Liikumise-, tervise ja sporditeaduste akadeemiline suund

 

*2020/2021 õ.a. olulised kuupäevad täienevad jooksvalt. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Kehakultuur, kehakultuuri õpetaja  
Kaugõppe ja tsükliõppe pikad õppesessioonid 2020/2021
Sügissemester: 24.08-30.08.2020; 19.10-25.10.2020; 04.01-10.01.2021
Kevadsemester: 04.01-10.01.2021; 22.03-28.03.2021; 31.05-06.06.2021
Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
15.10.2020 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (päevaõpe) vorm
21.10.2020 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (kaugõpe) vorm
07.12.2020-13.12.2020 Eelkaitsmisele registreerimine:  Kehakultuur; Kehakultuuri õpetaja 

16.12.2020

Eelkaitsmine: Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
  Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine - Kehakultuuri õpetaja
13.01.2021 Lõputöö esitamine, õppekava 100% täitmine
27.01.2021 Lõputööde kaitsmine sügissemestril
  Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine - Kehakultuuri õpetaja
01.04.2021-06.04.2021 Eelkaitsmisele registreerimine:  KehakultuurKehakultuuri õpetaja 
12.04.2021-16.04.2021 Eelkaitsmine, Kehakultuur
12.04.2021-16.04.2021 Eelkaitsmine, Kehakultuuri õpetaja
07.05.2021 Lõputöö esitamine
10.05.2021 Õppekava 100% täitmine
24.05.2021-30.05.2021 MA lõputöö kaitsmine, Kehakultuuri õpetaja
24.05.2021-30.05.2021 BA lõputöö kaitsmine, Kehakultuur
Rekreatsioonikorraldus BA ja MA
15.10.2020 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine vorm 
07.12.2020-11.12.2020 Eelkaitsmisele registreerimine BA, MA elektrooniliselt
14.12.2020 Sisuliselt valminud lõputöö versioon esitada pdf failina: karin.esop@tlu.ee ja
BA - kaarel.zilmer@tlu.ee; MA - mart.reimann@tlu.ee
16.12.2020 Eelkaitsmine  BA, MA  vt. ka Lõputöö kaitsmise info 2020/2021 sügis- ja kevadsemestril
06.01.2020 Õppekava 100% täitmine
06.01.2020 Lõputöö esitamine
20.01.2021 Lõputööde kaitsmine sügissemestril:  BA
20.01.2021 Lõputööde kaitsmine sügissemestril:  MA
05.04.2021-16.04.2021 Eelkaitsmisele registreerimine: Rekreatsioonikorraldus BA, MA
19.04.2021 Sisuliselt valminud lõputöö versioon esitada pdf failina: karin.esop@tlu.ee ja
BA - kaarel.zilmer@tlu.ee; MA - mart.reimann@tlu.ee
21.04.2021-22.04.2021 Eelkaitsmine  BA (loe: kaitsmise info kevadsemestril
23.04.2021 Eelkaitsmine MA (loe: kaitsmise info kevadsemestril
13.05.2021 Lõputöö esitamine, saata elektrooniliselt PDF-formaadis digitaalselt allkirjastatud lõputöö (töö teostaja ja juhendaja allkirjaga) e-postile karin.esop@tlu.ee , lisaks BA kzilmer@tlu.ee, MA mart.reimann@tlu.ee
14.05.2021 Õppekava 100% täitmine
26.05.2021-27.05.2021 Lõputöö kaitsmine:  BA
28.05.2021 Lõputöö kaitsmine:  MA

 

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika

 

*2019/2020 õ.a. olulised kuupäevad täienevad. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja

Kevad
Lõputööde esitamine  12.05.2021
Lõputööde kaitsmine 26.05.2021 kell 9.00 ruumis A-544

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (kaitsmistega seotud abimaterjalid)

Kevadsemestril:
26.10.2020 Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine
29.04.2021 Bakalaureusetööde eelkaitsmine kell 10.00, zoomis
17.05.2021 Õppekava täitmine 100% (tulemused ÕIS-is)
17.05.2021 Bakalaureusetööde esitamine kuni kell 16.00 Esitada köidetud töö  juhendajale või A. Ojastele Rä-212. Samaks päevaks tuleb saata pdf formaadis töö elektrooniliselt ann.ojaste@tlu.ee 
01.06.2021 Bakalaurusetööde kaitsmine kell 10.00, (kaitsmiskoht täpsustatakse)

