Liikumise-, tervise ja sporditeaduste akadeemiline suund

 

*2020/2021 õ.a. olulised kuupäevad täienevad jooksvalt. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

 

Kehakultuur, kehakultuuri õpetaja  
Kaugõppe ja tsükliõppe pikad õppesessioonid 2021/2022
Sügissemester: 23.08-29.08.2021; 18.10-24.10.2021; 03.01.-09.01.2022
Kevadsemester: 03.01.-09.01.2022; 28.03-03.04.2022; 06.06-12.06.2022
Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
13.10.2021 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (päevaõpe) vorm
20.10.2021 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (kaugõpe) vorm
06.12.2021-12.12.2021 Eelkaitsmisele registreerimine:  Kehakultuur; Kehakultuuri õpetaja 

15.12.2021

Eelkaitsmine: Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
  Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine - Kehakultuuri õpetaja
18.01.2022 Lõputöö esitamine, õppekava 100% täitmine
02.02.2022 Lõputööde kaitsmine sügissemestril
  Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine - Kehakultuuri õpetaja
23.03.2022-29.03.2022 Eelkaitsmisele registreerimine:  KehakultuurKehakultuuri õpetaja 
04.04.2022-08.04.2022 Eelkaitsmine, Kehakultuur
04.04.2022-08.04.2022 Eelkaitsmine, Kehakultuuri õpetaja
06.05.2022 Lõputöö esitamine
10.05.2022 Õppekava 100% täitmine
23.05.2022-27.05.2022 MA lõputöö kaitsmine, Kehakultuuri õpetaja
23.05.2022-27.05.2022 BA lõputöö kaitsmine, Kehakultuur
Rekreatsioonikorraldus BA ja MA
Rekreatsioonikorralduse magstriõppe (TSRKM-1) õppesessioonid sügissemestril: 03.09.-04.09.2021; 16.09.-18.09.2021; 30.09.-02.10.2021; 14.10.-16.10.2021; 
28.10.-30.10.2021; 11.11.-13.11.2021; 25.11.-27.11.2021; 09.12.-11.12.2021 NB! Valikained toimuvad ka teistel aegadel.
14.10.2021

Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine: (Vorm RTO-K01)

Juhendaja ja üliõpilase poolt digiallkirjastatud vormikohane avaldus edastada e-maili teel Karin Esopile (karin.esop@tlu.ee) ja Kaarel Zilmerile (kaarel.zilmer@tlu.ee BA lõputööde avaldus), Mart Reimannile (mart.reimann@tlu.ee MA lõputööde avaldus). Eelmisel õppeaastal esitatud avaldus on selleks ajaks kehtetu, ka varasemad kaitsmisele mitte esitatud tööd peavad esitama uue avalduse.

06.12.2021-10.12.2021 Eelkaitsmisele registreerimine BA, MA elektrooniliselt
13.12.2021 Sisuliselt valminud lõputöö versioon esitada pdf failina: karin.esop@tlu.ee ja
BA - kaarel.zilmer@tlu.ee; MA - mart.reimann@tlu.ee
16.12.2021 Eelkaitsmine  BA, MA  vt. ka Lõputöö kaitsmise info 2021/2022 sügis- ja kevadsemestril
05.01.2022 Õppekava 100% täitmine
05.01.2022 Lõputöö esitamine
18.01.-20.01.2022 Lõputööde kaitsmine sügissemestril:  BA
18.01.-20.01.2022 Lõputööde kaitsmine sügissemestril:  MA
11.04.2022-15.04.2022 Eelkaitsmisele registreerimine: Rekreatsioonikorraldus BA, MA
18.04.2022 Sisuliselt valminud lõputöö versioon esitada pdf failina: karin.esop@tlu.ee ja
BA - kaarel.zilmer@tlu.ee; MA - mart.reimann@tlu.ee
20.04.2022-21.04.2022 Eelkaitsmine  BA (loe: kaitsmise info kevadsemestril
22.04.2022 Eelkaitsmine MA (loe: kaitsmise info kevadsemestril
18.05.2022 Lõputöö esitamine, saata elektrooniliselt PDF-formaadis digitaalselt allkirjastatud lõputöö (töö teostaja ja juhendaja allkirjaga) e-postile karin.esop@tlu.ee , lisaks BA kzilmer@tlu.ee, MA mart.reimann@tlu.ee
18.05.2022 Õppekava 100% täitmine
30.05.2022-01.06.2022 Lõputöö kaitsmine:  BA
30.05.2022-01.06.2022 Lõputöö kaitsmine:  MA

