Õpilasakadeemia

Õpilasakadeemia tegevust suunab Õpilasakadeemia nõukogu.

Õpilasakadeemiat toetab:

haridus ja teadus ministeerium logo