Nõukogu on ülikooli juhtorgan, kes vastutab ülikooli pikaajalise ja kestliku arengu ning oluliste majandus-, finants- ja varaga seotud otsuste tegemise eest, tagades ülikooli eesmärkide saavutamise.

Nõukogu koosseisu kuulub üksteist liiget, kellest viis liiget nimetab senat, ühe liikme Eesti Teaduste Akadeemia ja viis liiget haridus- ja teadusminister.  

 

Nõukogu koosseis:

 

Eve Eisenschmidt

Andres Kütt

Ülo Langel

Taavi Laur

Kristjan Port

Aleksander Pulver

Peeter Raudsepp

Edith Sepp-Dallas

Hagi Šein

Marek Tamm

Urmo Uiboleht