 

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika

 

*2019/2020 õ.a. olulised kuupäevad täienevad. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja

Kevad
Lõputööde esitamine  12.05.2021
Lõputööde kaitsmine 26.05.2021 kell 9.00 ruumis A-544

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (kaitsmistega seotud abimaterjalid)

Kevadsemestril:
26.10.2020 Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine
29.04.2021 Bakalaureusetööde eelkaitsmine kell 10.00, zoomis
17.05.2021 Õppekava täitmine 100% (tulemused ÕIS-is)
17.05.2021 Bakalaureusetööde esitamine kuni kell 16.00 Esitada köidetud töö  juhendajale või A. Ojastele Rä-212. Samaks päevaks tuleb saata pdf formaadis töö elektrooniliselt ann.ojaste@tlu.ee 
01.06.2021 Bakalaurusetööde kaitsmine kell 10.00, (kaitsmiskoht täpsustatakse)

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (kaitsmistega seotud abimaterjalid)

Kevadsemestril:
26.10.2020 Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine
30.04.2021 Magistritööde eelkaitsmine kell 10.00, zoomis
17.05.2021 Õppekava täitmine 100% (tulemused ÕIS-is)
17.05.2021 Magistritööde esitamine kuni kell 16.00 Esitada köidetud töö  juhendajale või A. Ojastele Rä-212. Samaks päevaks tuleb saata pdf formaadis töö elektroniliselt enelind@tlu.ee või ann.ojaste@tlu.ee 
17.05.2021 Avalduse esitamine ÕIS-is lõputöö kaitsmiseks.
02.06.2021 Magistritööde kaitsmine kell 10.00, (kaitsmiskoht täpsustatakse)

Psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemiline suund

 

Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Kunstiteraapiate sessioonõpe, õppenädalad 2021/2022 õ.a.

Kunstiteraapiad magistriõpe

2021/2022 õ.a. 
19.10.2021

Magistritööde projektide saatmine juhendajale ja õppekava kuraatorile (eda.heinla@tlu.ee) kinnitamiseks. 

Magistritöö avalduse esitamine õppenõustajale, üliõpilase ja juhendaja digiallkirjaga, magistritööde teema ja juhendaja kinnitamiseks 2021/2022 õppeaastaks, Karin Esop karin.esop@tlu.ee

Lõputööde kaitsmine sügissemestril
22.11.2021 Vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale.
29.11.- 03.11.2021 Magistritööde eelkaitsmised (toimumise aja otsustab juhendaja).
17.01.2022 ÕIS-is lõputöö kaitsmise avalduse esitamine (Dokumendid  - Avaldused – Kaitsmine sügissisemestril – Lõputöö kaitsmine – Taotle)
17.01.2022

Magistritöö esitamine kuni kell 15:00 - PDF formaadis õppenõustajale üliõpilase ja juhendaja digiallkirjaga (Karin Esop karin.esop@tlu.ee

25.01.2022 Magistritööde kaitsmine.
Lõputööde kaitsmine kevadsemestril
01.03.2022 Vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale.
11.04.2022 Magistritöö esitamine eelkaitsmiseks juhendajale ja õppekava kuraatorile
18.04 - 22.04.2022

Magistritööde eelkaitsmised (toimumise aja otsustab juhendaja) 

16.05.2022 Lõputöö kaitsmise avalduse esitamine ÕISis (Dokumendid - Avaldused - Lõputöö kaitsmine - Taotle).
16.05.2022

Magistritöö esitamine kuni kell 15:00 - PDF formaadis õppenõustajale üliõpilase ja juhendaja digiallkirjaga (Karin Esop karin.esop@tlu.ee)

26.05 - 27.05.2022 Magistritööde kaitsmised

Psühholoogia bakalaureuseõppe olulised kuupäevad sügissemester 2021

04.10.2021

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe tudengite seminaritöö projektide elektrooniline (aadressile kadli.riitsaar@tlu.ee) esitamine kinnitamiseks kuni kell 15.00 (2021/2022 õa kevadel lõpetajad ja varasematel õppekavadel õppijad). Seminaritöö projekt esitada nii enda kui juhendaja poolt allkirjastatuna.