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (kaitsmistega seotud abimaterjalid)

Kevadsemestril:
26.10.2020 Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine
30.04.2021 Magistritööde eelkaitsmine kell 10.00, zoomis
17.05.2021 Õppekava täitmine 100% (tulemused ÕIS-is)
17.05.2021 Magistritööde esitamine kuni kell 16.00 Esitada köidetud töö  juhendajale või A. Ojastele Rä-212. Samaks päevaks tuleb saata pdf formaadis töö elektroniliselt enelind@tlu.ee või ann.ojaste@tlu.ee 
17.05.2021 Avalduse esitamine ÕIS-is lõputöö kaitsmiseks.
02.06.2021 Magistritööde kaitsmine kell 10.00, (kaitsmiskoht täpsustatakse)

Psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemiline suund

 

Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Kunstiteraapiate sessioonõpe, õppenädalad 2020/2021 õ.a.

I kursus sügis 2020

24.08. - 29.08.2020
14.09. - 19.09.2020
12.10. - 17.10.2020
20.10. - 23.10.2020  Vaba maalimine I
09.11. - 14.11.2020
30.11. - 05.12.2020
04.01. - 09.01.2021

Tasandusaine: Kujundilugu I 
24.08,14.09,12.10,09.11,30.11 ja 04.01,2021

I kursus kevad 2021

01.02 - 06.02.2021
08.03 - 13.03.2021
05.04 - 10.04.2021
03.05 - 08.05.2021
31.05 - 05.06.2021
 

Tasandusaine: Kujundilugu II 
01.02,08.03,05.04,03.05 ja 31.05

II kursus sügis 2020

25.08. - 29.08.2020
22.09. - 26.09.2020
20.10. - 24.10.2020
17.11. - 21.11.2020
08.12. - 12.12.2020
13.01. - 18.01.2020

II kursus kevad 2021

12.01 - 16.01.2021
09.02 - 12.02.2021
09.03 - 12.03.2021

Kunstiteraapiad magistriõpe

2020/2021 õ.a. 
19.10.2020

Magistritööde projektide saatmine juhendajale ja õppekava kuraatorile (eda.heinla@tlu.ee) kinnitamiseks. 

Avalduste esitamine (üliõpilase ja juhendaja digiallkirjaga) magistritööde teemade kinnitamiseks 2020/2021 õppeaastaks õppenõustajale (karin.esop@tlu.ee). 

Lõputööde kaitsmine sügissemestril
16.11.2020 Vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale.
23.- 27.11.2020 Magistritööde eelkaitsmine.
04.01.2021 Lõputöö kaitsmise avalduse esitamine ÕISis (Dokumendid - Avaldused - Lõputöö kaitsmine - Taotle).
04.01.2021

Magistritööde esitamine kuni kell 15.00
* PDF formaadis (töö teostaja ja juhendaja digiallkirjaga). e-postile (karin.esop@tlu.ee)

11.01.2021 Magistritööde kaitsmine.
Lõputööde kaitsmine kevadsemestril
01.03.2021 Vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale.
12.04.2021 Magistritöö esitamine eelkaitsmiseks juhendajale ja õppekava kuraatorile (edah@tlu.ee)
21.04.-28.04.2021

Magistritööde eelkaitsmine kokkuleppel juhendaja ja retsensendiga, eelkaitsmise aeg täpsustub peale töö esitamist juhendajale.

24.05.2021 Lõputöö kaitsmise avalduse esitamine ÕISis (Dokumendid - Avaldused - Lõputöö kaitsmine - Taotle).
24.05.2021 

Magistritööde esitamine kuni kell 15:00
* PDF formaadis (töö teostaja ja juhendaja digiallkirjaga). e-postile (karin.esop@tlu.ee)

09.06 - 10.06.2021 Magistritööde kaitsmised

Psühholoogia bakalaureuseõppe olulised kuupäevad kevadsemester 2021

25.02.2021

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste seminaritöö projektide elektrooniline (kadli.riitsaar@tlu.ee) esitamine enda ja juhendaja allkirjaga kinnitamiseks (kevadel lõpetajad, kes sügisel ei esitanud) kuni kell 15.00.

