e-kursuse kvaliteet

E-kursuse kvaliteedi kohta esitatakse materjalis lühidalt kõigis e-kursuse väljatöötamise etappides olulisim.

Paralleelselt kokkuvõttega igas e-kursuse ülesehitamise etappis tehtavaga tuuakse näiteid Moodle vahenditest ja võimalustest, mida mingiks tegevuseks ja kvaliteetse e-kursuse ülesehitamseks oleks soovitatav ja võimalik kasutada.