Kui soovid kellegagi enda edasised valikud ja otsused läbi arutada või tahad lihtsalt infot ülikoolis toimuva kohta, siis selleks on sul võimalik nõu küsida kaastudengi või ülikooli töötaja käest. Samuti saad alati pöörduda karjääri-ja nõustamiskeskuse poole.

Kui sul on küsimus...
.... õpingute planeerimise, ainetesse registreerimise, õppekulude vms kohta, siis abistab sind üksuse õppenõustaja.
.... seoses õpingutega, mida tahaksid küsida mõnelt vanemalt üliõpilaselt, siis abistab sind tuutor.
.... seoses õpingutega, mida soovid arutada üliõpilaste esindajatega, siis abistab sind üliõpilaskonna juhatuse liige haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas.
.... karjääriplaneerimise, erialavaliku või töö ja õpingute sidumisega, siis abistab sind karjäärinõustaja.
.... uues keskkonnas kohanemisest tingitud emotsionaalsete muutuste kohta, siis abistab sind psühholoog.
.... erivajadusega üliõpilaste õppimistingimuste kohta, siis abistab sind erivajadusega üliõpilaste kontaktisik.