E-kirja sisu: kirjutada välja seminaritöö projekti pealkiri ja juhendaja nimi.
Faili pealkiri: Perekonnanimi_semprojekt_K21

01.03.2021

2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide teemade esitamine elektrooniliselt (kadli.riitsaar@tlu.ee) juhendaja allkirjaga (õppeaine "Teadusliku uurimustöö seminari" raames) kuni kell 15.00.

E-kirja sisu: kirjutada välja uurimisprojekti pealkiri ja juhendaja nimi.
Faili pealkiri: Perekonnanimi_uurimisprojekt_K21

19.03.2021

Psühholoogia bakalaureuseõppe lõpetajatel teatada e-maili teel kadli.riitsaar@tlu.ee, kes plaanivad kevadel lõpetada (õppekaartide ülevaatamiseks).

II periood 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilased praktikal.
29.03.2021 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste (alates 2016 õppekava) valmis seminaritöö esitamine juhendajale kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks.
05.04.2021

Psühholoogia bakalaureuseõppe lõpetajad (alates 2016 õppekava) esitavad  e-maili teel kuni 15:00 (kadli.riitsaar@tlu.ee):

- valmis seminaritöö enda ja juhendaja digiallkirjaga. Fail saata PDF kujul ning faili nimeks panna: perekonnanimi_semtoo_K21.

- seminaritöö eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract). Fail saata PDF kujul ning faili nimeks panna: perekonnanimi_abstract_K21.

- seminaritöö eesti ja inglisekeelse täpse pealkirja (väikeste tähtedega) ja juhendaja nime (kirjutada meili sisuks).

- e-maili aadressi, millega on võimalik hiljem ühendust võtta - mitte TLÜ aadress (kirjutada meili sisuks)

 

13.04.2021

Seminaritööde retsensioonide esitamine elektrooniliselt (kadli.riitsaar@tlu.ee) kuni 15:00 (alates 2016 õppekava).

Fail saata PDF kujul ning faili nimeks panna: töö autori perekonnanimi_retsenseerija perekonnanimi_K21

19-22.04.2021

Seminaritööde kaitsmine Zoom-is (alates 2016 õppekava).

03.05.2021 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste (kuni 2015 õppekava) valmis seminaritöö esitamine juhendajale kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks.
10.05.2021

Psühholoogia bakalaureuseõppe lõpetajad (kuni 2015 õppekava) esitavad  e-maili teel kuni 15:00 (kadli.riitsaar@tlu.ee):

- valmis seminaritöö enda ja juhendaja digiallkirjaga. Fail saata PDF kujul ning faili nimeks panna: perekonnanimi_semtoo_K21.

- seminaritöö eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract). Fail saata PDF kujul ning faili nimeks panna: perekonnanimi_abstract_K21.

- seminaritöö eesti ja inglisekeelse täpse pealkirja (väikeste tähtedega) ja juhendaja nime (kirjutada meili sisuks).

- e-maili aadressi, millega on võimalik hiljem ühendust võtta - mitte TLÜ aadress (kirjutada meili sisuks)

12.05.2021 2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide esitamine juhendajale kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks.
12.05.2021 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste PSP6067.LT Praktika seminar kell 10:00 Zoom´is.
19.05.2021

2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide esitamine e-maili teel (kadli.riitsaar@tlu.ee) enda ja juhendaja digiallkirjaga kuni kl 15.00. 

- Saata kaks fail: 1) allkirjastamata PDF fail 2) sama PDF fail enda ja juhendaja digiallkirjaga

- Faili nimeks panna: perekonnanimi_projekt_K21

- E-maili sisuks kirjutada uurimisprojekti täpne pealkiri ja juhendaja nimi 

21.05.2021 10:00 Bakalaureuseeksam ruumis M-218 (kõik lõpetajad)
28.05.2021

2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide retsensioonide esitamine elektrooniliselt (kadli.riitsaar@tlu.ee) kuni 12:00.

