aladel.

Õppekava eesmärk on üliõpilaste teadmiste, oskuste ja ennekõike loomevõime arendamine valitud õppevaldkonnas mitmetel AV ja ristmeedia erialadel. Õppekava õpetatakse inglise keeles, mistõttu õppimiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt kesktasemel.

Miks tulla meile õppima?

Ennekõike selleks, et täiendada ja arendada oma professionaalseid oskusi, teadmisi ja kogemusi audiovisuaalse meedia valdkonnas ning arendada oma loomevõimet kas dokumentaalfilmi tegijana või tele- ja ristmeedia sisu loojana erinevatel meediaplatvormidel (ringhääling, internet, mobiilsed infovahendid).

Dokumentaalfilmi magistriõppekavas on hea tasakaal üldiste erialaainete ja praktiliste tööde vahel, suur rõhk on loomingulisel enesearendusel ja rühmatööl. Lisaks koosseisulistele õppejõududele õpetavad mitmed valdkonna juhtivad professionaalid, mis tagab seose valdkonnaga ja avab karjäärivõimalusi edukamatele üliõpilastele. Omandatud erialase inglise keele oskus avardab rahvusvahelise erialase töö võimalusi.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis saab õppida multikultuurses rahvusvahelises keskkonnas koos õppejõudude ja kaastudengitega paljudest riikidest. BFMi üliõpilaste kasutuses on stuudiokompleks nüüdisaegse tele- ja filmi- ja montaažitehnikaga.

Õppekava ja -ained

 • BFMi tudengitel on võimalus taotleda õppemaksu soodustusi
 • Õpe toimub kolmel täispäeval nädalas

Olulised erialaained, kõrvalerialad

Õppekava eesmärk on avada üliõpilaste eeldatav loomepotentsiaal dokumentaalse ja lavastusliku televisiooni ning dokumentaalfilmi alal, luua tingimused nende professionaalseks eneseteostuseks filmi- ja teletöös nii loojatena kui erinevatel toimetuslikel ja korralduslikel juhtimistasanditel. Õppekava panustab kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamisse televisioonile ja sõltumatutele produtseerimisfirmadele.  

Õppekava täitmiseks peab üliõpilane selle läbima etteantud mahus, sooritama kohustuslikud õppeained ning kaitsma uurimusliku või loomingulise lõputöö – dokumentaalfilmi või teleformaadi.

Tutvu õppekavaga ÕISis.

Õppejõud

Loe Dokumentaalfilmi üliõpilaste intervjuud Riho Västrikuga BFMi filmi- ja meediablogist

Riho Västrik Eesti Teadusinfosüsteemis


 

Loe Dokumentaalfilmi üliõpilaste intervjuud Kersti Uiboga BFMi filmi- ja meediablogist


 

Loe Dokumentaalfilmi üliõpilaste intervjuud Jarmo Valkolaga BFMi filmi- ja meediablogist 

Vastuvõtutingimused

Aastal 2018:

 • vastuvõtueksam (100% osakaaluga)
 • bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus või neile vastav kvalifikatsioon
 • inglise keele oskus vähemalt kesktasemel
 • curriculum vitae
 • Vastuvõtueksam koosneb kirjalikest loomingulisust näitavatest ülesannetest, fotojutustusest ning intervjuust vastuvõtukomisjoniga. Vajalik on isiklik fotoaparaat. Soovitatav on koos vastuvõtudokumentidega esitada ka varasemate loometööde paremik ehk portfoolio, kuhu sobivad fotod, filmid ja videod, esseed, artiklid, luuletused jmt.

  Vastuvõtulävend on 70 palli

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Lõpetajad leiavad ennekõike tööd erinevates loomingulistes ametites, aga ka keskastme juhtivates ametites audiovisuaalmeedia valdkonnas nii filmi- kui telefirmades, uue- ja ristmeedia ettevõtetes, nii avalikus- kui erasektoris. Erialane ettevalmistus annab kogemuse nii toimetaja, saatejuhi, stsenaristi, režissööri, produtsendi erialadel dokumentaalfilmis, televisioonis, internetimeediumis ja ristmeedia tootmises.

Edasiõppimisvõimalused

Magistritase annab vajalikud teadmised ja oskused selleks, et teha professionaalset tööd omandatud erialal kas dokumentalistina või tele- ja ristmeedia sisu tootjana. Soovijad võivad jätkata õpinguid doktorantuuris.

Miks BFM?

 • Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (BFM) on audiovisuaalse valdkonna teadmiste ja kogemuse kompetentsikeskus. 
 • BFM-is on Sul võimalus omandada laiahaardeline haridus rahvusvahelises keskkonnas. 
 • BFMi lõpetajatel on edaspidiseks karjääriks vajalik laiahaardeline portfoolio ja rahvusvaheliselt tunnustatud kraad. 
 • BFMis õpitakse tehes. 
 • BFMi loenguid annavad tuntud filmitegijad ja oma ala professionaalid, näiteks Arvo Iho, Renita Lintrop, Marianna Kaat, Dirk Hoyer, Jüri Pihel and Indrek Treufeldt. 
 • Vabal ajal on võimalik nautida tasuta kinoelamust BFMi oma Supernova kinos, kus toimuvad regulaarsed kinoseansid. Samuti on kõik soovijad oodatud liituma BFMi segakooriga. 
 • Tehnika- ja tootmiskeskus on varustatud kaasaegse video- ja helitehnikaga ning pakub lisaks kooli üliõpilaste ja õppejõudude teenindamisele ka erinevaid professionaalseid teenuseid. 
 • Tudengite kasutada on filmi- ja meediaraamatukogu. 
 • BFMil on enam kui 70 partnerülikooli üle terve maailma. 
 • Bakalaureuseõppes omandatud baasteadmisi ja oskusi saab süvendada magistrantuuris. 
 • Saadaval on ka stipendiumid.

Võta ühendust!

ÕPPENÕUSTAJA-SPETSIALIST:

Siiri Häidma

PostiaadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon6199 923