  • E-maili sisus kirjutada välja töö pealkiri ja juhendaja nimi
  • Faili nimeks panna: perekonnanimi_semprojekt_S21

06.12.2021

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste valmis seminaritöö esitamine juhendajale kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks (sügissemestril lõpetajad)

13.12.2021

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste seminaritööde esitamine psühholoogia büroosse kahes eksemplaris, juhendaja allkirjaga, kuni kl 15.00 (sügissemestril lõpetajad)

13.12.2021 Psühholoogia bakalaureuseõppe (sügissemestril) lõpetajad esitavad e-maili teel kadli.riitsaar@tlu.ee:
  • seminaritöö eesti ja inglisekeelse täpse pealkirja ja juhendaja nime
  • seminaritöö eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract). Faili nimeks panna perekonnanimi_resumee_S21
  • isiklik e-maili aadressi, millega on võimalik pärast lõpetamist ühendust võtta (mitte TLÜ aadress)
07.01.2022 Seminaritööde retsensioonide esitamine instituuti kuni 15.00
10.01.2022

Seminaritööde kaitsmine ruumis S-116 (sügissemestril lõpetajad)

14.01.2022

Bakalaureuseeksam kell 10.00 ruumis S-116 (sügissemestril lõpetajad)

Psühholoogia magistriõppe olulised kuupäevad sügissemester 2021 

14.10.2021

Psühholoogia magistritööde projektide esitamine kuni kell 15.00ks (elektrooniliselt).

08.11.2021

Psühholoogia magistritööde esitamine valmis teooria osaga ja empiirilisest osast uurimuse eesmärk, hüpoteesid, meetod ning planeeritav valim (Magistriseminari PSP7037 raames nn 50% magistritööd) kuni kell 15.00 instituuti (elektrooniliselt).

22.11.2021

Psühholoogia magistritööde esitamine Magistriseminariks (PSP7037) (elektrooniliselt) kahes eksemplaris juhendaja allkirjaga, eelkaitsmisele (talvel lõpetajad) kuni kell 15.00 (eelkaitsmine).

03.12.2021

Eelkaitsmisele esitatud magistritööde retsensioonide esitamise tähtaeg kell 15.00 (elektrooniliselt).

07.12.2021

Psühholoogia magistritööde arutelu (eelkaitsmine ja retsenseerimine) PSP7037

Magistriseminari raames (talvel lõpetajad) ruumis S-116

03.01.2022

Psühholoogia magistrandid (talvel lõpetajad) esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja).

04.01.2022

Psühholoogia magistritööde esitamine talvisele kaitsmisele kuni kell 15.00
(2 eksemplari kõvades kaantes juhendaja allkirjadega + pdf failina e-maili teel
(sille.silluta@tlu.ee). Psühholoogia magistritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV saatmine instituuti e-maili teel (sille.silluta@tlu.ee).

 

11.01.2022

Psühholoogia magistritööde esitamine Magistriseminariks (PSP7037) (elektrooniliselt) kahes eksemplaris juhendaja allkirjaga, eelkaitsmisele (kevadel lõpetajad) kuni kell 15.00 (eelkaitsmine).

13.01.2022

Psühholoogia eriala magistritööde kaitsmine ruumis S-116, algusaeg selgumisel.

18.01.2022

Eelkaitsmisele esitatud magistritööde retsensioonide esitamise tähtaeg kell 15.00 (elektrooniliselt).

19.01.2022

Psühholoogia magistritööde arutelu (eelkaitsmine ja retsenseerimine) PSP7037

Magistriseminari raames (kevadel lõpetajad, jaanuari aeg) ruumis S-116

Organisatsioonikäitumise olulised kuupäevad sügissemester 2021

01.10.2021

Organisatsioonikäitumise magistritöö projektide esitamine kinnitamiseks (kes plaanivad 2021/2022 õa kevadel lõpetada, kuid projekt ei ole 2020/2021 õa kevadel veel kinnitatud).

Magistritöö projekt (pdf) tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) koos enda ja juhendaja allkirjaga.