Fail saata PDF kujul ning faili nimeks panna: töö autori perekonnanimi_retsenseerija perekonnanimi_K21

31.05-02.06.2021  2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide kaitsmine Zoom´is. Täpne kuupäev selgub pärast tööde laekumist.

Psühholoogia magistriõppe olulised kuupäevad kevadsemester 2021 

kevadsemester

Psühholoogia magistriõppe üliõpilased praktikal.

1.04.2021

Psühholoogia magistritööde esitamine paberkandjal PSP7037 Magistriseminarile (eelkaitsmisele, 2 eksemplari, juhendaja allkirjaga) kuni kl 15.00.

2.04.2021

Kaasüliõpilase magistriseminarile esitatud magistritööde kätte saamine retsenseerimiseks alates kell 12.00.

9.04.2021

Paberkandjal retsensiooni esitamine, kaasüliõpilase töö tagastamine kuni kl 15.00.

13.-14.04.2021

Psühholoogia magistrantide Magistriseminari kaitsmine (eelkaitsmine) ruumis S-116.

26.04.2021

Psühholoogia magistriõppe üliõpilaste praktikaprojektide esitamine paberkandjal koos enda ja praktika juhendaja allkirjaga psühholoogia büroosse hiljemalt kl 15.00.

04.05.2021

Psühholoogia magistriõppe üliõpilaste Praktika kaitsmine ruumis A-121.

 

04.05.2021

Psühholoogia magistrandid esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja).

06.05

Psühholoogia eriala magistritööde esitamine paberkandjal kaitsmisele (2 eksemplari kõvades kaantes, juhendaja allkirjaga) + pdf failina e-maili teel sille.silluta@tlu.ee hiljemalt kell 15.00.

Psühholoogia magistritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV saatmine e-maili teel (sille.silluta@tlu.ee)

20.-21.05.2021

Psühholoogia eriala magistritööde kaitsmine ruumis S-116.

Organisatsioonikäitumise olulised kuupäevad kevadsemester 2021

04.01.2021

2020/2021 õa talvel lõpetajad - Organisatsioonikäitumise magistrandid esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja ingliskeelne täpne pealkiri ja juhendaja).

07.01.2021

2020/2021 õa talvel lõpetajad - Organisatsioonikäitumise magistritööde esitamine kaitsmisele.

Selleks tuleb saata Magistritöö pdf failina koos enda ja juhendaja digiallkirjaga.

Faili nimeks: Perekonnanimi_Eesnimi_Magistritöö

Lisaks palun saata eraldi failidena Magistritöö eesti- ja inglisekeelse resümee (abstract) ja CV.

Kõik failid palun saata greete.horn@tlu.ee

21.01 või 22.01.2021

2020/2021 õa talvel lõpetajad - Organisatsioonikäitumise eriala magistritööde talvine kaitsmine Zoomis.

28.01.2021

Organisatsioonikäitumise magistritöö projektide esitamine kinnitamiseks (kes plaanivad kevadel või talvel 2021/2022 lõpetada, kuid projekt ei ole veel kinnitatud).

Magistritöö projekt (pdf) tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) koos enda ja juhendaja allkirjaga.

Faili nimeks palun panna: Projekt_K2021_Perekonnanimi_Eesnimi

11.03.2021

Organisatsioonikäitumise magistrantide (üle nominaalajal õppijad) magistriseminari esitamise tähtaeg.

Magistriseminariks tuleb oma töö (pdf) esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) koos enda ja juhendaja allkirjaga.

Faili nimeks palun panna: Magistriseminar_K2021_Perekonnanimi_Eesnimi

18.03.2021

Organisatsioonikäitumise magistrantide (üle nominaalaja õppijad) magistriseminari kaitsmine.

08.04.2021

Organisatsioonikäitumise magistrantide (nominaalajal õppijad) magistriseminari esitamise tähtaeg.

Magistriseminariks tuleb oma töö (pdf) esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) koos enda ja juhendaja allkirjaga.

Faili nimeks palun panna: Magistriseminar_K2021_Perekonnanimi_Eesnimi

15.-16.04.2021

Organisatsioonikäitumise magistrantide (nominaalajal õppijad) magistriseminari kaitsmine.

19.04.2021

Organisatsioonikäitumise magistrandid (ÜLE nominaalajal õppijad) esitavad ÕISs lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja).

22.04.2021

Organisatsioonikäitumise (ÜLE nominaalajal õppijad) magistritööde esitamine kaitsmisele

Magistritöö (pdf) tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) koos enda ja juhendaja allkirjaga.

faili nimeks: Magistritöö_Perekonnanimi_Eesnimi

+

Lisaks palume saata magistritöö eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV  

06.-07.05.2021

Organisatsioonikäitumise magistritööde (ÜLE nominaalaja õppijad) kaitsmine.

10.05.2021

Organisatsioonikäitumise magistrandid (nominaalajal õppijad) esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja).

13.05.2021

Organisatsioonikäitumise (nominaalajal õppijad) magistritööde esitamine kaitsmisele

Magistritöö (pdf) tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) koos enda ja juhendaja allkirjaga.

faili nimeks: Magistritöö_Perekonnanimi_Eesnimi

+

Lisaks palume saata magistritöö eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV  

26.-29.05.2021

Organisatsioonikäitumise magistritööde (nominaalajal õppijad) kaitsmine.

28.05.2021

Organisatsioonikäitumise magistritöö projektide esitamine kinnitamiseks.

Magistritöö projekt (pdf) tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) koos enda ja juhendaja allkirjaga.

Faili nimeks palun panna: Projekt_K2021_Perekonnanimi_Eesnimi

* Kui tegemist on digiallkirjastatud tööga, siis tuleb paberkandjal esitamiseks printida välja ka digiallkirja kinnitusleht ning lisada see oma tööle.

Loodusteadused bakalaureuse ja magistri erialad

 

*2020/2021 õ.a. olulised kuupäevad täienevad jooksvalt. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

30.10.20 Lõputööde teemade kinnitamine

15.05.21  100% õppekava täitmine

Bioloogia(kõrvalainega)
Talv
Lõputööde eelkaitsmine 17.12.2020 kell 14.00 Zoomis
Lõputööde esitamine 04.01.2021
Lõputööde kaitsmine 18.01.2021 kell 15.00 ruumis A-544
Kevad 
Lõputööde eelkaitsmine 04.05.2021 kell 10.00 ruumis A-507
Lõputööde esitamine 18.05.2021
Lõputööde kaitsmine 01.06.2021 kell 10.00 ruumis A-544

Integreeritud loodusteadused
Talv
Lõputööde eelkaitsmine 06.01.2021 kell 10.00 ruumis A-544
Lõputööde esitamine 14.01.2021
Lõputööde kaitsmine 28.01.2021 kell 10.00 ruumis A-544
Kevad
Lõputööde eelkaitsmine 11.05.2021 kell 10.00 ruumis A-507
Lõputööde esitamine 20.05.2021
Lõputööde kaitsmine 03.06.2021 kell 10.00 ruumis A-544

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia
Talv
Lõputööde eelkaitsmine 17.12.2020 kell 11.00 Zoomis
Lõputööde esitamine 04.01.2021
Lõputööde kaitsmine  18.01.2021 kell 10.00 ruumis A-544
Kevad
Lõputööde eelkaitsmine 10.05.2021 kell 10.00 ruumis A-507
Lõputööde esitamine 21.05.2021
Lõputööde kaitsmine 04.06.2021 kell 10.00 ruumis A-544

 

Keskkonnakorraldus BSc  

17.05 tööde esitamine kaitsmiseks

31.05 tööde kaitsmine

Keskkonnakorraldus MSc  

09.04 tööde esitamine eelkaitsmiseks

15.04 eelkaitsmine

19.05 tööde esitamine kaitsmiseks

2.06 tööde kaitsmine

Linnakorraldus MA

09.04 tööde esitamine eelkaitsmiseks

16.04 eelkaitsmine

21.05 tööde esitamine kaitsmiseks

04.06 tööde kaitsmine

KESKKONNAKORRALDUS BSc  SEMINARITÖÖD

20.05 tööde esitamine kaitsmiseks

27.05 tööde kaitsmine

LÕPUTÖÖD JAANUARIS

T 19.01 Linnakorraldus MA kaitsmine

Last updated 18.05.2021 kell 15.14