Faili nimeks palun panna: Projekt_S2021_Perekonnanimi_Eesnimi

25.11.2021

2021/2022 õa talvel lõpetajad - organisatsioonikäitumise magistrantide magistriseminari esitamise tähtaeg.

Magistriseminariks tuleb oma töö esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) koos enda ja juhendaja digiallkirjaga.

Faili nimeks palun panna: Magistriseminar_S2021_Perekonnanimi_Eesnimi

09.12 või 10.12.2021

2021/2022 õa talvel lõpetajad - organisatsioonikäitumise magistrantide magistriseminari kaitsmine ruumis S-116

03.01.2022

2021/2022 õa talvel lõpetajad - organisatsioonikäitumise magistrandid esitavad ÕIS-is lõputöö avalduse. Avaldusel peab märkima esitatava töö eesti ja inglise keelse korrektse pealkirja ja juhendaja.

07.01.2022

Organisatsioonikäitumise magistritööde esitamine kaitsmisele

Magistritöö (pdf) tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) koos enda ja juhendaja allkirjaga.

Faili nimeks palun panna Magistritöö_Perekonnanimi_Eesnimi

Lisaks palume saata magistritöö eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV  

20.01 või 21.01.2022

Organisatsioonikäitumise magistritööde talvine kaitsmine.

Jaanuari lõpus

Organisatsioonikäitumise magistritöö projektide esitamine kinnitamiseks.

Magistritöö projekt (pdf) tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) koos enda ja juhendaja allkirjaga.

Faili nimeks palun panna: Projekt_K2022_Perekonnanimi_Eesnimi

* Kui tegemist on digiallkirjastatud tööga ning esitatakse paberkandjal, siis tuleb paberkandjal esitamiseks printida välja ka digiallkirja kinnitusleht ning lisada see oma tööle.

Loodusteadused bakalaureuse ja magistri erialad

 

*2020/2021 õ.a. olulised kuupäevad täienevad jooksvalt. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

30.10.20 Lõputööde teemade kinnitamine

15.05.21  100% õppekava täitmine

Bioloogia(kõrvalainega)
Talv
Lõputööde eelkaitsmine 17.12.2020 kell 14.00 Zoomis
Lõputööde esitamine 04.01.2021
Lõputööde kaitsmine 18.01.2021 kell 15.00 ruumis A-544
Kevad 
Lõputööde eelkaitsmine 04.05.2021 kell 10.00 ruumis A-507
Lõputööde esitamine 18.05.2021
Lõputööde kaitsmine 01.06.2021 kell 10.00 ruumis A-544

Integreeritud loodusteadused
Talv
Lõputööde eelkaitsmine 06.01.2021 kell 10.00 ruumis A-544
Lõputööde esitamine 14.01.2021
Lõputööde kaitsmine 28.01.2021 kell 10.00 ruumis A-544
Kevad
Lõputööde eelkaitsmine 11.05.2021 kell 10.00 ruumis A-507
Lõputööde esitamine 20.05.2021
Lõputööde kaitsmine 03.06.2021 kell 10.00 ruumis A-544

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia
Talv
Lõputööde eelkaitsmine 17.12.2020 kell 11.00 Zoomis
Lõputööde esitamine 04.01.2021
Lõputööde kaitsmine  18.01.2021 kell 10.00 ruumis A-544
Kevad
Lõputööde eelkaitsmine 10.05.2021 kell 10.00 ruumis A-507
Lõputööde esitamine 21.05.2021
Lõputööde kaitsmine 04.06.2021 kell 10.00 ruumis A-544

 

Keskkonnakorraldus BSc  

17.05 tööde esitamine kaitsmiseks

31.05 tööde kaitsmine

Keskkonnakorraldus MSc  

09.04 tööde esitamine eelkaitsmiseks

15.04 eelkaitsmine

19.05 tööde esitamine kaitsmiseks

2.06 tööde kaitsmine

Linnakorraldus MA

09.04 tööde esitamine eelkaitsmiseks

16.04 eelkaitsmine

21.05 tööde esitamine kaitsmiseks

04.06 tööde kaitsmine

KESKKONNAKORRALDUS BSc  SEMINARITÖÖD

20.05 tööde esitamine kaitsmiseks

27.05 tööde kaitsmine

LÕPUTÖÖD JAANUARIS

T 19.01 Linnakorraldus MA kaitsmine

Last updated 13.10.2021 kell 20.53